Etikett: medicinskt färdigbehandlade

Viktigt förslag om samverkan mellan kommun och landsting

Av , , Bli först att kommentera 3

I går presenterades en ny utredning, Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård, om tar sin utgångspunkt i att hitta nya och bättre lösningar för medicinskt färdigbehandlade patienterna som allt mer fyller upp landets sjukhus. Det är ett bra och viktigt förslag som kommer från Göran Stiernstedt utredning med huvudsekreterare Anna Ingmanson. Det som föreslås är att huvudmännen i betydligt högre utsträckning ska samarbete för patientens bästa. Om man inte lyckas lösa detta så skärps den straffavgift som finns för att sjukvården måste ha kvar patienterna på sjukhusen trots att inte vårdbehov finns.

 

Den stora vinnaren är självfallet patienten/brukaren som inte behöver vistas på sjukhus i onödan och på så sätt slipper risken för att drabbas av ytterligare sjukdomar och komplikationer. Sjukvården kan därmed även frigöra vårdplatser till andra patienter och behöver inte stoppa operationer eller inskrivningar av nya patienter.

 

Jag har tidigare skrivit om denna problematik vid ett antal tillfällen samt så har vi från Alliansen föreslagit att mellanvårdsplatser ska inrättas för att komma tillrätta med denna problematik. Jag hoppas nu att lagförslaget blir verklighet!

Socialdemokraterna i länet är sämst i landet kvarliggande patienter

Av , , 1 kommentar 3

 

Pressmeddelande 130318: Socialdemokraterna i länet är sämst i landet kvarliggande patienter
För mer information, kontakta Nicklas Sandström (M)
 
Dagens medicins (11/13) kartläggning över samverkan mellan kommun och landsting över kostnader för kvarliggande patienter på sjukhusen visar på att Västerbotten placerar sig sämst i landet. Ett ansvar som faller tungt på Socialdemokraterna som styr de absolut flesta kommunerna samt landstinget i länet menar moderaternas oppositionslandstingsråd Nicklas Sandström.
 
Situationen har förvärrats de senaste åren. Mellan åren 2011 till 2012 ökade antalet vårddygn så pass mycket att kommunerna måste betala en straffavgift till landstinget med en ökning som ligger nästan på 30 procent. År 2012 var det totalt 7290 vårddygn som kommunerna måste betala landstinget för kvarliggande patienter. För den enskilde, oftast äldre blir det ett onödigt lidande att behöva stanna kvar på ett sjukhus istället för att få omvårdnad på ett särskilt boende menar Sandström. Dessutom är det ett enormt slöseri med skattepengar.
 
Ett genomsnittligt vårddygn på ett sjukhus kostar 7384 kr medan ett kommunalt äldreboende 1512 kr. Kostnader mellan 40-50 miljoner som är onödiga kostnader för skattebetalarna i länet. Något som inte syns i statistiken är alla de följdverkningarna för sjukvården. Till exempel då medicinskt färdigbehandlade patienter finns kvar på vårdavdelningarna kan de inte ta emot nyopererade vilket i sin tur gör att operationer måste ställas in.
 
         Det skapar helt enkelt flaskhalsar i vården som försämrar tillgängligheten till sjukvården, skapar ännu fler onödiga kostnader för samhället och drabbar den enskilde oftast multisjuka äldre menar Sandström (M).
 
Sandström vill nu att den högst ansvarige för sjukvården i länet socialdemokraten Peter Olofsson tar tag i detta och pratar med sina partikamrater ute i länet för att hitta lösningar på problemet som Västerbotten är sämst i landet med.
 
 
 
Fakta:
Kostnad för samhället i snitt per dygn för länssjukhus per vårddygn (2011)
Länssjukhus: 7384
Kommunalt korttidsboende: 1937
Kommunalt äldreboende: 1512
 
Så mycket behöver kommunerna betala för varje extra vårddygn (priser för 2013)
Somatisk vård: 4341
Geriatrisk vård 3132
Psykiatrisk vård: 3682
 
Källa: Dagens medicin (11/13)
 
 
Interpellationen i sin helhet:
 
Åtgärder för att öka samverkan mellan kommun och landsting för att minska kvarliggande patienter
 
Dagens medicins (11/13) kartläggning över samverkan mellan kommun och landsting över kostnader för utskrivningsklara patienter visar på att Västerbotten placerar sig sämst i landet. Ett ansvar som faller tungt på Socialdemokraterna som styr de absolut flesta kommunerna samt landstinget i länet.
 
Situationen har bara förvärrats de senaste åren. Mellan åren 2011 och 2012 ökade antalet vårddygn som kommunerna måste betala straffavgift till landstinget med nästan 30 procent. År 2012 var det totalt 7290 vårddygn som kommunerna är skyldiga att betala landstinget för kvarliggande patienter. För den enskilde, oftast äldre blir det ett onödigt lidande att behöva stanna kvar på ett sjukhus istället för att få omvårdnad på ett särskilt boende.
 
Ett genomsnittligt vårddygn på ett sjukhus kostar 7384 kr medan på ett kommunalt äldreboende 1512 kr. Kostnader som medför mellan 40-50 miljoner kronor extra onödiga kostnader för skattebetalarna i länet.
 
Något som inte syns i statistiken är alla de följdverkningarna för sjukvården då medicinskt färdigbehandlade patienter gör att vårdavdelningarna inte kan ta emot nyopererade vilket i sin tur gör att operationer måste ställas in.
 
Med hänsyn till ovanstående, ställer jag mina frågor till landstingsstyrelsens ordförande Peter Olofsson (S):
 
1.                   Hur kommer det sig att antalet vårddygn för kvarliggande patienter ökat med 30 procent från år 2011 till 2012?
 
2.                   Är du nöjd över att landstinget i Västerbotten är sämst i landet med samverkan mellan kommun och landsting för utskrivningsklara patienter?
 
 
3.                   Om inte, avser du att vidta några åtgärder för att kunna öka samverkan?
 
 
 
 
Nicklas Sandström (M)
Oppositionslandstingsråd