Etikett: Alliansen

Något har gått sönder i sjukvården i Västerbotten på grund av det långvariga Socialdemokratiska styret

Av , , 1 kommentar 2

För några veckor sedan presenterade den rödgröna majoriteten sitt förslag till landstingsplan och budget. Ett förslag som inte innehöll några nyheter utan var endast en fortsättning på den politik som förts under lång tid och därigenom lett till längre köer och en skenande ekonomi. Från Alliansens sida konstaterar vi att något har gått sönder i sjukvården i Västerbotten på grund av det långvariga Socialdemokratiska styret. Vårdköerna är bland de längsta i landet och vi har en skenande ekonomi. Facit på långvarigt Socialdemokratiskt styre är att Västerbotten är sämst i landet när det gäller köer till att få vård.

 

Stor personalbrist råder i hela sjukvården i Västerbotten. Det saknas i dagsläget bara i primärvården cirka 50 läkare vilket motsvarar att 40 procent av tjänsterna är vakanta. Det är även brist på specialistsjuksköterskor, och i viss mån även undersköterskor. Det som gör situationen än mer problematisk är att trots den stora personalbristen har vi aldrig förr haft så många läkare och sjuksköterskor i Sverige.

 

I förslaget till landstingsplan och budget som idag ska beslutas om av landstingsfullmäktige väljer en samlad allians att gå fram med nya lösningar och förslag på hur sjukvården kan bli mer rättvis, trygg och komma fler till del.

 

För att möta upp de utmaningar sjukvården står inför måste vi ha bättre fungerande vårdkedjor samtidigt som vi tar ett krafttag kring personalförsörjning och stärkt primärvård. Vi vill se en personcentrerad vård där vården organiseras runt patientens unika behov och inte efter stuprör som innebär dyra lösningar till en sämre kvalité för patienten. Ett ständigt arbete måste pågå med att minska vårdskador samt minimera kvalitetsbrister.

 

Alliansen väljer att satsa 15 miljoner mer på primärvården än de rödgröna samt ytterligare åtta miljoner på AT/ST-platser samt stöd för vidareutbildning för sjuksköterskor. Åtta miljoner satsas på fler vårdplatser för köbearbetning där extra ordinära behov uppstår som till exempel på geriatrik och ortopedi. Dessutom inför vi en satsning för psykiatrin och vårdval inom barn- och ungdomspsykiatrin. Helt i linje med tidigare löften står alliansen fortfarande bakom att återställa akutvårdsplatserna i Dorotea och ambulansen i Åsele.

 

För att minska kostnaderna föreslår allianspartierna ett målmedvetet arbete med att få vårdkonsumtion på rätt vårdnivå genom att bedriva vård på mest effektiva omhändertagandenivå. Det innebär att förskjuta exempelvis slutenvård mellan kliniker och poliklinisk vård till primär- och glesbygdsvård, ersätta läkarbesök med sjukvårdande behandling, utveckla glesbygdsmedicinsk vård, differentiera vårdinrättningar, utveckla nya vårdformer och vårdroller samt öka egenvården. Därtill minska på ej vårdnära administration genom en ökad grad av konkurrensutsättning av till exempel städ, telefoni samt bättre upphandlingar. Ytterligare kostnadsbesparingar på Region Västerbotten samt en sänkning av kostnaderna för lokaler genom rivning och avyttring av överflödiga lokaler finns också med i vårt budgetförslag.

 

Landstinget ska vara en attraktiv arbetsgivare för redan anställda, för seniorer och för de som står inför ett yrkesval. Alliansen är övertygad om att många skulle orka jobba längre om landstinget har en god arbetsmiljö och en väl fungerande personalpolitik. Dessutom skulle detta underlätta personalförsörjningen. Den personalpolitik som förs idag uppmuntrar inte personal till att jobba kvar längre. Vi vill istället möjliggöra för dem som fyllt 65 år att genom kortare arbetstid eller ökad ekonomisk ersättning fortsätta sitt arbete.

 

I den budget som Alliansen lägger tar vi gemensamt ansvar för en sjukvård som är rättvis, trygg och jämlik. Det som är trasigt i sjukvården måste behandlas och åtgärdas. Det kommer inte att ske med den politik som bedrivs idag. Det behövs en ny politik och ett nytt politiskt ledarskap för framtidens hälso- och sjukvård som tar ansvar för ekonomi och vårdens framtida utveckling och utmaningar. Tillsammans söker Alliansen mandatet att ta över ansvaret för sjukvården i länet.

 

 

Nicklas Sandström (M)

Oppositionslandstingsråd

 

Ewa-May Karlsson (C)

Landstingsgruppledare

 

Marianne Normark (FP)

Landstingsgruppledare

 

Birgitta Nordvall (KD)

Landstingsgruppledare

 

Artikeln publicerad på VK-debatt 150617 och finnas att läsa här.

