Trygg akutvård med ambulans i hela länet

I veckan presenterade Allians för Västerbotten ett brett åtgärdsprogram för en trygg, rättvis och jämlik sjukvård i hela länet. I det åtgärdsprogrammet presenterades tre paket för att nå dit. Det första handlar om trygg akutvård med ambulans i hela länet. Det paketet innehåller följande:

 

Trygg akutvård med ambulans i hela länet

Ambulansen ska täcka hela Västerbotten – återinför ambulans i Åsele. Oavsett var i Västerbotten du bor ska du kunna lita på att ambulansen kommer när olyckan är framme.

Västerbotten är ett glesbefolkat län och det ställer särskilda krav på sjukvårdens utformning. Förutom ambulans behövs det även akutvårdsplatser nära människorna. Vi vill även fortsätta utvecklingen av glesbygdsmedicin i Västerbottens inland, så att sjukvården genom ny teknik och anpassade metoder kan ge god vård i länets alla delar.

  • Återinför ambulansen i Åsele.
  • Stärk ambulansverksamheten i Robertfors och Skellefteå-området.
  • Avtal tecknas med länets kommuner om IVPA (I väntan på ambulans).
  • Återinför akutsjukvårdsplatser i Dorotea och Sorsele.
  • Inför metoder och utrustning för modern telemedicin på länets alla sjukstugor.