Vård på lika villkor

Gång på gång visar undersökningar att kvinnor upplever sämre hälsa än män. Allt för länge har kvinnors hälsa åsidosatts. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa och erbjudas vård på lika villkor.
Därför presenteras nu tre nya åtgärder för att stärka arbetet mot en mer jämställd hälso- och sjukvård för flickor och kvinnor:
✔️Socialstyrelsen får i uppdrag att genomföra insatser för en mer jämlik hälso- och sjukvård, med fokus på sjukdomar och tillstånd som främst drabbar kvinnor och flickor.
✔️Socialstyrelsen ska genomföra insatser för mer jämlik och kunskapsbaserad hälso- och sjukvård för dem som har utsatts för sexuellt våld.
✔️IVO får i uppdrag att förstärka den statliga tillsynen och särskilt granska vården ur ett patientsäkerhetsperspektiv inom mödravård och förlossningsvård.
Alla har rätt till vård på lika villkor.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.