Moderaterna vill etablera hälsocentral på campus med fokus på studenter

Exploateringen kring campus har varit hög senaste åren med många nya studentstäder och Umeå är en av Sveriges största lärosäten i landet med strax över 33 000 studenter.

På campusområdet idag finns sedan tidigare Psykologmottagningen och Studenthälsan. Psykologmottagningen som drivs av Institutionen för psykologi erbjuder psykologisk behandling, främst psykoterapi under handledning av legitimerad personal. Redan idag avlastar Psykologmottagningen första linjens psykiatri främst genom individuella insatser, men även genom gruppinsatser.

På campus finns även studenthälsan som erbjuder alla studenter stöd i frågor kring fysiska, psykiska och psykosociala hälsosituation genom kortare insatser och där kompetensen finns kring de speciella behov som studenters livssituation kan medföra.

Nu vill vi genom en motion till landstingsfullmäktige att landstinget utreder möjligheten att etablera en ny hälsocentral i campusområdet med fokus på studenthälsa.

Alla skulle vinna på ett fördjupat samarbete med landstinget i den här frågan. Ett fördjupat samarbete med inrättandet av en hälsocentral på campus skulle även innebära ytterligare avlastning för landstingets nuvarande verksamheter. Inte minst med tanke på att expansionen av området runt campus och utvecklingen av Universitetsstaden medför ett ökat tryck på befintliga hälsocentraler i närområdet genom ökat patientunderlag.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.