Etikett: Norsjöprojektet

Underskatta inte värdet av en hälsoundersökning

Av , , 1 kommentar 2

Västerbotten har mycket att vara stolt över. Bland annat kan Västerbottensmodellen nämnas som uppkom i Norsjö och handlar om hälsoundersökningar. Det började
redan på 80- talet när Västerbotten hade den högsta dödligheten i hjärtinfarkt.
Modellen spreds från kommun till kommun och i början av 90-talet fanns modellen i hela länet. Sedan 1991 erbjuds varje västerbottning var tionde år mellan vid 40, 50 samt 60 år en hälsoundersökning vid hälsocentralen. Det kostar lika mycket som ett vanligt läkarbesök.
 
Syftet med Västerbottensmodellen är att förebygga och främja hälsan hos västerbottningen.  Undersökningen kombineras med provtagningar och hälsosamtal tillsammans med en distriktssköterska. Skulle undersökningen påvisa ytterligare åtgärder skickas patienten vidare till en läkare med en remiss. Ingen bör underskatta värdet av att genomgå en hälsoundersökning. Varje medborgare i länet och i landet har rätt att må bra – därför är det viktigt att ta sig tid och kolla upp sin hälsa!

Äldreåret 2012

Av , , 1 kommentar 0

Sedan år 1983 har Europeiska Unionen haft temaår med syfte att uppmärksamma viktiga ämnen i samhället. År 2012 kommer att koncentrera sig på de äldre och deras livssituationer samt hur samhället bäst främjar aktivt åldrande. Aktivt åldrande innebär att kvinnors och mäns möjligheter till fysisk och psykisk hälsa att kunna vara en del av samhället. Allt fler blir äldre idag och desto större blir den utmaningen.

Västerbotten är faktiskt bäst i landet på det förebyggande folkhälsoarbetet som startades upp redan 26 år sedan med Norsjöprojektet. Sedan dess har arbetet utvecklats vidare och en rad olika forskningsprojekt har tagit sin utgångspunkt från den data som samlats in genom Norsjöprojektet. Min förhoppning är att Västerbotten kan lyftas från under EU:s temaår om äldre 2012.