100 000 får vårdskador varje år

Varje år får runt 100 000 personer en vårdskada. Efter en nedgång i andelen skador tenderar de att öka igen, enligt en ny rapport från Sveriges Kommuner och Landsting.

Rapporten fastslår att den som drabbas av en vårdskada får mer än dubbelt så lång vårdtid. Antalet dagar ökar från sex till 14. Något som kostar enbart sjukhusvården sju miljarder kronor årligen. Därtill kan läggas kostnader för fortsatt öppenvård.

Under Alliansregeringens sista år, plus sista året med Alliansbudget 2013-2015 minskade antalet patienter som drabbades av en vårdskada på svenska sjukhus med 20 000 personer. I pengar räknat innebär det en kostnadsminskning på 1,5 miljarder kronor, i form av minskade vårddagar. Under sista halvåret 2015 tenderade dock antalet vårdskador att öka igen.

– Det är andelen vårdrelaterade infektioner och trycksår som växer. Det är lite förbryllande. Man kan befara att det hänger ihop med att statens stimulansmedel för patientsäkerhetssatsningar till landstingen tog slut vid årsskiftet 2014- 2015 och att fokus på området avtagit. Vi vet inte, men det är ett observandum, säger Hans Rutberg, professor i patientsäkerhet och huvudförfattare till rapporten Skador i vården – utveckling 2013- 2015, en omfattande journalgranskning av över 52 000 vårdtillfällen under 36 månader.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.