 

 • Något har gått sönder i sjukvården i Västerbotten

 

 

 • För några veckor sedan presenterade den rödgröna majoriteten sitt förslag till landstingsplan och budget. Ett förslag som inte innehöll några nyheter utan var endast en fortsättning på den politik som förts under lång tid och därigenom lett till längre köer och en skenande ekonomi. Från Alliansens sida konstaterar vi att något har gått sönder i sjukvården i Västerbotten på grund av det långvariga Socialdemokratiska styret. Vårdköerna är bland de längsta i landet och vi har en skenande ekonomi. Facit på långvarigt Socialdemokratiskt styre är att Västerbotten är sämst i landet när det gäller köer till att få vård.

 

 

 • Stor personalbrist råder i hela sjukvården i Västerbotten. Det saknas i dagsläget bara i primärvården cirka 50 läkare vilket motsvarar att 40 procent av tjänsterna är vakanta. Det är även brist på specialistsjuksköterskor, och i viss mån även undersköterskor. Det som gör situationen än mer problematisk är att trots den stora personalbristen har vi aldrig förr haft så många läkare och sjuksköterskor i Sverige.

 

 

 • I förslaget till landstingsplan och budget som idag ska beslutas om av landstingsfullmäktige väljer en samlad allians att gå fram med nya lösningar och förslag på hur sjukvården kan bli mer rättvis, trygg och komma fler till del.

 

 

 • För att möta upp de utmaningar sjukvården står inför måste vi ha bättre fungerande vårdkedjor samtidigt som vi tar ett krafttag kring personalförsörjning och stärkt primärvård. Vi vill se en personcentrerad vård där vården organiseras runt patientens unika behov och inte efter stuprör som innebär dyra lösningar till en sämre kvalité för patienten. Ett ständigt arbete måste pågå med att minska vårdskador samt minimera kvalitetsbrister.

 

 

 • Alliansen väljer att satsa 15 miljoner mer på primärvården än de rödgröna samt ytterligare åtta miljoner på AT/ST-platser samt stöd för vidareutbildning för sjuksköterskor. Åtta miljoner satsas på fler vårdplatser för köbearbetning där extra ordinära behov uppstår som till exempel på geriatrik och ortopedi. Dessutom inför vi en satsning för psykiatrin och vårdval inom barn- och ungdomspsykiatrin. Helt i linje med tidigare löften står alliansen fortfarande bakom att återställa akutvårdsplatserna i Dorotea och ambulansen i Åsele.

 

 

 • För att minska kostnaderna föreslår allianspartierna ett målmedvetet arbete med att få vårdkonsumtion på rätt vårdnivå genom att bedriva vård på mest effektiva omhändertagandenivå. Det innebär att förskjuta exempelvis slutenvård mellan kliniker och poliklinisk vård till primär- och glesbygdsvård, ersätta läkarbesök med sjukvårdande behandling, utveckla glesbygdsmedicinsk vård, differentiera vårdinrättningar, utveckla nya vårdformer och vårdroller samt öka egenvården. Därtill minska på ej vårdnära administration genom en ökad grad av konkurrensutsättning av till exempel städ, telefoni samt bättre upphandlingar. Ytterligare kostnadsbesparingar på Region Västerbotten samt en sänkning av kostnaderna för lokaler genom rivning och avyttring av överflödiga lokaler finns också med i vårt budgetförslag.

 

 

 • Landstinget ska vara en attraktiv arbetsgivare för redan anställda, för seniorer och för de som står inför ett yrkesval. Alliansen är övertygad om att många skulle orka jobba längre om landstinget har en god arbetsmiljö och en väl fungerande personalpolitik. Dessutom skulle detta underlätta personalförsörjningen. Den personalpolitik som förs idag uppmuntrar inte personal till att jobba kvar längre. Vi vill istället möjliggöra för dem som fyllt 65 år att genom kortare arbetstid eller ökad ekonomisk ersättning fortsätta sitt arbete.

 

 

 • I den budget som Alliansen lägger tar vi gemensamt ansvar för en sjukvård som är rättvis, trygg och jämlik. Det som är trasigt i sjukvården måste behandlas och åtgärdas. Det kommer inte att ske med den politik som bedrivs idag. Det behövs en ny politik och ett nytt politiskt ledarskap för framtidens hälso- och sjukvård som tar ansvar för ekonomi och vårdens framtida utveckling och utmaningar. Tillsammans söker Alliansen mandatet att ta över ansvaret för sjukvården i länet.

 

 

 

 • Nicklas Sandström (M)

 

 • Oppositionslandstingsråd

 

 

 • Ewa-May Karlsson (C)

 

 • Landstingsgruppledare

 

 

 • Marianne Normark (FP)

 

 • Landstingsgruppledare

 

 

 • Birgitta Nordvall (KD)

 

 • Landstingsgruppledare

 

Något har gått sönder i sjukvården i Västerbotten – på grund av det långvariga Socialdemokratiska styret

Av , , 2 kommentarer 9

Pressmeddelande 150527: Något har gått sönder i sjukvården i Västerbotten – på grund av det långvariga Socialdemokratiska styret

För mer information kontakta:
Nicklas Sandström (M)
Marianne Normark (FP)
Ewa-May Karlsson (C)
Birgitta Nordvall (KD)

Under onsdagen presenterade allianspartierna i landstinget sitt alternativa förslag till landstingsplan och budget. För två veckor presenterade den rödgröna majoriteten sitt förslag som inte innehöll några överraskningar utan var en fortsättning på den politik som förts under lång tid och visat sig ge ökade köer och en skenade ekonomi. Något har gått sönder i sjukvården i Västerbotten – på grund av det långvariga Socialdemokratiska styret menar Nicklas Sandström (M) oppositionslandstingsråd, Ewa-May Karlsson (C) gruppledare, Marianne Normark (FP) gruppledare, Birgitta Nordvall (KD) gruppledare.

