Etikett: akutvård

Fortfarande många frågetecken kring akutvården i inlandet

Av , , Bli först att kommentera 4

Nu har den styrande socialdemokratiska majoriteten gått ut igen om att de tänkt om kring akutvården i länet och i det här fallet i Dorotea. Samma utspel kom den 26 september och redan då lyfte jag en rad frågetecken kring det hela som det fortfarande inte kommit några svar på. Kommer nu de fyra akutvårdsplatserna tillbaka i och med denna sammanslagning och blir det utifrån tidigare vårdnivå? Vad innebär detta ekonomiskt utifrån de kostnader som fanns före med hur det ska bli nu? Vad är det investeringskostnader som behövs för att möjliggöra flytten? När ska verksamheterna flyttas ihop? Hur blir det med akutvården fram tills dess att flytten är genomförd?

 

Det hade varit rimligt att svar på de ovanstående frågorna hade behandlats i någon politisk insats med ett beslutsunderlag som gav ett underlag inför detta beslut. Jag förstår inte varför det ska vara så svårt att ge svar på dessa frågor innan ett beslut ska fattas.

 

För mig är det viktigaste att Doroteaborna ska kunna känna att de är trygga och har säker akutvård på orten. Om det finns klara fördelar med att flytta ihop verksamheterna är jag inte emot det. Samverkan mellan kommun och landsting är positivt och går alltid att utveckla ännu mer. Däremot kvarstår många frågetecken och kommer sossarna att berätta för länsborna att detta beslut kommer utifrån det tydliga utfallet av folkomröstningen och att de därmed väljer att backa och göra om och göra rätt. Synd att de behövde gå så långt som det nu har gjort. Slutligen kommer Åsele få tillbaka sin ambulans?

Kommer socialdemokraterna ta till sig resultatet från folkomröstningen?

Av , , Bli först att kommentera 4

Resultatet från folkomröstningen om sjukvården i länet börjar allt mer sjunka in. Jordskredssegern med 90 procent av de röstande som ansåg att hela länet ska ha trygg, jämlik och rättvis sjukvård. Tyvärr verkar inte viljan från de styrande socialdemokraterna om att ta till sig det budskapet vara betydligt sämre då de inte gått ut och meddelat medborgarna i länet att de backar och gör de återställare som behövs.

 

I går var det kommunfullmäktige i Dorotea. Enligt Vk:s utsända var det en tuff och känslosam diskussion kring akutvården på orten. Kritiken var uppenbart hårdast från det egna ledet inom Socialdemokraterna om att det inte fungerar som det är idag. Tydligen var det även många frågetecken om hur det dels fungerar idag och hur den tilltänka lösningen kommer att bli med samlokalisering av lokalerna. Frågetecken som måste rätas ut rätt snart. Andra frågetecken som fortfarande finns kvar är kring hur det blir med ambulans i Åsele, kommer den återställas eller kommer akutbilslösningen vidareutvecklas. Betyder det då i så fall att fler kommuner kommer få sina ambulanser ersatta av akutbilar?

Gå och rösta Ja idag!

Av , , Bli först att kommentera 5

Gå och rösta Ja idag! I dag är det så dags att gå till vallokalen och folkomrösta om sjukvården i länet. För en snabb orientering vad ja och nej betyder så kan du läsa mer från gårdagens blogg. Om du vill veta mer utförligt hur Alliansen resonerar kan du dels läsa en längre debattartikel här och även Alliansens förslag till åtgärdsprogram genom att klicka här. Så glöm inte att gå till valurnan idag och lägg en JA-röst för trygg, rättvis och jämlik sjukvård i hela länet.

Viktigaste Ja och Nej argumenten inför morgondagens folkomröstning

Av , , 1 kommentar 6

I morgon är det folkomröstningen om sjukvården i länet. Genom att rösta Ja gör du en solidarisk handling för att hela länet skall ha rättvis, trygg och jämlik sjukvård. Detta innebär att du tycker att Dorotea ska få sina akutvårdplatser tillbaka och Åsele sin ambulans.

Ett ja med ett högt valdeltagande innebär att signalen blir tydlig från länets medborgare om att det behövs ett brett åtgärdsprogram för att garanterar en trygg akutvård, bättre fungerande primärvård och tre välfungerande akutsjukhus i länet.

