Etikett: mellanvårdsplatser

Viktigt förslag om samverkan mellan kommun och landsting

Av , , Bli först att kommentera 3

I går presenterades en ny utredning, Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård, om tar sin utgångspunkt i att hitta nya och bättre lösningar för medicinskt färdigbehandlade patienterna som allt mer fyller upp landets sjukhus. Det är ett bra och viktigt förslag som kommer från Göran Stiernstedt utredning med huvudsekreterare Anna Ingmanson. Det som föreslås är att huvudmännen i betydligt högre utsträckning ska samarbete för patientens bästa. Om man inte lyckas lösa detta så skärps den straffavgift som finns för att sjukvården måste ha kvar patienterna på sjukhusen trots att inte vårdbehov finns.

 

Den stora vinnaren är självfallet patienten/brukaren som inte behöver vistas på sjukhus i onödan och på så sätt slipper risken för att drabbas av ytterligare sjukdomar och komplikationer. Sjukvården kan därmed även frigöra vårdplatser till andra patienter och behöver inte stoppa operationer eller inskrivningar av nya patienter.

 

Jag har tidigare skrivit om denna problematik vid ett antal tillfällen samt så har vi från Alliansen föreslagit att mellanvårdsplatser ska inrättas för att komma tillrätta med denna problematik. Jag hoppas nu att lagförslaget blir verklighet!

Jätteproblem med kvarliggare på sjukhusen

Av , , 1 kommentar 3

I dag skriver Västerbottens-Kuriren om att 20 av 60 vårdplatser på geriatriken nyttjas av patienter som väntar på kommunerna (Umeå kommun) ska ordna fram särskilda boendeplatser. Denna problematik lyfts även fram av den nationella tidsskriften Dagens medicin på en helsida. Tyvärr är problemet med kvarliggande patienter mycket större än så. Förra veckan fanns 33 stycken patienter på NUS som väntade på att få komma till en plats på ett särskilt boende.

 

Detta drabbar framförallt den enskilda patienten som skulle ha en mycket bättre tillvaro på ett särskilt boende än i en sjukhussäng. Förutom det är det ett enormt slöseri med skattebetalarnas pengar men det absolut största problemet är att detta orsakar en propp för hela vårdflödet på sjukhuset. En propp som orsakar inställda operationer och än mer slöseri med sjukvårdens resurser. Detta är ett problem som måste lösas och ligger framför allt på Umeå men även Skellefteå kommuns politiker att åtgärda med fler boendeplatser. Båda kommunerna styrs av socialdemokrater men trots det verkar det inte finnas någon dialog mellan ledningarna om att hitta lösningar.

 

Från Moderaterna och Alliansen har vi föreslagit att det inrättas mellanvårdsplatser i samarbete med kommunerna som skulle underlätta situationen och lösa upp proppbildningen som sker på NUS och Skellefteå lasarett. Tyvärr är Socialdemokraterna emot detta.