Från sjukhusvård till primärvård


 
Primärvården är första linjens sjukvård. Den ska vara lätt att nå och finnas nära patienten. Förutsättningarna för primärvården har dock radikalt förändrats de senaste årtiondena. Det hänger samman med att insatser som tidigare gjordes medan patienten var kvar på sjukhuset nu med rätta anses kunna utföras och slutföras inom primärvården och i hemmet. Av alla patientmöten sker 75 procent i primärvården. Därför är det viktigt att det ges förutsättningar att det görs rätt bedömning i primärvården.
 
Västerbottens läns landsting har i jämförelse med andra landsting i landet en resurseffektiv vård som kostar lite per vårdinsats. Problemet är att landstinget har en hög konsumtion av vård särskilt när det gäller slutenvården. I längden medför detta en hög totalkostnad med mindre produktivitet. Från Moderaterna och Alliansens sida vill man se en förflyttning från den dyra sjukhusvården till den relativt sätt billigare primärvården och därefter fortsätta förflyttning från primärvård till egenvård. Denna förflyttning av vårdkonsumtion är nödvändig för att hålla nere kostnaderna.  För att möta dessa utmaningar föreslår Moderaterna tillsammans med Alliansen en satsning på att stärka primärvården och för att klara denna förflyttning med totalt 50 miljoner kronor under kommande treårsperioden där 30 miljoner kronor satsas redan under kommande året 2013.

 

Etiketter: , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.