Kostnaderna för Akutvårdsplatser och ambulans handlar om cirka 3 miljoner vilket motsvarar endast 0,0003 procent av sjukvårdens totala omkostnader. För ett brett åtgärdsprogram föreslår Moderaterna och Alliansen kostnadsreduceringar på sådant som inte är direkt sjukvård till exempel administration, centrala anslag, projekt och Region Västerbotten. Trygg akutsjukvård är viktigare.

Att rösta Nej betyder att den inslagna politiska färdvägen Från Socialdemokraterna och Miljöpartiet med nedmonteringen av akutsjukvården i länet får fortsätta.

Trots att de fyra akutvårdsplatser som funnits på sjukstugan i Dorotea har fungerat väl och gett trygghet till befolkningen så kommer de såldes inte att återinföras. De två ersättningsplatserna har inte samma vårdnivå vilket innebär att patienter som förr kunde vårdas på plats måste skickas iväg till en högre kostnad till något av sjukhusen. Åsele får inte tillbaka någon ambulans utan får behålla en akutbil utan möjlighet att köra med blåljus vid akuta situationer.

 

 

 

 

Rösta JA för trygg, rättvis och jämlik sjukvård i hela länet

Av , , 2 kommentarer 6

I dag skriver jag tillsammans med mina Allianskollegor på VK-debatt om folkomröstningen nu på söndag om trygg, rättvis och jämlik sjukvård i hela länet. Här nedan är hela artikeln.

 

Rösta JA för trygg, rättvis och jämlik sjukvård i hela länet

I morgon har du möjlighet att rösta i Sveriges första regionala folkomröstning. Folkomröstningen handlar om sjukvård i hela länet. Du har som länsbo möjlighet att genom en solidarisk handling rösta för att hela länet skall ha rättvis, trygg och jämlik sjukvård. Detta innebär att du tycker att Dorotea ska få sina akutvårdplatser tillbaka och Åsele sin ambulans. Ett Ja med ett högt valdeltagande innebär att signalen blir tydlig från länets medborgare om att det behövs ett brett åtgärdsprogram för att garanterar en trygg akutvård, bättre fungerande primärvård och tre välfungerande akutsjukhus i länet. De tre delarna är även innehållet i det åtgärdspaket som Alliansen har presenterat.

Som medborgare i länet är det viktigt att komma ihåg bakgrunden. Grundproblemet är en misskött ekonomi i sjukvården i länet under de senaste 20 åren. De förändringar som nu genomförts av Socialdemokraterna och Miljöpartiet under arbetsnamnet Projekt balans är framförallt en ofrånkomlig konsekvens av långvarig avsaknad av politisk styrning och bristande ekonomiskt ansvarstagande.

De försämringar som sker i sjukvården drabbar hela länet. Länets sjukhus har det tufft med färre vårdplatser och ett högre arbetstempo för personalen. Vårdplatsminskningar drabbar de mest sjuka äldre hårdast. Primärvården har fått ett ännu större åtagande med 15000 nya besök som ska klaras av trots att var tredje distriktsläkartjänst är vakant. Den tuffaste försämringen har skett i inlandet där akutvårdplatser försvunnit från sjukstugorna och ambulansen i Åsele dragits in.

Kostnaderna för akutvårdsplatser och ambulans handlar om cirka 3 miljoner vilket motsvarar endast 0,0003 procent av sjukvårdens totala omkostnader. För ett brett åtgärdsprogram föreslår Alliansen kostnadsreduceringar på sådant som inte är direkt sjukvård till exempel administration, centrala anslag, projekt och Region Västerbotten. Trygg akutsjukvård är viktigare.

Vad blir konsekvensen av ett Nej? Det betyder att den inslagna politiska färdvägen från Socialdemokraterna och Miljöpartiet med nedmontering av akutsjukvården i länet får fortsätta. Trots att de fyra akutvårdsplatser som funnits på sjukstugan i Dorotea har fungerat väl och gett trygghet till befolkningen så kommer de såldes inte att återinföras. De två ersättningsplatserna har inte samma vårdnivå vilket innebär att patienter som förr kunde vårdas på orten måste skickas iväg till en högre kostnad till något av sjukhusen.

Ambulansresurserna i Robertsfors har minskat och störst försämring har det blivit i Åsele där ambulans försvunnit helt och ersatts av en akutbil. Åsele får inte tillbaka någon ambulans utan får behålla en akutbil utan möjlighet att köra med blåljus vid akuta situationer. För en på papperet mycket marginell besparing har grundläggande trygghet försvunnit från delar av länet. Troligtvis har det med hela processen blivit dyrare. Med bara en missad behandling av en strokepatient i tid är hela besparingen borta. Det som är avgörande för befolkningens trygghet och bygdens utveckling att det finns tillgång till basservice i form av tillgänglig ambulans och akutsjukvård nära patienter och anhöriga.

