Alliansen kritisk till underskottet

Tisdagen den 7 juni presenterades delårsrapporten jan-april, vilket är en rapport som ger oss en fingervisning på hur ekonomin går i landstinget. Den väldigt höga kostnadsutvecklingen vi såg förra året har hittills varit lägre. Trots det har rapporten en årsprognos som pekar på ett underskott på hela 150 miljoner.

Vi kan konstatera att tillgängligheten är fortsatt oacceptabelt låg och att budget fortsätter att gå med underskott. Den ökade sjukfrånvaron oroar. Särskilt den ökade sjukfrånvaron bland de yngre medarbetarna. Det föreligger stora utmaningar för landstinget som arbetsgivare att förbättra situationen.

Vi har svårt att tro att åtgärderna som tidigare har presenterats kommer att leda till önskad effekt. För att komma till rätta med rådande situation krävs det mer genomgripande reformer.
Från Allians för Västerbotten har vi presenterat strategier för att möta upp de stora utmaningar som sjukvården står inför. Dess handlar det om hur Västerbottens läns landsting ska bli Sveriges bästa arbetsgivare, få tillstånd en mer resurseffektiv sjukvård, förbättra styrning och ledning samt få vårdkedjor som hänger ihop där patienten är medskapande och har inflytande över sin vård.

Den årsprognos som delårsrapporten pekar på är ett stort underskott och en ohållbar kostnadsutveckling. Alliansen ser därför stora behov av att pröva nya lösningar för att få en ekonomi i balans. Det går att få mer sjukvård för skattepengar genom att göra väl avvägda satsningar och rätt prioriteringar. Det behövs en ny politik för framtidens hälso- och sjukvård som väljer att ta ansvar för ekonomi och vårdens framtid.

 

En kommentar

  1. Oberoende Politisk Bedömare

    Region Skåne, som varit moderatlett under lång tid, visar på ÄNNU större underskott. Och i Skåne har även IVO stenhårt slagit ner på kvalitén inom vården i Region Skåne där framförallt Helsingborgs Lasarett påvisat oerhörda brister.

    Region Skåne är ett lysande exempel på vad moderat landstingspolitik bevisligen leder till.

    Det är nog bäst att vänstern får fortsätta styra Västerbotten.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.