Hur ska arbetsmiljön vid sjukstugan i Sorsele bli rimlig?

 
 
I går besökte jag sjukstugan i Sorsele för att träffa personal och lyssna och lära mig mer om verksamheten där. Under dagen följde jag med undersköterskor, sjuksköterskor, läkare och sjukgymnast för att få en bra inblick i vardagen. Tycker att det fanns många positiva delar som lyftes fram där det fanns områden man jobbade framåt och vill utveckla.
 
Även om det lyfts fram att mycket är bra och personal trivs och patienterna som söker vård där berättar att de är nöjda så är det många saker som skulle kunna bli bättre. De allra tydligaste var den förändring som blivit med Socialdemokraternas sparpaket Projekt balans som först ville ta bort alla vårdplatser på sjukstugan som till slut blev en kompromiss där två platser blev kvar. En lösning som nu har inneburit att personalen inte känner att de orkar med då arbetsmiljön så kraftfullt försämrats. I stort sett så är det tre patienter på två platser vilket skapar en tuff arbetsmiljö.
 
För att få politiska svar på hur den ansvariga för situationen ser på saken nämligen Peter Olofsson (S) har jag lämnat in följande interpellation:
 
 
Hur ska arbetsmiljön vid sjukstugan i Sorsele bli rimlig?
 
Inom ramen för Projekt balans minskades antalet vårdplatser vid sjukstugan i Sorsele från sex platser till två. Ett avtal har tecknats med Sorsele kommun om en sjuksköterska och under kvällar, nätter och helger där landstinget ansvarar för två närsjukvårdsplatser på äldreboendet som ligger i samma lokaler. Ett avtal som där det handlar om två vårdplatser som landstinget ansvarar för de två platserna från tidigare sex platser.
 
Nu har effekterna av försämringen börja på att märkas av med överbeläggningar upp till 150 procent och en personalsituation som beskrivs som ohållbar. Till exempel den personal som finns vid vårdplatserna får till största del jobba ensam då dennes medarbetare finns på mottagningen. Sjukstugan har inte heller möjlighet att avlasta sjukhusen med patienter som tidigare då de redan har maximal beläggning.
 
 
 
Med hänsyn till ovanstående, ställer jag mina frågor till landstingsstyrelsens ordförande Peter Olofsson (S):
 
1. Tycker du en beläggningsgrad på 150 procent är en rimlig nivå?
 
2. Är du beredd att ompröva avtalet för att åstadkomma fler vårdplatser vid sjukstugan i Sorsele?
 
 
 
Nicklas Sandström (M)
Oppositionslandstingsråd