För att möta upp de utmaningar sjukvården står inför vill de fyra allianspartierna få till bättre fungerande vårdkedjor, krafttag kring personalförsörjning och stärkt primärvård. Vården måste börja organiseras runt patientens behov och inte efter stuprör som innebär dyra lösningar till en sämre kvalité för patienten.

Alliansen väljer att satsa 15 miljoner mer på primärvården än de rödgröna samt 8 miljoner ytterligare på AT/ST-platser och stöd till vidareutbildning för sjuksköterskor. 8 miljoner satsas på ytterligare vårdplatser för köbearbetning där extra ordinära behov uppstår som tex på geriatrik och ortopedi. Dessutom en satsning för psykiatrin och införande av vårdval inom barn- och ungdomspsykiatrin. Helt i linje med tidigare löften står alliansen fortfarande bakom att återställa akutvårdsplatserna i Dorotea och ambulansen i Åsele.

För att minska kostnaderna föreslår allianspartierna ett målmedvetet arbete med att få vårdkonsumtion på rätt vårdnivå genom att bedriva vård på mest effektiva omhändertagandenivå. Det innebär att förskjuta exempelvis slutenvård mellan kliniker och poliklinisk vård till primär- och glesbygdsvård, ersätta läkarbesök med sjukvårdande behandling, utveckla glesbygdsmedicinsk vård, differentiera vårdinrättningar, utveckla nya vårdformer och vårdroller samt öka egenvården. Därtill minska på ej vårdnära administration, ökad grad av konkurrensutsättning av till exempel städ, telefoni samt bättre och mer samordnade upphandlingar. Ytterligare också kostnadsbesparingar på Region Västerbotten samt att sänka kostnaderna för lokaler genom rivning och avyttring av överflödiga lokaler.

Nytt styre krävs för en trygg och rättvis sjukvård i hela länet

Av , , Bli först att kommentera 2

Nytt styre krävs för en trygg och rättvis sjukvård i hela länet
Västerbotten har en väl fungerande hälso- och sjukvård. Sjukvården i länet är delvis världsledande och de mediciniska resultaten är mycket goda. Som medborgare går det att känna sig trygg i att det finns tillgång till sjukvård i hela länet. Trots detta är det mycket som går att göra för att sjukvården ska utvecklas och bli mer trygg, rättvis och mer jämlik.

Ordning och reda i ekonomin är en förutsättning för att säkra hög kvalitet och god tillgänglighet. Sjukvården har i år 1 136 miljoner kronor mer nu än 2006. I grunden handlar det om att Alliansen värnat arbetslinjen och det medfört att 250 000 fler människor har ett jobb att gå till. När fler människor jobbar blir det ökade skatteintäkter. Det ger fler skattekronor till sjukvården i länet.

Trots att förutsättningarna för Västerbotten blivit bättre med ett alliansstyrt Sverige så finns det mycket kvar att göra för att sjukvården ska bli bättre i det rödgrönt styrda Västerbotten.

Årsprognosen för sjukvården i år är ett underskott på 120 miljoner. Ett annat bevis är misslyckandet med besparingar inom ramen för prestigeprojektet Projekt balans. Konsekvenser som orsakat att landstinget var det första landstinget någonsin att genomföra en folkomröstning om länet ska ha en rättvis, jämlik och trygg sjukvård. En folkomröstning där Ja-linjen som Alliansen förespråkade vann en jordskredsseger med 90 procent stöd.

Alliansens förslag innebär kostnadsreduceringar på det som inte är direkt sjukvård. För få rätsida på ekonomin behövs en tydlig strategi som går ut på att vårdkonsumtion ska ske på rätt vårdnivå genom att bedriva vård på mest effektiva omhändertagandenivå. Ett ständigt arbete med att minska vårdskador samt minimera kvalitetsbrister. Det handlar om att förändring i hur sjukvården hänger ihop. Hur vårdkedjor ska fungera bättre, fokus på personalförsörjningen och en stärkt primärvård är de viktigaste delarna för att sjukvården kan bli mer kostnadseffektiv och ständigt förbättras. Samarbetet och samverkan med kommunerna måste förbättras. Antalet kvarliggande, färdigbehandlade patienter måste minska. Totalt satsar Alliansen 40 miljoner, 20 miljoner mer än majoriteten på primärvården.

Tyvärr klarar inte det S-styrda landstinget att få ut ersättning från kömiljarden en enda månad för operation/åtgärd under hela 2013 och under 2014. Situationen för Barn- och ungdomspsykiatrin är densamma där ungdomar med psykisk ohälsa måste vänta längst i landet på att få hjälp. Facit av fyra år till av s-styre är nu att Västerbotten är sämst i landet på att ha längsta vårdköer.