Ett folkomröstningsutfall där majoritetens Nej-alternativ skulle vinna förändrar inte Alliansens syn på sjukvården i länet. Därmed sätter inte Alliansen upp någon spärr för att följa utfallet i den rådgivande folkomröstningen om det skulle bli ett Ja-utfall.

Trots folkomröstningen blir det stora avgörandet valet i september nästa år. Det sätt som landstinget nu styrs på är inte att förvalta det förtroende som medborgarna gett majoriteten. Oavsett folkomröstning är det att i grunden förändra ledarskapet för sjukvården i länet som Alliansen söker mandat för. Västerbotten förtjänar en rättvis, jämlik och trygg sjukvård varför vi uppmanar länets medborgare att rösta JA för i morgon.

 

Nicklas Sandström (M)
Oppositionslandstingsråd

Marianne Normark (FP)
Landstingsgruppledare

Olle Edblom (C)
Landstingsgruppledare

Birgitta Nordvall (KD)
Landstingsgruppledare

Finansiering av akutvård är viktigast

Av , , Bli först att kommentera 9

Från ledande Socialdemokrater i länet pågår just nu ett försökt att lägga en dimridå i folkomröstningsdebatten kring vad ett Ja skulle innebära. Jag hade önskat att debatten hade handlat om rättvis, trygg och jämlik sjukvård i hela länet. Tyvärr försöker företrädare från Socialdemokraterna ställa länets kommuner mot varandra och mena att om inte besparingen sker på den orten kan de ske på något annat ställe som kan drabba någon annan istället. Oerhört osolidariskt. Nästa försök är att mena på att de kostnadsreduceringar som Moderaterna och Alliansen i landstinget har inte skulle vara trovärdiga. Våra förslag är fullt ut finansierade och genomräknade. Se här nedan för att se alla de satsningar och kostnadsreduceringsförslag som vi har presenterat.

Jag kan inte förundras över debatten ”vikten” av satsningar på kultur och regional utveckling. I dag satsar länet näst mest i landet på regional utveckling (SKL ÖJ). Argument som kommer fram är liknande de som jag fick höra för 13 år sedan då jag satt i kulturnämnden i Umeå kommun. Där fördes det emellanåt fram påståenden om att varje satsad krona på kulturen ger två tillbaka. Lika bra effekt verkar även satsningar på regional utveckling ge. Min motfråga blir varför dubblerar vi inte budgeterna och får dubbelt tillbaka om det är sådan sprängkraft i dessa områden. Jag betvivlar på den effekten. Däremot att kultur och säkert i vissa fall regional utveckling man bidra till attraktionskraft är något helt annat. Kultur är oerhört trevligt och positivt för att göra en stad attraktiv. Jag går emellanåt på Norrlandsoperan och utifrån det kan jag säga att vi har en symfoniorkester av världsklass.

I en artikel i gårdagens VK gick det att felaktigt att få uppfattningen att det är presenterat riktade besparingar på Norrlandsoperan (NOP) men så är icket fallet. Jag förde ett resonemang att av de kostnadsreduceringar som är riktade till Region Västerbotten är kulturanslag en av de delar vi kan tänka oss. Det är däremot inte samma sak att hela besparingen ska riktas till (NOP) eller att hela besparingen skulle ske inom kulturområdet. Ett annat förtydligande är att om Umeå vill ta ett större ansvar för kulturbolagen så får de självklart göra det men från VLL finns det som jag anser ekonomiska svårigheter att matcha upp sådana satsningar.

Kulturbolagen inom Region Västerbotten har ett anslag på runt 50 miljoner för år 2012 sen finns det en kategori på Övrig kulturverksamhet på runt 23 miljoner. Hela kulturbudgeten med länsbiblioteksverkamheten är på runt 100 miljoner. Av det är inte allt Västerbottens läns landsting som står för finansieringen. Hela budgeten för Region Västerbotten är på runt 240 miljoner och av dem står landstinget för 145 miljoner. I prioritering mot akutvård går det att spara in pengar men det betyder inte att vi ska upphöra med den verksamhet som idag bedrivs av Region Västerbotten.

