Etikett: fackförbund

Öppna organisationer gör alla till vinnare

Av , , Bli först att kommentera 1
I dag på insändarplats skriver företrädare från några av de fackförbund som finns i landstinget en replik på mitt förslag kring visselblåsare. Sammanfattningsvis kan jag konstatera att om de istället hört av sig och fört ett resonemang kring intentionerna i förslaget så hade inte deras insändare behövts. Allt det som lyfts fram av de undertecknande av det som idag redan finns som till exempel företagshälsovården, huvudskyddsombudens roll, arbetsplatsträffar med mera är något som jag håller med om är viktiga och bra verktyg för att skapa en bra arbetsmiljö på arbetsplatserna. Förslaget som jag lyfter fram är i den situation då allt detta inte räcker till – vad gör man då? Det är en fråga som jag vet att medlemmar från de undertecknade organisationerna har ställt sig. Förslaget är ett konkret verktyg för att kunna komma vidare.
 
Att använda sig av en extern resurs som till exempel finns inom landstinget kopplat till revisionen eller en upphandlad revisionsbyrå är för att få en oberoende part för både arbetsgivare och arbetstagarna att se över den enskildes anmälan. Jag förstår inte rädslan för detta. Tycker att det endast ger en styrka för den fortsatta processen att hitta lösningar som såväl anställda som för arbetsgivaren.
 
Jag vill politiskt jobba för en organisation som upplevs som öppen och transparant där problem kan diskuteras öppet utan att det ska tystas ner. En modell där medarbetare i högre utsträckning kan slå larm om missförhållanden är enligt mig något som leder till en bättre organisation som ständigt utvecklas genom att lösa de problem som finns och uppstår.

Dialog med fackförbunden

Av , , Bli först att kommentera 2
I går deltog jag på en heldagsträff mellan den politiska ledningen, tjänstemän med ansvar för avtalsfrågor och de olika fackliga organisationerna inom landstinget. Träffen var en kick off för de avtalsförhandlingar som sedan ska ske mellan tjänstemän och de fackliga organisationerna. Träffen gav möjlighet för oss i den politiska ledningen att lyssna och ta intryck av processen och de övergripande krav och synpunkter som de olika organisationerna hade. Detta utan att detta öppnade upp för några löneförhandlingar mellan fackförbunden och den politiska ledningen.
 
Om man ska försöka sig på en sammanfattning så är det mycket som fungerar bra men mycket som kan bli bättre. Framförallt handlar det om hur arbetsmiljön på de olika klinikerna ska bli bättre men även frågor kring arbetstider och hur chef/medarbetarsamtalet ska bli bättre med en efterföljande resultat(löne)dialog. Det var mycket intressant att ta del av de olika synpunkterna som fördes fram och tror på att den här modellen kan utvecklas vidare.