För att komma tillrätta med de långa vårdköerna föreslås i Alliansens budgetförslag att mer resurser tillförs för att jobba bort de långa vårdköerna. Totalt handlar det om en satsning på 30 miljoner för att korta ned vårdköer och stärka upp psykiatrin. En del av dessa vårdplatser som återförs har sedan tidigare plockats bort under socialdemokraternas prestigeprojekt Projekt balans. De fyra akutvårdsplatserna i Dorotea och ambulansen i Åsele kommer att återställas med Alliansens budgetförslag.

Landstinget ska vara en attraktiv arbetsgivare för redan anställda, för seniorer och för de som står inför ett yrkesval. Alliansen är övertygad om att många skulle orka jobba längre om landstinget har en god arbetsmiljö och en väl fungerande personalpolitik och dessutom skulle detta underlätta personalförsörjningen. Landstinget har idag en personalpolitik som inte uppmuntrar personal till att jobba kvar längre. Alliansen vill möjliggöra för dem som är över 65 år att genom kortare arbetstid eller ökad ekonomisk ersättning fortsätta sitt arbete. Landstinget har idag lägre kostnader när det gäller arbetsgivaravgifter för personal som är äldre än 65 år. En annan viktig framtidssatsning som Alliansen gör är 15 miljoner ytterligare för att tillskapa fler AT/ST-platser för läkarstudenter samt fler sjuksköterskor ska kunna få betald specialistutbildning.

I den budget som Alliansen lägger tar vi gemensamt ansvar för att få en sjukvård som blir mer rättvis, trygg och jämlik. Mycket är bra men mycket kan också bli mycket bättre med ett nytt politiskt ledarskap. Det behövs en ny politik för framtidens hälso- och sjukvård som tar ansvar för ekonomi och vårdens framtida utveckling. Tillsammans söker vi i Alliansen mandatet att ta över styret av sjukvården. Vi vill att sjukvården ska vara rättvis, trygg och jämlik i hela länet.

Nicklas Sandström (M)
Oppositionslandstingsråd

Marianne Normark (FP)
Landstingsgruppledare

Olle Edblom (C)
Landstingsgruppledare

Birgitta Nordvall (KD)
Landstingsgruppledare

Världens bästa land att åldras i

Av , , 5 kommentarer 3

För fyra år sedan lovade Alliansen att förbättra de äldres situation, därför har regeringen satsat flera miljarder kronor på att göra äldreomsorgen bättre. Det har gett resultat. Enligt uppgifter från både EU och OECD är Sverige i dag världens bästa land att åldras i. Förutom Holland är Sverige det land som satsar mest pengar på äldre, och ingen annanstans än här finns det fler vårdanställda per invånare över 65 år. En nyligen publicerad rapport från SKL visade på att aldrig förr har det satsat så mycket på vår gemensamma välfärd som nu.

Men viktigast av allt är att brukarundersökningar visar att våra äldre faktiskt är nöjda. Nio av tio känner sig trygga med omsorgen de får.

Det betyder förstås inte att vi lutar oss tillbaka och är nöjda. Allt kan alltid bli bättre. Därför kommer Alliansen att fortsätta kämpa för att varje enskild äldre människa ska kunna känna sig trygg och få den vård och den omsorg hon eller han behöver. Det lovar vi.

 

Och vi håller vad vi lovar.

 

Jätteproblem med kvarliggare på sjukhusen

Av , , 1 kommentar 3

I dag skriver Västerbottens-Kuriren om att 20 av 60 vårdplatser på geriatriken nyttjas av patienter som väntar på kommunerna (Umeå kommun) ska ordna fram särskilda boendeplatser. Denna problematik lyfts även fram av den nationella tidsskriften Dagens medicin på en helsida. Tyvärr är problemet med kvarliggande patienter mycket större än så. Förra veckan fanns 33 stycken patienter på NUS som väntade på att få komma till en plats på ett särskilt boende.

 

Detta drabbar framförallt den enskilda patienten som skulle ha en mycket bättre tillvaro på ett särskilt boende än i en sjukhussäng. Förutom det är det ett enormt slöseri med skattebetalarnas pengar men det absolut största problemet är att detta orsakar en propp för hela vårdflödet på sjukhuset. En propp som orsakar inställda operationer och än mer slöseri med sjukvårdens resurser. Detta är ett problem som måste lösas och ligger framför allt på Umeå men även Skellefteå kommuns politiker att åtgärda med fler boendeplatser. Båda kommunerna styrs av socialdemokrater men trots det verkar det inte finnas någon dialog mellan ledningarna om att hitta lösningar.

 

Från Moderaterna och Alliansen har vi föreslagit att det inrättas mellanvårdsplatser i samarbete med kommunerna som skulle underlätta situationen och lösa upp proppbildningen som sker på NUS och Skellefteå lasarett. Tyvärr är Socialdemokraterna emot detta.

