Etikett: hälsoval

Ökad mångfalt inom primärvården

Av , , 1 kommentar 2

Nuvarande hälsovalsmodell måste göras om. Nu har S-majoriteten utformat hälsovalet/vårdvalet som ett brett uppdrag som förhindrar nyetableringar av hälsocentraler eller mindre vårdenheter inom till exempel rehabilitering. Från Moderaterna och Alliansen föreslår vi ett smalt uppdrag med möjlighet att växa in i ett bredare uppdrag där basen kan vara en distriktsläkare med en eller två distriktssköterskor. Det ska ges möjlighet till en modell där till exempel en distriktssköterskemottagning kan vara en vårdenhet som faller inom vårdvalet. Många vill kanske lista sig hos en distriktssköterska som i sin tur har avtal med läkare när behov av läkarkonsultation uppstår.

 

Vårdvalsuppdraget ska tillsammans med en ersättningsmodell uppmuntra till att bredda uppdraget i takt med att etableringen stabiliseras. I ersättningsmodellen ska finnas delar som är anpassade till de lokala behoven, exempelvis kompensation och ersättning för långa resor.

 

Vid nyetablering av en hälsocentral ska tilldelning tillåtas från dem som är passivt listade. Det innebär att personer som inte gjort ett aktivt val kan listas hos en nyetablerad hälsocentral. Anledningen är att få en stabilare grund för den nya vårdenheten. En utvecklad samverkan mellan landstingets vårdval och kommunerna ger ökade möjligheter till valfrihet inom hemtjänsten inom ramen för LOV (Lag Om Valfrihetssystem).

Ett annat hälsoval är möjligt

Av , , 11 kommentarer 5

Förra veckan då landstingsstyrelsen skulle behandla nästa steg i utformningen av vårdvalet inom primärvården år 2013 befäste sossarna sin syn på att de vill ha så lite förändring som det bara går. Från Moderaterna och alliansen har vi velat utforma hälsovalet annorlunda. Dels med mer resurser kommande år där det fanns i alliansens förslag till landstingsplan och budget 2013-2015 totalt 50 miljoner mer till primärvården för satsning på att öka tillgänglighet, kvalité och god vård.
 
Den andra delen handlar om ett annat ramverk för hälsovalet. Alliansen vill lyfta fram följande. Ersättningsmodellen kunde utvecklas ytterligare för att styra till längsta möjliga och mest effektiva omhändertagandenivå, detta skulle exempelvis kunna vara att styra fler besök till distriktssköterska genom en ökad ersättning.
 
Generellt vill Alliansen att modellen styr mer på de målersättningar som det är kopplat resurser till. Även en översyn bör ske av de kvalitetsmål som det inte har ersättning kopplat till sig för att minska antalet mål, detta då vårdcentralerna upplever att det finns för många mål som det styrs efter.
 
Rent konkret ville Alliansen att följande saker skulle justeras i förslaget. Tyvärr blev det inte så. Något som skulle ha gynnat mångfalden av vårdgivare som erbjuder vård i länet.
 
Yrkande
 
att                  rehabilteringsuppdraget ska ligga utanför basuppdraget
att                  listningssystemet utvecklas så att det går att lista sig hos andra vårdkategorier tex distriktssköterskor
att                  passivt listade patienter som listas om, skall
listas till närmaste hälsocentral, inom tre månader
att                  det utgår en ökad ersättning till utvalda kvalitetsindikatorer
att                  utreda ersättningsmodellen i syfte att styra till lägsta möjliga och mest effektiva omhändertagandenivå.