Etikett: Pressmeddelande

Pressmeddelande: Hur stora är problemen med Sjuka hus för landstinget?

Av , , Bli först att kommentera 6

Pressmeddelande 120328: Sandström (M): Hur stora är problemen med Sjuka hus för landstinget?

Moderata oppositionslandstingsrådet Nicklas Sandström lämnade idag in en interpellation där han vill ha svar på frågor om hur stort problemet är med sjuka-hus-syndrom i landstingets lokaler och hur eftersatt underhållsbehovet är av lokalerna på länets sjukhus. Sandström säger att det är oroväckande att mer och mer personal har problem med lokalerna de jobbar i och att det oplanerade fastighetsunderhållet stigit lavinartat. Det är hög tid att dessa frågor lyfts upp i den politiska diskussionen för att få klarhet i hur stora problemen är menar Sandström.

Interpellationen kommer att besvaras av majoritetsföreträdaren, landstingsrådet Robert Winroth (MP), vid nästa landstingsfullmäktige den 16-17 april.

 

 

Interpellationen i sin helhet

Hur stora är problemen med sjuka-hus?

Under ett flertal år har underhåll och renoveringsbehovet prioriteras ned och stått tillbaka på landstingets lokaler. Ett enormt underhållsberg har skjutits framför sig med stora risker till kraftiga merkostnader då underhållsåtgärder måste ske senare då problemet blivit mer allvarligare. Inte minst syns det nu på kostnaderna för oplanerade saneringsåtgärder som stigit från en miljon per år till tio och en halv.

Sjuka-hus-syndrom blivit ett allt växande problem, allra främst på NUS, då mer och mer av personalen har haft problem med kliande ögon, rinnsnuva och besvär med lungorna. Avdelningar har fått evakuerats och saneras något som ställer till problem för patienter och personal.

Med hänsyn till ovanstående, ställer jag mina frågor till landstingsrådet ordförande Robert Winroth (MP):

1.    Hur stort är idag problemet med sjuka-hus-syndrom?

2.    Vilka åtgärder är planerade att vidtas för att lösa problematiken med sjuka-hus-syndrom?

3.    Hur ser behovet av fastighetsunderhåll ut för kommande år?

4.    Hur mycket skiljer sig behovet av fastighetsunderhåll jämfört mot planerad budget?

Nicklas Sandström (M)
Oppositionslandstingsråd

 

Vårdcoach för de svårt sjuka äldre

Av , , 2 kommentarer 7

Pressmeddelande 110905: Moderaterna i Västerbottens landsting: Vårdcoach för de svårt sjuka äldre

Moderaterna i Västerbotten föreslår att landstinget ska införa en modell med vårdcoach för de svårt sjuka äldre. Stockholms läns landsting är det första landstinget i Sverige som infört en modell med vårdcoacher för de svårt sjuka. Försöket med modellen har resulterat i bättre överlevnad, färre vårddygn och akutbesök. En vårdcoach är en specialutbildad sjuksköterska som ständigt håller kontakt med den multisjuke patienten och hjälper denne att få rätt vård och stöd i behandlingen vid rätt tidpunkt.
 
Varje besök som undviks på akuten genom att istället ha en förbokat besökstid genom vårdcoachern skapar utrymme för andra på akuten samtidigt som det höjer livskvalitet hos den multisjuke. Landstingsrådet Nicklas Sandström (M) har i en motion till landstingsfullmäktige yrkat på att landstinget i Västerbotten öppnar upp ett sådant system med vårdcoacher.

–    När allt fler blir äldre och sjukare i Västerbotten är det på sin plats att tänkta nytt och skapa en trygg och säker vård. Därmed är vårdcoacher ett utmärkt system som hjälper patienter på ett personligare plan i rätt tid, säger Sandström (M) i en kommentar.

För mer information kontakta,
Nicklas Sandström
070 254 45 15
 

Motionen i sin helhet:

Vårdcoach för de svårt sjuka äldre

Stockholms läns landsting är det första landstinget i Sverige som infört en modell med vårdcoacher för de svårt sjuka äldre. Försöket med modellen har resulterat i bättre överlevnad, färre vårddygn och akuta besök. En vårdcoach är en specialistutbildad sjuksköterska som ständigt håller kontakt med den multisjuke patienten och hjälper denne att få rätt vård och stöd i behandlingen vid rätt tidpunkt.

Det finns många patienter som idag känner sig vanmäktiga och vilse inför vårdens inrättningar. En vårdcoach kan tillsammans med patienten se till att personen får rätt vård. En sådan coach underlättar vardagen för patienten.

Genom vårdcoachen kan patienten få en förbokad tid och därmed avlasta akutmottagningarna, samtidigt som det höjer livskvalitet hos den äldre.

Med en ökad äldre befolkning ökar antalet svårt sjuka, därför finns det ett behov av att tänka nytt!

Med hänvisning till ovanstående yrkar undertecknade

att     Västerbottens läns landsting inför en modell med vårdcoacher för de svårt sjuka äldre

Nicklas Sandström, (M)
Landstingsråd