 

 

Stor läkarbrist i primärvården

Av , , 2 kommentarer 6

Stor läkarbrist i primärvården

Primärvården har idag ett stort och viktigt uppdrag. Samtidigt finns en stor brist på distriktsläkare. Primärvården är därför tvungen att hyra in kostsamma stafettläkare för att få verksamheten att fungera. Ett av de landsting som har störst problem i nationell jämförelse är inte helt oväntat S-styrda Västerbotten. Av 130 ordinarie tjänster är 50 otillsatta. Antalet listade patienter per läkare är 1995 med ett riktvärde som bör vara runt 1500 patienter per läkare. Detta orsakar dålig kontinuitet för patienten men också en ohållbar arbetsmiljö samt kvalitetsbrister som gör sjukvården sämre för patienten och orsakar en betydligt dyrare sjukvård.

God kvalité och kontinuitet ger patienten bättre sjukvård och sparar pengar. Alliansen anser att hälsocentraler som använder hela sin kompetens optimalt ska premieras och därför ska även besök hos t ex en distriktssköterska ge hälsocentralen ersättning från landstinget. Men budgetramen för primärvården måste utökas. Från Alliansens sida föreslås en omfördelning av resurser från annat som inte är sjukvård just till primärvården. Inför detta budgetår föreslog vi en resursförstärkning till primärvården på 46 miljoner.

Nicklas Sandström (M)
Oppositionslandstingsråd

Marianne Normark (FP)
Gruppledare

Olle Edblom (C)
Gruppledare

Birgitta Nordvall (KD)
Gruppledare

 

(Insändare som publicerades i Norran 140214)

Specialistutbildning för sjuksköterskor är viktigt!

Av , , Bli först att kommentera 4

Olyckligtvis har antalet specialistsjuksköterskor under en längre period varaktigt minskat. I Västerbottens läns landsting är det knappt 50 procent som har specialistutbildning. Alla patienter har rätt till en säker vårdmiljö och sjuksköterskor till en trygg arbetsmiljö. Det är viktigt att landstinget som arbetsgivare tar vara på medarbetarnas kompetens på bästa sätt och hela tiden erbjuder till möjlighet för en vidareutveckling av sig själv och i sitt yrke. Specialistkompetens är viktig och medför bättre vårdutnyttjande, omhändertagande, välbefinnande, symptomminskning och högre överlevnad hos patienter. Specialistutbildning för sjuksköterskor måste helt enkelt prioriteras för att inte denna brist ska hota verksamheter och patientsäkerhet. Landstinget måste ständigt pigga upp sjuksköterskor till att specialistutbilda sig. Idag finansieras utbildningen bara till 60 procent. Allianens målsättning är att det vid utgången av 2018 ska det inte råda någon brist på specialistsjuksköterskor.

Viktigt med utökade satsningar till primärvården

Av , , Bli först att kommentera 3

Pressmeddelande 131210: Allians för Västerbotten: Utökade satsningar till primärvården

 

För mer information kontakta: Nicklas Sandström (M) 070 254 45 15, Marianne Normark (FP) 070 243 57 04, Olle Edblom (C) 070 564 44 65, Birgitta Nordvall (KD) 070 278 58 10.

 

 

Under dagens sammanträde med landstingsstyrelsen föreslog Allianspartierna andra prioriteringar inom landstingsstyrelsens budgetramar för nästa år. Omprioriteringarna skulle innebära att primärvården och därigenom de förebyggande folkhälsoarbete, förbättrad psykiska ohälsan, utveckling av glesbygdsmedicin samt fler AT/ST-platser skulle få totalt 40 miljoner i ytterligare resursförstärkning.

 

Totalt skulle primärvården få 46 miljoner mer och resurserna för fler AT/ST-platser 17 miljoner ytterligare nästa år med Alliansens förslag till prioriteringar för nästa år säger Nicklas Sandström (M) oppositionslandstingsråd, Marianne Normark (FP) gruppledare, Olle Edblom (C) gruppledare, Birgitta Nordvall (KD) gruppledare, i en kommentar.

 

 

Yrkande i sin helhet:

 

Allians för Västerbotten                               YRKANDE

2013-12-10

 

 

Västerbottens läns landsting

Landstingsstyrelsen

 

 

 

Landstingsstyrelsens verksamhetsplan med budget 2014

 

Motiv

Allians för Västerbotten hade i sitt förslag till landstingsplan en annan färdriktning för landstinget. I Alliansens landstingsplan görs andra prioriteringar och satsningar som skulle ha gett bättre förutsättningar för landstingsstyrelsen att kunna omfördela i sin verksamhetsplan med budget. Fullmäktige valde att höja skatten vilket medförde att landstingsfullmäktige kunde öka ramarna till landstingsstyrelsen med totalt 60 miljoner kronor.

 

Västerbottens läns landsting har i jämförelse med andra landsting en resurseffektiv vård med en låg kostnad per vårdinsats. Landstingets har däremot stora problem med att konsumtionen av vården är stor, särskilt inom slutenvård. Det medför en hög totalkostnad för sjukvården även om produktiviteten och kostnadseffektiviteten är god. Att arbeta med att flytta över vård från dyr sjukhusvård till billigare primärvård och vidare från primärvård till egenvård är centralt för att minska kostnaderna.

