Etikett: Brexit

Extremt sorgligt med Brexit

Av , , Bli först att kommentera 1

Det var ett mycket tråkigt besked som mötte mig och många andra på midsommaraftonsmorgonen om Brexit. Själva valrörelsen var allt ifrån saklig och rättvis som präglades av hat, populism och okunskap.

Det finns helt klart mycket som inte är bra med EU vilket också adresserades valrörelsen. Jag tror inte på att mer överstatliga lösningar är rätt väg fram på de flesta områden. På andra kan det finnas goda skäl till det kan det vara ett alternativ. Mycket som är bra med EU är gratis medan sådant som är dåligt är otroligt dyrt. Här finns det stor vikt att reformera EU till att jobba mer med frihandel och den inre marknaden och mindre med subventioner och EU-bidrag av diverse olika slag. Ytterst inom detta är det de folkvalda politiker som vi vart femte år väljer till EU-parlamentet som kan påverka detta.

 

Storbritannien har många gånger varit en motkraft till ett allt mer överstatligt Europa tillsammans med de nordiska länderna. Denna maktbalans kommer säkerligen att förskjutas och då är det viktigt att faktiskt lyssna in den EU-kritik som finns i alla medlemsländer. Att bara fortsätta att ånga som att inget har hänt på blir en farlig väg framåt.

 

Redan när jag gick i årskurs fem under folkomröstningen huruvida Sverige skulle bli medlem i EU så ansåg jag att det var bättre att vara med att påverka än att stå utanför. Jag tycker det är lika relevant idag som det var 1994. Jag är övertygad om att britterna kommer snart att få känna av att så är fallet även för dem. Det är näst intill omöjligt som nation att klara sig själv utan man är beroende av sin omvärld och sina grannar. Om relationer och handel ska fungera behövs gemensamma spelregler och det är något som britterna nu tappar sin möjlighet att påverka. Det är extremt sorgligt att nu Storbritannien röstat för att lämna EU.

 

Nu kommer en tid där alla som tror på de grundläggande idéerna som format Europa om öppenheten, vilja att lösa problem gemensamt, tron på de mänskliga fri- och rättigheterna gemensamt måste ta fortsatt ansvar. I de kommande svenska förhandlingarna gentemot Storbritannien är det av största vikt att åstadkomma så mycket av frihandel och öppenhet som möjligt.  

 

Även de denna mörka stund så får man göra det bästa av situationen och blicka framåt.

Bli först att kommentera
Etiketter: