Etikett: sorsele

Kommer en ambulans inom 20 minuter?

Av , , Bli först att kommentera 3

Efter det att Socialdemokraterna och Miljöpartiet genomfört Projekt balans med stora besparingar i akutsjukvården i hela länet men i synnerhet i inlandet går det att ställa sig frågan hur trygg man kan känna sig med att ha tillgång till akutvård inom rimlig tid. Kravet enligt Socialstyrelsens anvisningar ska 80 procent av kommunens invånare nås med ambulans inom tjugo minuter. I Åsele har en ambulans försvunnit vilket måste ha försämrat tillgängligheten. I Sorsele har nu läkaren Margareta Lööf-Johanson anmält till myndigheten för Inspektionen för vård och omsorg huruvida Sorsele kommun uppfyller denna norm. En granskning som ska bli mycket intressant att få ta del av när den är klar.

 

Det är viktigt att komma ihåg att det inte bara är i inlandet som tillgången till ambulans är långt ifrån tillräckligt. Även i Umeå som vuxit kraftigt de senaste 20 åren har ingen ny ambulans tillkommit. Till det så delar numera Skellefteå och Robertsfors på en ambulansresurs vilket innebär ytterligare försämringar av tillgänglighet av akutsjukvård i den delen av länet.

 

Hela länet förtjänar en rättvis akutsjukvård. Man ska helt enkelt känna sig trygg i vetskapen att det finns en ambulans där då man behöver det.

Dag 1 på landstingsfullmäktige

Av , , Bli först att kommentera 3

Idag är första dagen av två av landstingsfullmäktige. I dag ska det främst diskuteras och debatteras en rad inkomna interpellationer. Jag har bland annat ställt frågor om hur arbetsmiljön på Sorsele sjukstuga, hur det kommer sig att landstinget är sämst i landet i en nationell miljöranking samt hur antalet kvarliggande patienter kan minska på länets sjukhus. På beslutslistan finns ärende om ambulerande läkare som mina partikamrater Liv Granbom och Andreas Löwenhöök lagt. Annars är det stora ärendet frågan om folkomröstningen, en fråga som blev återremitterad vid förra fullmäktige efter en intensiv och lång debatt. Nu har det som meddelats på tidigare bloggar nåtts en kompromiss om frågeställningen och valdag.

Hur ska arbetsmiljön vid sjukstugan i Sorsele bli rimlig?

Av , , 1 kommentar 12

 
 
I går besökte jag sjukstugan i Sorsele för att träffa personal och lyssna och lära mig mer om verksamheten där. Under dagen följde jag med undersköterskor, sjuksköterskor, läkare och sjukgymnast för att få en bra inblick i vardagen. Tycker att det fanns många positiva delar som lyftes fram där det fanns områden man jobbade framåt och vill utveckla.
 
Även om det lyfts fram att mycket är bra och personal trivs och patienterna som söker vård där berättar att de är nöjda så är det många saker som skulle kunna bli bättre. De allra tydligaste var den förändring som blivit med Socialdemokraternas sparpaket Projekt balans som först ville ta bort alla vårdplatser på sjukstugan som till slut blev en kompromiss där två platser blev kvar. En lösning som nu har inneburit att personalen inte känner att de orkar med då arbetsmiljön så kraftfullt försämrats. I stort sett så är det tre patienter på två platser vilket skapar en tuff arbetsmiljö.
 
För att få politiska svar på hur den ansvariga för situationen ser på saken nämligen Peter Olofsson (S) har jag lämnat in följande interpellation:
 
 
Hur ska arbetsmiljön vid sjukstugan i Sorsele bli rimlig?
 
Inom ramen för Projekt balans minskades antalet vårdplatser vid sjukstugan i Sorsele från sex platser till två. Ett avtal har tecknats med Sorsele kommun om en sjuksköterska och under kvällar, nätter och helger där landstinget ansvarar för två närsjukvårdsplatser på äldreboendet som ligger i samma lokaler. Ett avtal som där det handlar om två vårdplatser som landstinget ansvarar för de två platserna från tidigare sex platser.
 
Nu har effekterna av försämringen börja på att märkas av med överbeläggningar upp till 150 procent och en personalsituation som beskrivs som ohållbar. Till exempel den personal som finns vid vårdplatserna får till största del jobba ensam då dennes medarbetare finns på mottagningen. Sjukstugan har inte heller möjlighet att avlasta sjukhusen med patienter som tidigare då de redan har maximal beläggning.
 