 

Landstinget ska vara en attraktiv arbetsgivare för redan anställda, för seniorer och för de som står inför ett yrkesval. Alliansen är övertygad om att många skulle orka jobba längre om landstinget har en god arbetsmiljö och en väl fungerande personalpolitik. Detta skulle dessutom underlätta personalförsörjningen. Landstinget har idag en personalpolitik som inte uppmuntrar personal till att jobba kvar längre. Alliansen vill möjliggöra för dem som är över 65 år att genom kortare arbetstid eller ökad ekonomisk ersättning fortsätta sitt arbete. Landstinget har idag lägre kostnader när det gäller arbetsgivaravgifter för personal som är äldre än 65 år.

 

Årsprognosen för landstingsstyrelsen pekar på ett underskott. Alliansen ser därför stora behov av att pröva nya lösningar för att få en ekonomi i balans, något som Projekt balans misslyckades med. Konsekvenserna av projekt balans har bl.a. orsakat att Västerbotten var det första landstinget att någonsin genomföra en folkomröstning om att länet ska ha en rättvis, jämlik och trygg sjukvård. I folkomröstningen vann JA-alternativet som Alliansen förespråkade en jordskredsseger med nära 90 procent. Resultatet av folkomröstning är något som Alliansen har med sig i de prioriteringar som vi vill göra i landstingsstyrelsens budget.

 

Det går att få mer sjukvård för skattepengarna genom att göra väl avvägda satsningar och rätt prioriteringar. Det behövs en ny politik för framtidens hälso- och sjukvård som väljer att ta ansvar för ekonomi och vårdens framtida utveckling.

 

 

Allians för Västerbotten vill göra följande omprioriteringar inom landstingsstyrelsens budgetramar:

 

Kostnadsreduceringar (Mkr)
Centrala anslag inom lts (LT- dir – ej fördelat budget, Marknadsföring/informations samt LTS – ej fördelad budget. Totalt 30,8) -20
Halvering hälsa 2020 -6
Minskad administration -6
Konkurrensutsättning av ej direkt sjukvård -4
Kvarvarande strukturbidrag (ej fördelat inom befintlig ram) -4
Totalt 40 miljoner
Utökade satsningar
Ökad resurser/utökad beställning Hälsovalet 25
Glesbygdsmedicin 5
Utökade AT/ST-platser 10
Totalt 40 miljoner

 

Under åren 2012 och 2013 har fullmäktige ökat primärvårdens ram med 28 miljoner kronor. För 2014 har fullmäktige utökat ramen med ytterligare 10 miljoner kronor för ökad beställning för att förbättra den psykiska ohälsan samt förstärkningar inom barnhälsovården. Vidare ska denna utökning användas till fortsatta satsningar för utveckling av glesbygden genom utökade vårdplatser i Dorotea och Sorsele samt resurser för utökade rekryteringsinsatser av bl. a. allmänläkare. Fullmäktige har i sin budgetplanering för 2014 också beaktat fattade beslut under 2013, bland annat beslut om preventivmedelssubvention med 2 miljoner kronor. Förutom denna utökning av primärvårdens ram med totalt 12 miljoner kronor har ramen också indexerats för förväntade pris- och kostnadsökningar.

 

En fortsatt satsning på ST-läkare finns även med i budgetramarna för att klara den framtida läkarförsörjningen. Det totala rekryteringsanslaget har utökats med 7 miljoner kronor

 

Genom Allians för Västerbottens omprioriteringar utökas satsningarna för primärvården och därigenom förebyggande folkhälsoarbete, förbättrad psykiska ohälsan, utveckling av glesbygdsmedicin samt fler AT/ST-platser.

 

Totalt blir satsningarna enligt följande:

Ökad resurser/utökad beställning Hälsovalet (inkl bl a minskad psykisk ohälsa/första linjens BUP, förebyggande folkhälsoarbete) 46
Utökade resurser för akutvårdsplatser i glesbygd samt glesbydsmedicin 7
Utökade AT/ST-platser 17

 

Allians för Västerbotten yrkar att följande punkter läggs in i landstingsstyrelsens verksamhetsplan

 

 • Landstingsstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med Dorotea kommun återinföra minst fyra akutvårdplatser.

 

 • De resurser som regeringens sänkning av arbetsgivaravgiften ger, ska tillfalla den enskilt anställde som sjukvården bedömt ha behovet av efter att denne fyllt 65 år. Det kan handla om att ge den enskilt anställde sänkt arbetstid eller högre lön.

 

 • Landstingsstyrelsen får i uppdrag att stärka insatserna till rekrytering till hälso – och sjukvården. Detta genom att bland annat erbjuda en bra arbetsmiljö, konkurrenskraftiga löner samt att få betald specialist sjuksköterskeutbildning och tillhandahålla senaste teknik inom telemedicin.