 

Satsningar och kostnadsreduceringar i Allians för Västerbottens åtgärdsprogram för rättvis, jämlik och trygg sjukvård i hela länet

I Alliansens förslag till budget för 2013-2016 med mål och uppdrag presenterades en helhetsfinansiering för landstinget budget samt förslagen i denna rapport. Nedan följer ett sammandrag av Alliansens förslag på satsningar och kostnadsreduceringar.

Satsningar 2013 Kommentar
Fler vårdplatser länets sjukhus 20 000 Varje plats är beräknad till 700-900 tusen kr, vilket innebär cirka 25 vårdplatser totalt.
Satsning på minskning av vårdskador 5 000 Vår ambition är att därmed kunna nå målet om minskning av vårdskador samt målsättningen om det patientsäkraste landstinget år 2016.
Kompetensförsörjning: Fler AT/ST-block för läkar­studerande samt stimulans för fler specialistut­bildning för sjuksköterskor. 15 000  
Vårdval inom specialistsjukvård (BUP och idrotts- och motionsskador) 2 000 Regeringen har tillfört 4,6 miljoner kronor för att landstinget ska kunna utveckla vård­valet.
Ytterligare satsning på glesbygdssjukhus 1 000
Ytterligare satsning på primärvård/ 30 000
Ambulans i Åsele 1 000
Vårdplatser vid Dorotea sjukstuga 3 400
   
Kostnadsreduceringar 2013
Minskat omställningsbidrag för personalomställ­ning för förtida personalavveckling -4 500 Anslaget Är idag på 9,7 miljoner kr.
Justering av vårdplatser i Storuman och Vilhel­mina -2 000 Effekt av att akutvårdsplatserna återinförs vid sjukstugan i  Dorotea.
Centrala anslag/Hälsa 2020 -12 000 T.ex från: Utredningar, konsulttjänster och Vision 2020.
Konkurrensutsättning av ej direkt sjukvård -10 000 Som tex: Drift, logistik, mattransport, in­terntransport, telefoni samt pröva upphandling på all ambulansverksamhet i länet.

 

 

 

 

Överföring av verksamhet till primärvård -10 000
Ytterligare effektivisering inom administration och service -20 000 Av VLL:s runt 10 000 anställda är cirka 850 inom kategorin administration varav 320 inte inom direkt vårdnära verksamheter.
Effektivare ekonomistyrning, beställar/utförar-modell, kvalitetsersättningar, prestationsbase­rade ersättningar och effektivare vårdkedjor samt genom bättre använda IT-lösningar. -5 000 I SKL:s öppna jämförelser har till exempel Östergötland och Uppsala läns landsting cirka 500 miljoner kr mer resurseffektiv vård än VLL utan sämre kvalité.
Minskning av bidrag till region Västerbotten -20 000
Patientavgifter -8 000 Av dessa är 4 miljoner slopad slutenvårdsra­batt som bara VLL och VG har.
Mer resurseffektiv vård genom vårdlotsar -6 000 Mycket positiva resultat från landstingen i Stockholm och Östergötland.
Minskad onödig förbrukning av läkemedel (tex genom APO-dos)samt effektivare förskrivning av läkemedel(recept/rekvisation). -4 000
Minskade vårdskador/vårdrelaterade infektioner -25 000 Vårdskador kostar runt 225 mkr per år för VLL. T.ex. Sett till jämförande statistik mel­lan landstingen ligger VLL fjärde högst och näst högst i vårdrelaterade infektioner.

 

Akutsjukvård i hela länet

Av , , Bli först att kommentera 3

Söndag den 8 september kommer alla västerbottningar att kunna rösta om det ska vara en rättvis sjukvård i hela länet. Ansvaret för detta ligger på den Socialdemokratiska ledningen med Peter Olofsson i spetsen som genomförde sparförslagen i Projekt balans utan analys eller konsekvensbeskrivning. Försämringar som genomförs i sjukvården drabbar hela länet.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet har genomfört stora neddragningar av vården i länet. Störst försämring har akutvården i blivit i länets mindre kommuner. De tidigare så väl fungerande akutvårdsplatserna har minskats och i Dorotea har platserna försvunnit helt. Ambulansresurserna i Robertsfors har minskat och störst försämring har det blivit i Åsele där ambulans försvunnit helt och ersatts av en akutbil.

För en mycket på papperet marginell besparing har grundläggande trygghet försvunnit från delar av länet. Troligtvis har det med hela processen blivit dyrare samt med bara en missad behandling av en stroke-patient i tid är hela besparingen borta. Det som är avgörande för befolkningens trygghet och bygdens utveckling att det finns tillgång till basservice i form av tillgänglig ambulans och akutsjukvård nära patienter och anhöriga.

