S,V och MP kan ha begått ett lagbrott när regionens budget skulle tas fram

EFTER SVIDANDE KRITIK FRÅN REVISIONEN I REGION VÄSTERBOTTEN: Oppositionen kräver svar kring vad som censurerats och mörkats av S-ledda majoriteten i budgetunderlaget
👉 Revisionen i Region Västerbotten kritiserar kraftigt budgetprocessen. Revisionen går så långt att de dessutom den här gången menar att beredningen av budgeten var partisk och därmed bryter mot lagen då den rödgröna majoriteten har tagit sig möjlighet att censurera vilka förslag som ska gå vidare i beredningen.
👉 Presenteras inte korrekta och opartiska underlag försvårar det kraftigt möjligheten till insyn i det faktiska tillståndet i sjukvården i länet och vilka behov som finns.
Från oppositionen kräver vi svar från Socialdemokraterna:
✅ Vilka underlag har den rödgröna politiska majoriteten dolt för oppositionen i samband med de senaste årens budgetprocesser?
Följande förändringar vill Alliansen se:
✅ Att Regionstyrelsen får i uppdrag att skyndsamt och i samverkan med verksamheten ta fram en budgetprocess som avspeglar verksamheternas uppdrag, budget, behov, horisontella samt vertikala prioriteringar som harmoniserar med beprövad erfarenhet och vårdprogram. Den nya budgetprocessen ska dessutom vara garanterad opartisk utifrån förvaltningslagen principer om saklighet och opartiskhet och därmed att den hålls åtskild från den politiska beredningen.
✅ Att Regionstyrelsen får i uppdrag att säkerställa att budgetunderlag som styrelser och nämnder lämnar in till styrelsen håller en tillräcklig kvalitet. Det bör bland annat finnas dokumenterade riskanalyser som visar att förslag på budgetar och åtgärder är möjliga att genomföra.
✅ Att Regionstyrelsen får i uppdrag säkerställa att verksamheterna blir delaktiga i beredningen av budgetar och arbetet med att föreslå prioriteringar.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.