 

 • Landstingsstyrelsen får i uppdrag att se över ambulansresuserna i hela länet

 

 

 

Allians för Västerbotten

 

 

 

 

Hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan med budget 2014

Av , , Bli först att kommentera 5

I onsdags var det Hälso- och sjukvårdsnämnd. Nämnden hanterade bland annat ärendet om verksamhetsplan och budget för år 2014. Från Alliansen föreslog vi en rad förändringar som vi är övertygande skulle bidra till en bättre sjukvård. Här nedan de förändringar som vi föreslog och de yrkanden som vi hade:

Allians för Västerbotten SÄRSKILT YTTRANDE
2013-11-27

Västerbottens läns landsting
Hälso- och sjukvårdsnämnden

Yrkande

Hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan med budget 2014

Motiv
Allians för Västerbottens hade i sitt förslag till landstingsplan en annan färdriktning för landstinget. I Alliansens landstingsplan så görs andra prioriteringar och satsningar. Omfördelningar som skulle ha gett andra förutsättningar för Hälso- och sjukvårdsnämnden att kunna fördela i sin verksamhetsplan med budget. Nu valde den politiska majoriteten att höja skatten med 50 öre vilket medförde att landstingsfullmäktige kunde höja ramarna till HSN. Inom dessa ramar finns ett icke definierat strukturbidrag på 50 miljoner.

Västerbottens läns landsting har i jämförelse med andra landsting en resurseffektiv vård som kostar lite per vårdinsats. Landstingets har däremot stora problem att konsumtionen av vården är stor, särskilt inom slutenvården. Det medför en hög totalkostnad för sjukvården även om produktiviteten och kostnadseffektiviteten är god. Att arbeta med att flytta över vård från dyr sjukhusvård till billigare primärvård och vidare från primärvård till egenvård är centralt för att minska kostnaderna.

Arbetet med sammanhållna vårdkedjor är något som måste intensifieras ytterligare. Ett införande av en mellanvårdsavdelning i samarbete med kommunerna skulle kunna minska kvarliggande patienter på vårdavdelningarna och underlätta att patienter snabbare kan komma tillbaka till sin hemkommun. Därutöver skulle det behövas ytterligare vårdplatser på vårdavdelningar som idag har en beläggningsgrad på runt 100 procent.

Landstinget ska vara en attraktiv arbetsgivare för redan anställda, för seniorer och för de som står inför ett yrkesval. Alliansen är övertygad om att många skulle orka jobba längre om landstinget har en god arbetsmiljö och en väl fungerande personalpolitik. Detta skulle dessutom underlätta personalförsörjningen. Landstinget har idag en personalpolitik som inte uppmuntrar personal till att jobba kvar längre. Alliansen vill möjliggöra för dem som är över 65 år att genom kortare arbetstid eller ökad ekonomisk ersättning fortsätta sitt arbete. Landstinget har idag lägre kostnader när det gäller arbetsgivaravgifter för personal som är äldre än 65 år.

Alliansen ser stora behov av att pröva nya lösningar för att få ekonomin i balans. Årsprognosen för HSN pekar på ett underskott på 94 miljoner. Projekt balans misslyckades när det gäller att få ekonomin i balans. Konsekvenser som bl.a. orsakat att landstinget var det första landstinget någonsin att genomföra en folkomröstning om att länet ska ha en rättvis, jämlik och trygg sjukvård. En folkomröstning där Ja-linjen som Alliansen förespråkade vann en jordskredsseger med 90 procent. Resultatet av folkomröstning är något som Alliansen har med sig i de prioriteringar som vi vill göra i nämndens budget.

Det går att få mer sjukvård för skattepengarna genom att göra väl avvägda satsningar och rätt prioriteringar. Det behövs en ny politik för framtidens hälso- och sjukvård som väljer att ta ansvar för ekonomi och vårdens framtida utveckling.

Yrkanden

• Andelen patienter som drabbas av infektioner ska ner under 5% år 2017

• Öka den ekonomiska ersättningen under utbildningstiden till sjuksköterskor som vill specialisera sig.

• Inrätta en mellanvårdsform för medicinskt färdigbehandlade vid NUS och Skellefteå lasarett.

• HSN får i uppdrag att ta fram en modell för vården av äldre och multisjuka för att de ska få en ”gräddfil” genom att remitteras direkt från allmänläkaren till specialistkliniker

• Återinför ambulans i Åsele

• Ytterliga ambulansresurser för trygg akutvård i hela länet

• Inför ett vårdval inom Barn- och ungdomspsykiatrin

Tuff debatt om sjukvårdsbudgeten

Av , , Bli först att kommentera 5

I dag har vi haft budgetdebatt om landstingets budget och landstingsplan. Här är det budgetanförande som jag hade under den inledande gruppledardebatten.

Budgetanförande 20 november 2013

Fru ordförande
Ledamöter
Och Åhörare

”Ryktet om min död är starkt överdriven” skrev Mark Twain i ett brev till New York Journals korrespondent i London, 1897 för att dementera tidningens uppgifter att han avlidit.

