Vårdval inom idrott- och motionsrelaterade skador

Sedan den 1 januari 2010 är det obligatoriskt för alla landsting och regioner att ha ett valfrihetssystem enligt Lag om valfrihetssystem (LOV) i primärvården. Många landsting däribland Stockholm, Halland och Skåne har valt att gå längre med att införa även vårdval inom specialistsjukvård. Uppdragen har utformats på lite olika sätt beroende på varierande förutsättningar.
 
Vårdval ger patienter större valfrihet och bidrar till ökad kvalité och jämlik vård. Ett vårdval som utgår från patienterna förutsätter höga krav på vårdgivarna i kombination med fri etablering. Vårdvalsmodellerna ska vara konkurrensneutrala. Det är viktigt att landstinget bibehåller kostnadskontroll och att vårdvalsmodellerna löpande följas upp och utvecklas. Alla avtal ska utformas så att forskning och utbildning kan bli en naturlig del.
 
För 2013 har regeringen avsatt 4,6 miljoner till varje landsting för att utveckla vårdvalet. I alliansens budgetförslag för 2013 föreslår finns det 2 miljoner avsatta för att genomföra ett vårdval inom BUP och idrott- och motionsskador.
 
I det upphandlingsunderlag som nu ska upphandlas är volymen för detta minskad med 1 miljon ytterligare. Det medför alltså att färre kommer att få hjälp med idrott- och motionsskador.
 
Då landstingsstyrelsen förra veckan skulle ta beslut om tilldelning av en redan genomförd upphandling så är det omöjligt rent juridiskt att backa ur den. Nu går det trots allt konstatera att den nya upphandlingen blev bra då trots mindre ram så blev priserna betydligt lägre så fler länsbor kan få den vård de behöver inom befintlig ram.
 
Med Alliansens politik skulle detta område vara ett område som passar sig mycket väl att utveckla som ett vårdval. Det skulle betyda att för enskild länsbo som fått remiss för en idrott- och motionsskada så skulle man få välja den vårdgivare man vill för att få sin behandling utförd.
 
 

Etiketter: , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.