Ett annat hälsoval är möjligt

Förra veckan då landstingsstyrelsen skulle behandla nästa steg i utformningen av vårdvalet inom primärvården år 2013 befäste sossarna sin syn på att de vill ha så lite förändring som det bara går. Från Moderaterna och alliansen har vi velat utforma hälsovalet annorlunda. Dels med mer resurser kommande år där det fanns i alliansens förslag till landstingsplan och budget 2013-2015 totalt 50 miljoner mer till primärvården för satsning på att öka tillgänglighet, kvalité och god vård.
 
Den andra delen handlar om ett annat ramverk för hälsovalet. Alliansen vill lyfta fram följande. Ersättningsmodellen kunde utvecklas ytterligare för att styra till längsta möjliga och mest effektiva omhändertagandenivå, detta skulle exempelvis kunna vara att styra fler besök till distriktssköterska genom en ökad ersättning.
 
Generellt vill Alliansen att modellen styr mer på de målersättningar som det är kopplat resurser till. Även en översyn bör ske av de kvalitetsmål som det inte har ersättning kopplat till sig för att minska antalet mål, detta då vårdcentralerna upplever att det finns för många mål som det styrs efter.
 
Rent konkret ville Alliansen att följande saker skulle justeras i förslaget. Tyvärr blev det inte så. Något som skulle ha gynnat mångfalden av vårdgivare som erbjuder vård i länet.
 
Yrkande
 
att                  rehabilteringsuppdraget ska ligga utanför basuppdraget
att                  listningssystemet utvecklas så att det går att lista sig hos andra vårdkategorier tex distriktssköterskor
att                  passivt listade patienter som listas om, skall
listas till närmaste hälsocentral, inom tre månader
att                  det utgår en ökad ersättning till utvalda kvalitetsindikatorer
att                  utreda ersättningsmodellen i syfte att styra till lägsta möjliga och mest effektiva omhändertagandenivå.

Etiketter: , , , , ,

11 kommentarer

 1. Nicklas Sandström

  Svar till QA (2012-11-19 11:10)
  Sthlm har valt en annan modell för ersättning inom vårdvalet. I sthlm har tillgängligheten varit ett stort problem vilket de nu åtgärdat med den modell de valt. Alliansen i Västerbotten förespråkar en annan ekonomisk styrning som har mer balans på ersättningarna inom ramen för vårdvalsersättningsmodellen.

 2. Q A

  ja, men vad är skillnaden, vad (i lite mer detalj iaf) premieras i er modell? Finns det ingen risk att det ni premierar trycker undan annat som inte premieras, men som också behövs?

 3. Nicklas Sandström

  Svar till Q A (2012-12-14 08:03)
  Hej ”Q A”

  Vi ser att en högre ersättning ska utgå till de HC (hälsocentraler) som klarar av hög tillgänglighet, god kontinuitet, minskad antibiotikaförskrivning.

  Det som HC lyfter fram är oftast att det finns för många kvalitetsindikatorer som inte är kopplat ersättning till som kan skapa en målkonflikt. Så jag skulle vilja minska dem istället för att få ökad fokus på de som det finns ersättning för.

 4. QA

  Hej igen,
  Hur definieras ”hög tillgänglighet” och ”god kontinuitet”? hur gör man för att undvika att HC försöker locka dit patienter som egentligen inte behöver gå, dvs att HC har en öppen mottagning där man bla kan gå om man har ont i halsen, förkylning eller hosta. Saker som får upp antalet besök som går snabbt att avklara och som nog inte egentligen behöver gå till HC? En till fråga:
  vad är fördelen (och vad innebär det) att:
  ”rehabilteringsuppdraget ska ligga utanför basuppdraget”? Det innebär inte att rehab hamnar på undantag, utan man har en specifik kvalitetsindikator på det?
  en till fråga:
  ”Vi ser att en högre ersättning ska utgå till de HC (hälsocentraler) som klarar av hög tillgänglighet, god kontinuitet, minskad antibiotikaförskrivning.”? Är alla tre sakerna lika viktiga eller är de viktade när ersättning bedöms?

 5. Nicklas Sandström

  Svar till QA (2012-12-29 10:19)
  Hej QA!

  Är svårt att stoppa eller undvika att länsbor söker vård i onödan. En välfungerande sjukvårdsupplysning (1177) kan göra mycket sen god tillgänglighet så att man alltid vet att det finns vård om man behöver det.

  Att Rehab hamnar utanför basuppdrag blir i praktiken att fristående tex sjukgymnaster kan ta emot listade patienter. En sådant ansvar kräver ju självklart att man har kvalitetsuppföljningar likt all annan verksamhet.

  I sådan detalj har vi inte jobbat med våra alternativa förslag men det är inom den delen som ska vara rörlig prestationsersättning.

 6. QA

  Hej!
  Du säger:
  ”Är svårt att stoppa eller undvika att länsbor söker vård i onödan. En välfungerande sjukvårdsupplysning (1177) kan göra mycket sen god tillgänglighet så att man alltid vet att det finns vård om man behöver det.”

  …men jag menar inte det, jag menar när HC fixar en öppen mottagning för att få in besökare (och därigenom få in snabba pengar)

  se artikeln som jag refererade till tidigare, två citat därifrån:
  ”För att öka lönsamheten har många vårdmottagningar gjort det lätt att träffa en doktor, bland annat med drop in-tider på förmiddagarna. Och även lindrigt sjuka patienter uppmanas att söka vård. Något som patienterna upplever som positivt men som driver på en onödig vårdkonsumtion, enligt flera läkare som DN talat med.”
  /../
  ”En nyutbildad manlig läkare som arbetat på flera nystartade privata vårdcentraler skriver i ett mejl till DN att han har sett ”högst diskutabla metoder för att få ekonomin att gå ihop”. ”Via telefonrådgivningen/bokningen på mottagningen tar man inte allt.” ”Förkylningar, lättare huvudvärk och t.o.m. träningsvärk är några diagnoser/symptom som prioriteras”. ”Inga labresultat eller svar på röntgenundersökningar ges via telefon eller brev, utan i stället bokas en ny läkartid. Allt för att få upp kvoten besök.”

  …vad är det som säger att det inte ska bli en ökad onödig vårdkonsumtion även hos oss?

  ..när det gäller min fråga om ”hög tillgänglighet, god kontinuitet, minskad antibiotikaförskrivning” så är det ju just i detaljerna som problemen börjar synas, på en övergripande nivå kan mycket se bra och vettigt ut, men the devil is in the details.

 7. Nicklas Sandström

  Svar till QA (2013-01-17 09:22)
  Den kritik du refererar till är i sthlm där det finns kritik till hur de valt att utforma sin vårdvalsmodell. Vilket som kan du väl inte komma ifrån att det måste vara mycket lättare för en patient att ringa till 1177 för att de sedan om behov finns bokar in dig på din hälsocentral?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.