Etikett: DN-debatt

Riksrevisionen svartmålar vårdvalet i sin nya rapport – DN Debatt

Av , , 2 kommentarer 2

Idag skriver jag tillsammans med 15-tal andra moderata Landsting- och regionråd på DN debatt. Vi går i svaromål mot riksrevisionen och dess slutsatser att vårdvalet i primärvården skulle leda fel. Vi skriver bland annat: ”Rasera inte en lyckad reform. Med märkliga felräkningar och subversiva ordlekar ger Riksrevisionen en ­missvisande bild av vårdvalet i primärvården. ­Rapporten om effekterna av ­vårdvalsreformen bygger på felaktiga antaganden…”

Läs hela artikeln här:

 

Här är alla undertecknade landsting/regioner: Martin Andreasson (M), Västra Götalands­regionen Gösta Bergenheim (M), Region Halland Suzanne Frank (M), Landstinget Kronoberg Tomas Högström (M), Landstinget Västmanland Håkan Jansson (M), Landstinget i Jönköpings län Ola Karlsson (M), Öre…bro läns landsting Nina Lagh (M), Landstinget i Uppsala län Fredrik Larsson (M), Landstinget i Värmland Magnus Leivik (M), Landstinget Sörmland Marie Morell (M), Landstinget i Östergötland Nicklas Sandström (M), Västerbottens läns landsting Carl Johan Sonesson (M), Region Skåne Patrik Stenvard (M), Landstinget Gävleborg Per Wahlberg (M), Landstinget Västernorrland Alexander Wendt (M), Landstinget Blekinge

Rimligt med rökstopp vid operation

Av , , 4 kommentarer 3

 

 
I dag skriver en rad olika läkarföreningar som företrädare opererande specialiteter på DN debatt om att införa rökstopp vid operation. Främsta orsaken till att införa ett rökstopp är att det minskar risken för komplikationer som infektion, sårläkningsstörning och blodpropp med 50 procent. En av de viktigaste åtgärdbara riskfaktorerna för komplikation efter operation är rökning. Rökare drabbas av dubbelt så många komplikationer efter operation jämfört med ickerökare. Ortopedavdelningen på NUS har länge drivit denna kampanj framgångsrikt vilket känns kul att det nu nationellt råder samsyn bland ansvariga läkarna kring rökstopp.
 
Fakta talar sitt mycket tydliga språk att rökning och operation innebär stora risker vilket då innebär stora risker för den enskilda patienten men sen finns det även en samhällsekonomisk sida av det hela. Att behöva ligga inne extra på sjukhus och eventuellt behöva göra om operationer är mycket dyrt och onödigt. Jag har inga problem att politiskt stå upp för att införa rökstopp för operationer som inte är livshotande eller trängande fall (precis som artikelförfattarna lyfter fram).