Vårdcoach för de svårt sjuka äldre

Pressmeddelande 110905: Moderaterna i Västerbottens landsting: Vårdcoach för de svårt sjuka äldre

Moderaterna i Västerbotten föreslår att landstinget ska införa en modell med vårdcoach för de svårt sjuka äldre. Stockholms läns landsting är det första landstinget i Sverige som infört en modell med vårdcoacher för de svårt sjuka. Försöket med modellen har resulterat i bättre överlevnad, färre vårddygn och akutbesök. En vårdcoach är en specialutbildad sjuksköterska som ständigt håller kontakt med den multisjuke patienten och hjälper denne att få rätt vård och stöd i behandlingen vid rätt tidpunkt.
 
Varje besök som undviks på akuten genom att istället ha en förbokat besökstid genom vårdcoachern skapar utrymme för andra på akuten samtidigt som det höjer livskvalitet hos den multisjuke. Landstingsrådet Nicklas Sandström (M) har i en motion till landstingsfullmäktige yrkat på att landstinget i Västerbotten öppnar upp ett sådant system med vårdcoacher.

–    När allt fler blir äldre och sjukare i Västerbotten är det på sin plats att tänkta nytt och skapa en trygg och säker vård. Därmed är vårdcoacher ett utmärkt system som hjälper patienter på ett personligare plan i rätt tid, säger Sandström (M) i en kommentar.

För mer information kontakta,
Nicklas Sandström
070 254 45 15
 

Motionen i sin helhet:

Vårdcoach för de svårt sjuka äldre

Stockholms läns landsting är det första landstinget i Sverige som infört en modell med vårdcoacher för de svårt sjuka äldre. Försöket med modellen har resulterat i bättre överlevnad, färre vårddygn och akuta besök. En vårdcoach är en specialistutbildad sjuksköterska som ständigt håller kontakt med den multisjuke patienten och hjälper denne att få rätt vård och stöd i behandlingen vid rätt tidpunkt.

Det finns många patienter som idag känner sig vanmäktiga och vilse inför vårdens inrättningar. En vårdcoach kan tillsammans med patienten se till att personen får rätt vård. En sådan coach underlättar vardagen för patienten.

Genom vårdcoachen kan patienten få en förbokad tid och därmed avlasta akutmottagningarna, samtidigt som det höjer livskvalitet hos den äldre.

Med en ökad äldre befolkning ökar antalet svårt sjuka, därför finns det ett behov av att tänka nytt!

Med hänvisning till ovanstående yrkar undertecknade

att     Västerbottens läns landsting inför en modell med vårdcoacher för de svårt sjuka äldre

Nicklas Sandström, (M)
Landstingsråd