 
 
Med hänsyn till ovanstående, ställer jag mina frågor till landstingsstyrelsens ordförande Peter Olofsson (S):
 
1. Tycker du en beläggningsgrad på 150 procent är en rimlig nivå?
 
2. Är du beredd att ompröva avtalet för att åstadkomma fler vårdplatser vid sjukstugan i Sorsele?
 
 
 
Nicklas Sandström (M)
Oppositionslandstingsråd

Inte dags att omförhandla avtalet om sjukvården i Sorsele?

Av , , 3 kommentarer 13

I dag har jag skickat ut följande pressmeddelande för att få fart på diskussionen kring hur vården fungerar i Sorsele efter sossarnas besparingsförslag. 

Pressmeddelande 130110: Inte dags att omförhandla avtalet om sjukvården i Sorsele?

Moderaternas oppositionslandstingsråd Nicklas Sandström ställer nu frågan till den högst ansvariga för sjukvården i länet Socialdemokraten Peter Olofsson om det inte är dags att omförhandla avtalet om sjukvården i Sorsele. Detta med bakgrund av den situation som beskrivs efter de försämringarna av sjukvården som skett på orten.

Tanken var att de sex akutvårdsplatserna vid sjukstugan skulle ersättas med två vårdplatser som Sorsele kommun skulle ansvara för. Nu har effekterna av försämringen börja på att märkas av med överbeläggningar upp till 150 procent och en personalsituation som beskrivs som ohållbar. Nu vill Sandström veta om Socialdemokraterna inte är beredda på att ompröva sitt beslut utifrån hur situationen har blivit efter deras försämringar av sjukvården? Sandström menar att det måste göra något åt situationen som uppstått och att det skulle vara rimligt att Olofsson faktiskt vågar ompröva sitt beslut och riva upp de avtal som finns.

 

Återigen skarp kritik från Socialstyrelsen mot (S) sjukvårdspolitik

Av , , Bli först att kommentera 4

Bild på Sossarnas "nya" modell för ambulans i Åsele.
 
I den senaste rapporten kommer återigen skarp kritik på vassaste kanslisvenska mot hur Socialdemokraterna i landstinget i Västerbotten har skött neddragningarna inom akutsjukvården i länet. Tidigare har de kritiserat risk- och konsekvensanalysen kring neddragningen av ambulans i Åsele och nu är det förändringen av ambulanssjukvården kring Robertsfors som får skarp kritik. Även här saknas tillräckliga risk- och konsekvensanalyser med bedömning om vad de skulle innebära för patientsäkerheten att Robertsfors inte längre har någon stationerad ambulans på helgerna.
 
Från Moderaterna har fullmäktigeledamoten Kenneth Iscacsson lyft frågan i fullmäktige just om ambulanssituationen i Robertsfors och det svar han fick i den debatten var något i stil med att patientsäkerheten var lika god nu som förr. Inte helt oväntat delar alltså Socialstyrelsen inte den uppfattningen.
 
Socialstyrelsen kommer att fortsätta att följa utvecklingen i Åsele, Vilhelmina, Storuman och Sorsele utifrån den senaste granskningen. Därtill är borttagande av akutvårdsplatserna vid sjukstugan i Dorotea ett eget ärende.
 
Från Moderaterna och Alliansen var vi tydliga med redan för ett år sedan då Socialdemokraternas Projekt balans presenterades att sparförslagen saknade analyser och konsekvensbeskrivningar. Inte helt oväntat så delar många med oss den uppfattningen.
 
 
 

Socialstyrelsen kritiska mot (S)-beslut om ambulans i Åsele och vårdplatserna i Dorotea

Av , , Bli först att kommentera 7

 

Socialstyrelsen kommer nu med skarp kritik mot landstinget i Västerbotten där de menar att brister i analysen kring riskerna kring avvecklingen av förändringen av ambulansorganisationen i länet men även avvecklingen av akutvårdsplatserna vid sjukstugan i Dorotea och Sorsele. Framförallt är det kritik mot borttagandet av ambulansen i Åsele som kritiken handlar om där de anser att det blivit en bristande patientsäkerhet.
 
Det kommer inte som någon överraskning för Moderaterna och Alliansen då vi var djup kritisk mot de underlag som fanns inför detta beslut. Vi från oppositionen valde att prioritera sparbehovet annorlunda och kunde därmed frigör de resurser som behövdes för att rädda kvar bland annat ambulansen i Åsele och vårdplatserna i Dorotea. I morgon kommer Alliansen i en enkel fråga till Peter Olofsson (S) fråga honom om vad han drar för slutsats av socialstyrelsens kritik och om han därmed även kommer att backa från beslutet om att dra in ambulansen i Åsele och vårdplatserna i Dorotea.