Ett liknande brev skulle idag skickas i form av ett mejl till det socialdemokratiska partihögkvarteret i länet. De verkar driva tesen hårt att Allianssamarbetet har spruckit. Jag kan meddela att allianssamarbetet fortsätter som vanligt med ambitionen att ta över styret av landstinget. Vi har meddelat väljarna i länet att vi kommer att söka väljarnas förtroende med ett gemensamt valmanifest nästa år.
Jag har tidigare kommenterat att det är allvarligt att vi inte kunnat hitta en samsyn kring skattefrågan. Att man från S och MP kommer att göra ett stort nummer av detta idag är inget överraskar mig. Men låt oss inte överdriva detta. Inte minst för att det flyttar fokus från dagens viktigaste punkt nämligen avsaknaden av vision från den politiska majoriteten och vad de vill med landstinget och framför allt ansvarstagandet för de misslyckanden som skett.
Det allvarligaste misslyckandet är bristen på politisk styrning och ledning. Om man inte vet vart man vill så blir det svårt att ta sig dit.

Likt ett herrelöst skepp seglar majoriteten runt i mörkt och stormig östersjö utan vare sig karta eller politisk kompass. Tänk om kaptenen på skutan kunde sluta segla i mörker och istället följa de ledljus som Alliansen erbjuder.

Fru ordförande

Västerbotten har en väl fungerande hälso- och sjukvård. Sjukvården i länet är delvis världsledande och de mediciniska resultaten är mycket goda. Trots detta är det mycket som går att göra för att sjukvården ska utvecklas och bli trygg, rättvis och mer jämlik.

Sedan alliansen började styra landet har det satsat runt 30 miljarder kronor på välfärdens kärna samtidigt som låg- och medelinkomsttagare fått mer kvar av lönen efter skatt. Denna ansvarsfulla ekonomiska politik betyder för Västerbottens läns landsting att de samlade skatteintäkterna ökat med 21,3 procent och statsbidragen med 15,2 procent mellan perioden 2006-2013. Totalt handlar det om 1088 miljoner kronor i resurstillskott.

Fru ordförande

Trots projekt balans är ekonomin i obalans med stora underskott i Hälso- och sjukvårdsnämnden med prognos för året på ett underskott på 91 miljoner.

Länets medborgare funderar fortfarande på vad som hände med folkomröstningen. Kommer att ske någon förändring och förbättring? Jag tycker att det blir ett hån mot de nästan 90 procent av länets medborgare som röstade för förändring av inlandssjukvården men möts av beskedet att det inte kommer att tas någon hänsyn till deras vilja.
Hela länet förtjänar en trygg, rättvis och jämlik sjukvård. Allians har presenterat ett brett åtgärdsprogram för länets sjukvård där bland annat så återinförs vårdplatser i Dorotea och Sorsele samt att Åsele från en riktig ambulans.

Arbetet med att få vårdkedjor att fungera bättre, fokus på personalförsörjningen och en stärkt primärvård är de viktigaste delarna för att sjukvården kan utvecklas, bli mer kostnadseffektiv och ständigt förbättras. Därför sker riktade satsningar just till primärvården för att klara av ett redan idag stort och tufft uppdrag att vara första linjens sjukvård. Resurstillskott, ett rimligare och mindre hälsovalsuppdrag är viktiga delar för att komma vidare.

Landstinget som organisation behöver bli mer öppen och tillåtande. All personal ska känna delaktighet och vilja vara en del av ständig förbättring av sjukvården.

Fru ordförande

Vårdköerna måste minskas. Det är orimligt att Västerbottningarna måste vänta längre på att få sjukvård än andra medborgare i Sverige.
En av de största framtidsutmaningarna är personalrekrytering då vi möter stora pensionsavgångar och en sjukvård som blir allt mer specialiserad. Antalet AT/ST-platser måste utökas ytterligare och fler sjuksköterskor måste vilja vidareutbilda sig, förslag som finns med i budgeten.

Samarbetet och samverkan med kommunerna måste förbättras. Antalet kvarliggande, färdigbehandlade patienter måste minska där inrättandet av en mellanvårdsavdelning skulle kunna förbättra situationen.

Alliansens gemensamma förslag till landstingsplan vilket jag yrkar bifall till innebär kostnadsreduceringar på det som inte är direkt sjukvård, arbete för att minska vårdskador men framför allt en förändring i hur vården hänger ihop. I de förslaget till ramar och ramjusteringar från Moderaterna och Kristdemokraterna vilket jag vill yrka bifall till har vi gjort bedömningen att det inte behövs i dagsläget någon skattehöjning men utesluter inte att en sådan skulle behöva ske i framtiden. Förslagen är fullt ut finansierade. Jag yrkar även bifall till Alliansens förslag till nya särskilda uppdrag.

Fru ordförande

Trots att sjukvården har många utmaningar med ekonomi i oblans, dålig tillgänglighet till sjukvård, personalförsörjning, stora brister i primärvården och en stor folklig känsla av otrygghet i länet inför ovissheten att kunna få akutsjukvård när man behöver det. Utmaningar som den politisk majoritet bär ansvar för. För att komma till rätta med detta behövs ett nytt politiskt ledarskap.
Det behövs en ny politik för framtidens hälso- och sjukvård som väljer att ta ansvar för ekonomi och vårdens framtida utveckling. Sjukvården i länet behöver bli trygg, rättvis och jämlik. Tillsammans söker vi i alliansen det mandatet att ta över styret av landstinget vi valet nästa år.

Tack.