Sjukvård som ska funka

Insändare:

I vårt förslag till budget för sjukvården väljer vi att sätta patienten först med en ansvarsfull ekonomisk politik som möter framtidens utmaningar. För att garantera en god och trygg sjuk­vård är det viktigt att andelen människor i arbete ökar och på det viset bidrar till ökade skatteinbetalningar till landstinget. Höjda skatter slår mot jobb och konkurrenskraft. Arbetslinjen är den viktigaste garanten för en god och skattefinansierad hälso- och sjukvård.

Vi vill därför påbörja en förändring av sjukvården, från ett sjukhustungt system till en sjukvård med en välutvecklad primärvård och öppenvård. Ska vi skapa högre kvalitet och ökad tillgänglighet till en lägre kostnad krävs det att primärvården får rimliga förutsättningar att se och höra patienterna och på allvar vara första linjens vård. Sett till finansiering är Västerbotten ett av de landsting som lägger minst andel till primärvården. Därför sker den enskilt största satsningen på primärvården. Den andra viktiga satsningen är på att säkra personal i framtiden genom bland annat utbildningsplatser för läkare samt vidareutbildning för sjuksköterskor och biomedicinska analytiker.

Sammantaget väljer Nya Moderaterna i sitt budgetförslag att gå fram med nya lösningar som är ekonomiskt hållbara på lång sikt och garanterar en trygg, rättvis och jämlik hälso- och sjukvård i hela länet nu och i framtiden.

Nicklas Sandström (M)
Oppositionslandstingsråd

Liv Granbom (M)
Vice gruppledare

En kommentar

  1. Oberoende Politisk Bedömare

    Region Skåne var som bekant under många år moderatlett, där såg vi oerhörda underskott i finanserna. Samtidigt såg vi också hur överbeläggningarna på regionens sjukhus ökade och hur anmälningarna till IVO ökade kraftigt under Moderaternas ledning.

    Inget av detta vill vi ju ha i Västerbotten, så hur skiljer sig den moderata politiken här från den politik partiet förde i Skåne?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.