Rösta JA för trygg, rättvis och jämlik sjukvård i hela länet

I dag skriver jag tillsammans med mina Allianskollegor på VK-debatt om folkomröstningen nu på söndag om trygg, rättvis och jämlik sjukvård i hela länet. Här nedan är hela artikeln.

 

Rösta JA för trygg, rättvis och jämlik sjukvård i hela länet

I morgon har du möjlighet att rösta i Sveriges första regionala folkomröstning. Folkomröstningen handlar om sjukvård i hela länet. Du har som länsbo möjlighet att genom en solidarisk handling rösta för att hela länet skall ha rättvis, trygg och jämlik sjukvård. Detta innebär att du tycker att Dorotea ska få sina akutvårdplatser tillbaka och Åsele sin ambulans. Ett Ja med ett högt valdeltagande innebär att signalen blir tydlig från länets medborgare om att det behövs ett brett åtgärdsprogram för att garanterar en trygg akutvård, bättre fungerande primärvård och tre välfungerande akutsjukhus i länet. De tre delarna är även innehållet i det åtgärdspaket som Alliansen har presenterat.

Som medborgare i länet är det viktigt att komma ihåg bakgrunden. Grundproblemet är en misskött ekonomi i sjukvården i länet under de senaste 20 åren. De förändringar som nu genomförts av Socialdemokraterna och Miljöpartiet under arbetsnamnet Projekt balans är framförallt en ofrånkomlig konsekvens av långvarig avsaknad av politisk styrning och bristande ekonomiskt ansvarstagande.

De försämringar som sker i sjukvården drabbar hela länet. Länets sjukhus har det tufft med färre vårdplatser och ett högre arbetstempo för personalen. Vårdplatsminskningar drabbar de mest sjuka äldre hårdast. Primärvården har fått ett ännu större åtagande med 15000 nya besök som ska klaras av trots att var tredje distriktsläkartjänst är vakant. Den tuffaste försämringen har skett i inlandet där akutvårdplatser försvunnit från sjukstugorna och ambulansen i Åsele dragits in.

Kostnaderna för akutvårdsplatser och ambulans handlar om cirka 3 miljoner vilket motsvarar endast 0,0003 procent av sjukvårdens totala omkostnader. För ett brett åtgärdsprogram föreslår Alliansen kostnadsreduceringar på sådant som inte är direkt sjukvård till exempel administration, centrala anslag, projekt och Region Västerbotten. Trygg akutsjukvård är viktigare.

Vad blir konsekvensen av ett Nej? Det betyder att den inslagna politiska färdvägen från Socialdemokraterna och Miljöpartiet med nedmontering av akutsjukvården i länet får fortsätta. Trots att de fyra akutvårdsplatser som funnits på sjukstugan i Dorotea har fungerat väl och gett trygghet till befolkningen så kommer de såldes inte att återinföras. De två ersättningsplatserna har inte samma vårdnivå vilket innebär att patienter som förr kunde vårdas på orten måste skickas iväg till en högre kostnad till något av sjukhusen.

Ambulansresurserna i Robertsfors har minskat och störst försämring har det blivit i Åsele där ambulans försvunnit helt och ersatts av en akutbil. Åsele får inte tillbaka någon ambulans utan får behålla en akutbil utan möjlighet att köra med blåljus vid akuta situationer. För en på papperet mycket marginell besparing har grundläggande trygghet försvunnit från delar av länet. Troligtvis har det med hela processen blivit dyrare. Med bara en missad behandling av en strokepatient i tid är hela besparingen borta. Det som är avgörande för befolkningens trygghet och bygdens utveckling att det finns tillgång till basservice i form av tillgänglig ambulans och akutsjukvård nära patienter och anhöriga.

Ett folkomröstningsutfall där majoritetens Nej-alternativ skulle vinna förändrar inte Alliansens syn på sjukvården i länet. Därmed sätter inte Alliansen upp någon spärr för att följa utfallet i den rådgivande folkomröstningen om det skulle bli ett Ja-utfall.

Trots folkomröstningen blir det stora avgörandet valet i september nästa år. Det sätt som landstinget nu styrs på är inte att förvalta det förtroende som medborgarna gett majoriteten. Oavsett folkomröstning är det att i grunden förändra ledarskapet för sjukvården i länet som Alliansen söker mandat för. Västerbotten förtjänar en rättvis, jämlik och trygg sjukvård varför vi uppmanar länets medborgare att rösta JA för i morgon.

 

Nicklas Sandström (M)
Oppositionslandstingsråd

Marianne Normark (FP)
Landstingsgruppledare

Olle Edblom (C)
Landstingsgruppledare

Birgitta Nordvall (KD)
Landstingsgruppledare