Hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan med budget 2014

I onsdags var det Hälso- och sjukvårdsnämnd. Nämnden hanterade bland annat ärendet om verksamhetsplan och budget för år 2014. Från Alliansen föreslog vi en rad förändringar som vi är övertygande skulle bidra till en bättre sjukvård. Här nedan de förändringar som vi föreslog och de yrkanden som vi hade:

Allians för Västerbotten SÄRSKILT YTTRANDE
2013-11-27

Västerbottens läns landsting
Hälso- och sjukvårdsnämnden

Yrkande

Hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan med budget 2014

Motiv
Allians för Västerbottens hade i sitt förslag till landstingsplan en annan färdriktning för landstinget. I Alliansens landstingsplan så görs andra prioriteringar och satsningar. Omfördelningar som skulle ha gett andra förutsättningar för Hälso- och sjukvårdsnämnden att kunna fördela i sin verksamhetsplan med budget. Nu valde den politiska majoriteten att höja skatten med 50 öre vilket medförde att landstingsfullmäktige kunde höja ramarna till HSN. Inom dessa ramar finns ett icke definierat strukturbidrag på 50 miljoner.

Västerbottens läns landsting har i jämförelse med andra landsting en resurseffektiv vård som kostar lite per vårdinsats. Landstingets har däremot stora problem att konsumtionen av vården är stor, särskilt inom slutenvården. Det medför en hög totalkostnad för sjukvården även om produktiviteten och kostnadseffektiviteten är god. Att arbeta med att flytta över vård från dyr sjukhusvård till billigare primärvård och vidare från primärvård till egenvård är centralt för att minska kostnaderna.

Arbetet med sammanhållna vårdkedjor är något som måste intensifieras ytterligare. Ett införande av en mellanvårdsavdelning i samarbete med kommunerna skulle kunna minska kvarliggande patienter på vårdavdelningarna och underlätta att patienter snabbare kan komma tillbaka till sin hemkommun. Därutöver skulle det behövas ytterligare vårdplatser på vårdavdelningar som idag har en beläggningsgrad på runt 100 procent.

Landstinget ska vara en attraktiv arbetsgivare för redan anställda, för seniorer och för de som står inför ett yrkesval. Alliansen är övertygad om att många skulle orka jobba längre om landstinget har en god arbetsmiljö och en väl fungerande personalpolitik. Detta skulle dessutom underlätta personalförsörjningen. Landstinget har idag en personalpolitik som inte uppmuntrar personal till att jobba kvar längre. Alliansen vill möjliggöra för dem som är över 65 år att genom kortare arbetstid eller ökad ekonomisk ersättning fortsätta sitt arbete. Landstinget har idag lägre kostnader när det gäller arbetsgivaravgifter för personal som är äldre än 65 år.

Alliansen ser stora behov av att pröva nya lösningar för att få ekonomin i balans. Årsprognosen för HSN pekar på ett underskott på 94 miljoner. Projekt balans misslyckades när det gäller att få ekonomin i balans. Konsekvenser som bl.a. orsakat att landstinget var det första landstinget någonsin att genomföra en folkomröstning om att länet ska ha en rättvis, jämlik och trygg sjukvård. En folkomröstning där Ja-linjen som Alliansen förespråkade vann en jordskredsseger med 90 procent. Resultatet av folkomröstning är något som Alliansen har med sig i de prioriteringar som vi vill göra i nämndens budget.

Det går att få mer sjukvård för skattepengarna genom att göra väl avvägda satsningar och rätt prioriteringar. Det behövs en ny politik för framtidens hälso- och sjukvård som väljer att ta ansvar för ekonomi och vårdens framtida utveckling.

Yrkanden

• Andelen patienter som drabbas av infektioner ska ner under 5% år 2017

• Öka den ekonomiska ersättningen under utbildningstiden till sjuksköterskor som vill specialisera sig.

• Inrätta en mellanvårdsform för medicinskt färdigbehandlade vid NUS och Skellefteå lasarett.

• HSN får i uppdrag att ta fram en modell för vården av äldre och multisjuka för att de ska få en ”gräddfil” genom att remitteras direkt från allmänläkaren till specialistkliniker

• Återinför ambulans i Åsele

• Ytterliga ambulansresurser för trygg akutvård i hela länet

• Inför ett vårdval inom Barn- och ungdomspsykiatrin

Etiketter: ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.