Stora underskott i landstingets verksamhet

 
 
Idag på landstingsfullmäktige är den stora diskussionspunkten årsredovisningen för år 2010. Västerbottens läns landstinget fortsätter att år efter år gå med stora underskott i verksamheten. I år gör verksamheten -143 miljoner vilket alls är tillfreds. Nu är det upp till den nya socialdemokratiska ledningen att visa politiskt mod och göra skillnad.
 
Mitt manus för anförande finns här:
 
Årsredovisningsanförande 2011
 
Ordförande, ledamöter och åhörare
 
Det sägs att årsredovisningen är historia. Det är förvisso sant. Däremot sägs det i ett klokt ordspråk att man ska ta lärdom av historien. Att så inte är fallet när det gäller landstinget är helt uppenbart.
 
Från Alliansen hade vi ett annat budgetförslag som hade andra idéer och förslag på den färdriktning som landstinget skulle behöva färdas. Är alldeles övertygad om att om de idéerna tillsammans med alliansföreträdare på ordförandeposterna så hade det inte sett ut som det gör nu.
 
Den viktigaste iakttagelsen när det gäller bokslutet är att det inte är landstinget själva som har sett till att sista raden hamnar på plus. Det har vi faktiskt alliansregeringen att tacka för. Främsta orsaken är att Sverige har klarat den ekonomiska krisen så väl och därmed har den aktieportfölj som landstinget haft kunnat skrivas upp och därmed så påverkas de finansiella posterna positivt. Den andra är de extra statsbidrag som regeringen betalt ut. Aldrig tidigare har nivån på statsbidrag höjts så mycket som det har gjorts under föregående mandatperiod. Totalt har kommunsektorn tillförts 38 miljarder kronor i nivåhöjning 2010 jämfört med 2006.
 
Nästa del är den kritik som revisionen riktar mot styrelsen. Inom landstingsstyrelsens ansvarsområde har revisorerna för år 2010 tagit fram ett 25-tal granskningsrapporter. I 24 av dessa granskningar finns iakttagelser om svagt utvecklad uppföljning och kontroll över verksamheten.
 
Verksamheten gör ett underskott på 143 miljoner i förhållande till budget. Ekonomistyrningen är otillräcklig! Ett perspektiv på frågan får man då räknar med de långsiktiga pensionsåtagandena. Om man gör det blir landstinget soliditet minus 70 procent!
 
Om nu inte den socialdemokratiskt styrda landstingsskutan vidtar åtgärder och visar politiskt mod så är jag mycket orolig för att det kommer att sluta mycket illa även de kommande åren.
 
Etiketter: , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.