Vill (S) ha fler utbildningsplatser för läkare vid Umeå universitet?

Pressmeddelande 150319: Vill (S) ha fler utbildningsplatser för läkare vid Umeå universitet?

Moderaternas oppositionslandstingsråd Nicklas Sandström kräver nu besked från Peter Olofsson (S) om vad han anser om behovet av fler utbildningsplatser för läkare i Norra regionen. Detta med bakgrund att ansvarig socialdemokratisk minister förkunnat att en utökning av utbildningsplatser för läkare inte är aktuellt. Detta med bakgrund att Alliansregeringen byggde ut läkarutbildningen med 600 årsplatser.

 

I Norra regionen råder det stor brist på läkare vilket resulterar i långa vårdköer. På den decentraliserade läkarutbildningen i Norra Sverige finns det god kapacitet samt en mycket stor vilja att ta emot fler studenter. Vid senaste sammanträdet med Norrlandstingets regionförbund beslutades det om en gemensam skrivelse från de fyra landstingen i norr om en gemensam vilja att få fler utbildningsplatser till norra regionen.

 

Sandström (M) vill nu veta om de styrande Socialdemokraterna i Västerbotten delar uppfattningen om behovet av fler utbildningsplatser till länet och om landstingsstyrelsens ordförande Peter Olofsson (S) är beredd att politiskt påverka ansvarig minister om behovet av fler utbildningsplatser till norra regionen.

Interpellationen i sin helhet

 

Fler läkarutbildningsplatser till Umeå universitet?

 

Läkarbristen i Sverige och Norra regionen är alarmerande och behovet av rekrytering av nya specialistläkare är omfattande, inte minst inom allmänmedicin, patologi, radiologi samt psykiatri.

 

Vid senaste sammanträdet med Norrlandstingens regionförbund beslutade en enig styrelse att gå in med en gemensam skrivelse om att få en utökning av antalet platser vid läkarutbildningen vid Umeå universitet.

 

I läkartidningen nr 7 2015 finns det en intervju med ministern för forskning och högre utbildning Helene Hellmark Knutsson (S). I den intervjun förkunnar hon att det inte är aktuellt att bygga ut läkarutbildningen. Detta med bakgrund att Alliansregeringen byggde ut läkarutbildningen med 600 årsplatser.

 

Med hänsyn till ovanstående, ställer jag mina frågor till landstingsstyrelsens ordförande Peter Olofsson (S):

 

1. Anser du att det finns en läkarbrist i Sverige och Norra regionen?

2. Anser du att det behövs utbildas fler läkare i Sverige?

3. Vill du att antalet platser vid läkarutbildningen vid Umeå universitet utökas?

4. Delar du ministern för högre utbildning och forsknings Helene Hellmark Knutsson (S). Uppfattning att antalet läkarutbildningsplatser är tillräckligt?

5. Om inte är du beredd att uppvakta henne för framföra Norra regionens önskemål om en utökning av antalet platser vid läkarutbildningen vid Umeå universitet?

 

 

 

Nicklas Sandström (M)
Oppositionslandstingsråd

 

Etiketter: ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.