Omställningsplanen – ”Kents plan”

VK ledarskribent Petter Bergner skriver väl och initierat om de brister som finns i regionens omställningsplan (VK 25/11) utifrån den revisionsrapport som nyligen kom (Nr 3/2020 Omställning för en hållbar ekonomi) . Han påtalar det faktum som blir mycket tydligt i rapporten, att den här planen likt alla de andra planerna saknar förankring ute i verksamheten. Det är en alvarlig brist som gör det mycket svårt att lyckas med att genomföra de planerade aktiviteterna. I revisionsrapporten framgår även ” Av våra intervjuer framgår att regiondirektören genomförde avstämningen med politiker från den politiska majoriteten i regionen.” därför vilar planen extra tungt på den politiska majoriteten även om nu alla partier har ställt sig bakom planen (RF juni 19). Att det fanns en bred uppslutning runt planen handlar i grund och botten utifrån det mycket svåra ekonomiska läge som regionen befinner sig i.

Det väcktes redan vid framtagandet av planen tvivel från Moderaterna och alliansen om att kunna nå 100% effektgrad av omställningsplanen då alla historiska planer bara nått runt 50 procent. Likväl behövde planen sjösättas för att komma igång med omställningen. När regionplan och budget för 2021 skulle antas i juni 2020 tog Alliansen höjd för detta genom att budgetera ett resultat på sista raden på 201 mkr. Den rödgröna majoriteten budgeterade för 182 mkr och SD på 175 mkr. Detta utifrån att vi gjorde bedömningen att det krävs fler åtgärder i form av minska den administrativa överbyggnaden, minska centrala anslag, bättre samordning sjukresor, minskning av köp av konsulttjänster, slopad slutenvårdsrabatt, effekthemtagning av ny inköpsprocess och minskning av förhyrda lokaler. Så det finns alltså en djup medveten hos de fyra borgerliga partierna att omställningsplanen som så inte kommer att räcka till för att lösa regionens långsiktiga utmaningar.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.