God folkhälsa i Västerbotten

För andra gången presenteras rapporten ”Öppna jämförelser folkhälsa” av Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och Landsting. Rapporten visar att västerbottningarnas hälsa är mycket god inom flera områden men det finns också möjlighet till förbättringar.

 

Då det gäller livsvillkor och levnadsförhållanden ligger Västerbotten över genomsnittet i landet inom alla områden. Västerbottningen är exempelvis tryggast i landet utomhus och har störst tillit till andra människor. Då det gäller ungdomar 16–25 år ligger Västerbotten näst bäst till då det gäller att arbeta eller studera.

 

Även avsnittet om levnadsvanor ger en positiv bild av Västerbotten. Bland annat är andelen dagligrökande kvinnor lägst i landet och länets män ligger på andra plats. Under många år har Västerbotten haft lägst andel rökande gravida kvinnor i landet, men då årets rapport även räknar in bruk av snus har länet tappat tätpositionen.

 

Länets kvinnor äter näst mest frukt och grönsaker i landet, medan männen ligger under riksgenomsnittet. De västerbottniska männen har å andra sidan lägst andel personer med ett riskbruk av alkohol. Ett förbättringsområde handlar om hur aktiva hälso- och sjukvårdsanställda är då det gäller att fråga patienter om olika levnadsvanor. Där ligger Västerbotten sämst till enligt mätningarna.

 

I Västerbotten är det få som drabbas av lungcancer, både bland kvinnor och män. Västerbotten ligger också bra till då det gäller att förebygga dödsfall. Länet har även en låg andel självmord jämfört med övriga län.

 

Områden där det inte ser lika gynnsamt ut är fallskador bland personer över 65 år. Även antalet barn som vårdas inom slutenvården till följd av en skada är stort. Medellivslängden är något lägre för kvinnor i Västerbotten i jämförelse med riket. Skillnaden är inte stor, men avviker från den tidigare positiva utvecklingen.

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.