Vården av äldre måste förbättras

Äldre personer med omfattande behov av insatser både från kommunens äldreomsorg och landstingens sjukvård ska som alla andra medborgare få en värdig och bra vård och omsorg efter behov. Behovet av specialiserad geriatrisk vård och rehabilitering kommer också att öka då befolkningen blir allt äldre. Äldre så kallat multisjuka måste få en gräddfil förbi akuten. Viktigt är att kartlägga vilka äldre som ofta söker vård/är i behov av vård.
Undersökningar visar på att de flesta patienter är nöjda med den vård och omsorg de får. Däremot riskerar äldre personer med ett omfattande behov av vård och omsorgs att inte få den vård de är i behov av. Regeringen har tagit fasta på detta och satsar totalt 3,75 miljarder på de allra mest sjuka äldre.
Äldre personer med omfattande behov av insatser både från kommunens äldreomsorg och landstingens sjukvård ska som alla andra medborgare få en värdig och bra vård och omsorg efter behov. Behovet av specialiserad geriatrisk vård och rehabilitering kommer också att öka då befolkningen blir allt äldre.
Det är välkänt att ett litet antal patienter oftast äldre med många diagnoser och sjukdomar kostar betydande resurser för sjukvården. En undersökning från Stockholm visar att en procent av patienterna står för 25 procent av alla akuta inläggningar på akuten.

Allians för Västerbotten har i sitt budgetförslag för år 2012-2014 valt att satsa extra på de mest sjuka äldre. Det finns en mängd utmaningar där det framför allt gäller att samordna vården och omsorgen i hemsjukvård, äldreomsorg, på vårdcentralen och i sjukhusvården.

Det gäller att våga lämna traditionella arbetssätt och i högre utsträckning se i vilken verklighet den äldre lever i och vad som går att göra för att just den personens ska ha en rimligt fungerade vardag. I helhetssynen ingår också att minimera antalet återkommande oplanerade vårdtillfällen.
I alliansens budgetförslag finns ett förslag som innebär att den äldre multisjuke skall få en gräddfil förbi akuten. Distriktsläkaren skall kunna skriva in patienten direkt till en specialistavdelning och inte slentrianmässigt skickas till sjukhusens akutmottagningar.
Detta är ett exempel på ett förslag som vi tror skall ge den äldre multisjuke en tryggare och bättre vård, minimera antalet vårtillfällen och skapa resursutrymme för en ännu bättre kvalitet i äldrevården.

Genom åren har det inte saknats idéer och initiativ. Det som saknats i Västerbottens läns landsting är majoritetens (S, V och MP) förmåga att omsätta vackra ord till verklighet, där den äldre multisjuke verkligen ser sin situation förbättras.

Allians för Västerbotten har också drivit att man kartlägger de som ofta söker vård och är äldre en så kallar Mångbesökarmodell. Därigenom hittar man tidigt de som är mångbesökare och kan ge dem råd och stöd så att de kan förbättra hälsa och livskvalitet.
En utvärdering som gjorts i Stockholm av så kallad aktiv hälsostyrning visar att väntetiderna för de som ingick i kartläggningen minskade med 40 procent. Vårdkostnaden sjönk med 39 procent och den självskattade livskvaliteten ökade med 32 procent.

Genom att ge primärvården de rätta förutsättningarna där vi från alliansen föreslår att tillföra 25 miljoner mer än majoriteten. Därtill föreslår vi ytterligare satsningar för de mest sjuka äldre med 15 miljoner. En satsning som ger positiva effekter inom hela sjukvården. Något som i slutändan ger mer pengar till sjukvård.

Nicklas Sandström
oppositionslandstingsråd (M)
Marianne Normark
gruppledare i landstinget (FP)
Olle Edblom
gruppledare i landstinget (C)

Birgitta Nordvall
gruppledare i landstinget (KD)

Artikeln är publicerad i dagens VK, länk finns här.

Etiketter: , , ,

En kommentar

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.