Andra förslag från Alliansen på landstingsstyrelsen

 

I dag har det varit landstingsstyrelse med ett antal viktiga ärenden. Ett av de ärendena jag särskilt vill lyfta fram är landstingsstyrelsens verksamhetsplan. Landstingsstyrelsens ansvarar för primärvården samt logistik och service därtill har styrelsens ett övergripande ansvar för landstingets verksamhet. I verksamhetsplanen hade alliansen ett antal avvikande uppfattningar. Uppfattningar som baserar sig på att vi vill annorlunda med styrning och ledning av sjukvården i länet.
 
De förändringar som Moderaterna och Alliansen ville få igenom såg ut enligt följande:
 
Landstingsstyrelse 2012-10-18
 
Yrkande
 
Punkt 4 landstingsstyrelsens verksamhetsplan med budget 2013
 
Motiv
Allians för Västerbottens hade i sitt förslag till landstingsplan och budget 2013-2015 en annan färdriktning för landstinget. I Alliansens landstingsplan så görs andra prioriteringar och satsningar. Omfördelningar som skulle ha gett andra förutsättningar för landstingstyrelsens verksamhetsplan med budget.
 
De prioriteringar som handlade om landstingsstyrelsen såg ut enligt följande:

 

 

 

 

Yrkande:
 
1.      Den nedsänkta arbetsgivaravgiften för unga och äldre behålls på kliniknivå.
2.      Hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att ta fram en modell för vården av äldre och multisjuka för att de ska få en gräddfil genom att remitteras direkt från allmänläkaren till specialistkliniker.
3.      Landstingsstyrelsen får i uppdrag att ta fram en plan för hur dimensioneringen av specialistsjukvården ska se ut för att möta en allt mer åldrande befolkning
4.      Landstinget ska uppmuntra, stärka och intensifiera patientsäkerhetsarbetet för att årligen få ta del av regeringens särskilda stimulanspaket.
5.      Landstinget ska ta tillvara på seniora medarbetares kunskaper med fullt genomslag år 2016 genom att införa en flexibel sysselsättningsgrad runt pensionsåldern och tillvarata seniorers kunskaper aktivt genom handledning, utbildning och mentorskap för nya medarbetare.
6.      Landstinget ska erbjuda hälsokontroller för åldersgrupperna 30-, 40-, 50-, 60- och 70-åringar.
7.      Öka den ekonomiska ersättningen under utbildningstiden till sjuksköterskor som vill specialistutbilda sig. Vid utgången av år 2016 ska det inte längre råda brist på specialistsjuksköterskor.
8.      Landstingsstyrelsen får i uppdrag att justera hälsovalet för att underlätta etableringar av mindre hälsocentraler.
9.      Landstingsstyrelsen får i uppdrag att stärka insatserna till rekrytering till primärvården. Detta genom att bland annat erbjuda en bra arbetsmiljö, konkurrenskraftiga löner, tillhandahålla senaste teknik inom telemedicin.
10. Landstingsstyrelsen får i uppdrag att justera modellen för ekonomistyrning för att nå högre grad av prestationsbaserad ersättning. Inom den modellen ska verksamheterna inom primärvård och slutenvård få behålla 100 procent av sitt överskott/underskott.
11. Landstingsstyrelsen får i uppdrag att teckna sjukvårdsavtal med länets tre sjukhus. Avtalen ska reglera att landstinget beställer vård och sjukhusen utför det som är beställt.
12. Landstingsstyrelsen får i uppdrag att införa en hyresmodell där lokalkostnaderna finns med i verksamheternas budgetar. Detta för att varje berörd verksamhet ska ta ett större ansvar för sina lokaler och därmed kunna frigöra resurser och effektivisera lokalnyttjandet.
13. Landstingsstyrelsen får i uppdrag att införa ett vårdval inom Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP).
14. Landstingsstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med Dorotea kommun återinföra vårdplatserna vid sjukstugan.
 
 
Nicklas Sandström (m)                              Liv Granbom (m)
 
Marianne Normark (fp)                              Margareta Carlbäck (fp)
 
Olle Edblom (c)                                         Jonny Kärrkäinen (kd)

 

Etiketter: , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.