Rösta ja för en trygg akutvård i hela länet. Rösta JA den 8 september för en rättvis sjukvård i hela länet.

Nicklas Sandström (M)
Oppositionslandstingsråd

Marianne Normark (FP)
Landstingsgruppledare

Olle Edblom (C)
Landstingsgruppledare

Birgitta Nordvall (KD)
Landstingsgruppledare

Inte alls samma vårdnivå efter Socialdemokraternas nedmontering av sjukvården i Dorotea

Av , , 3 kommentarer 11

Pressmeddelande 130816: Inte alls samma vårdnivå efter Socialdemokraternas nedmontering av sjukvården i Dorotea

För mer information kontakta: Nicklas Sandström (M) 070-254 45 15, Marianne Normark (FP) 070-243 57 04, Olle Edblom (C) 070-564 44 65, Birgitta Nordvall (KD) 070-278 58 10.

Att vårdnivån skulle bli precis densamma på de två nya planerade vårdplatserna i Dorotea, som de styrande Socialdemokraterna i landstinget hävdar, stämmer inte alls enligt Alliansen i landstinget.

Till stöd för detta har det tagits fram en sammanställning över hur det var förut på sjukstugan och hur det är planerat att bli. Jämförelsen är gjord av medicinsk personal med insyn i hur det är idag och bekräftas från läkarhåll.

Sammanställningen visar att störst skillnad är det på akutvården som nu försvinner från sjukstugan. Första medicinska hjälpen vid akuta behov, inledning av behandling vid stroke, omhändertagande vid akuta förlossningar, medicinsk vård i livets slutskede, blodförgiftning med mera kommer endast hanteras med stöd av jourhavande läkare eller skickas med ambulans till närmaste sjukhus, inte som förr till en plats på sjukstugan. Sammantaget blir det en kraftig försämring av akutsjukvården på orten, tillgänglighet samt möjlighet att som inskriven patient dagligen få en medicinsk bedömning. Skillnaderna är mycket påtagliga och det är inte alls som felaktigt hävdas att det skulle vara precis samma vårdnivå.

– Det är mycket anmärkningsvärt att Socialdemokraterna hävdar, helt felaktigt, att det skulle vara samma vårdnivå på de två nya vårdplatserna på Bergvattengården som det har varit på sjukstugan i Dorotea, säger Nicklas Sandström (M) oppositionslandstingsråd, Marianne Normark (FP) gruppledare, Olle Edblom (C) gruppledare, Birgitta Nordvall (KD) gruppledare i en kommentar.

 

Interpellation

2013-08-16

 

Är det verkligen samma vårdnivå?

På landstingets hemsida där mer information presenteras om den kommande folkomröstningen står följande formulerat: ”De fyra vårdplatser med läkarjourkedja som tidigare fanns på Dorotea sjukstuga togs bort och istället har landstinget slutit avtal med Dorotea kommun som innebär att landstinget disponerar två vårdplatser på Bergvattengården med samma vårdnivå som vårdplatserna på sjukstugan från och med 2 september 2013.” Samma påstående bekräftas sedan i en tidningsartikel i Folkbladet (14/8) av landstingsstyrelsens ordförande.

Som utomstående läsare går det att få uppfattningen att det skulle vara precis samma vårdnivå, vilket inte alls stämmer. Skillnaderna är mycket stora. Se bilaga 1. Jämförelsen är gjord av medicinsk personal som har kunskap om vårdsituationen på sjukstugan samt bekräftas av företrädare från läkarhåll. Jämförelsen är gjort utifrån hur det var förr och hur det är tänkt att bli då de två nya platserna inrättas på äldreboendet.

Störst skillnad är det på akutvården som nu försvinner från sjukstugan. Första medicinska hjälpen vid akuta behov, inledning av behandling vid stroke, omhändertagande vid akuta förlossningar, medicinsk vård i livets slutskede, blodförgiftning med mera kommer numera att endast hanteras med stöd av jourhavande läkare eller så skickas patienten med ambulans till närmaste sjukhus, inte som förr till en plats på sjukstugan.

I och med förändringen kommer inte patienter kunna skrivas in för bevakning och observation och ha möjlighet att träffa distriktsläkare dagligen. Dessa patienter kommer istället att skickas till sjukhus för att kunna vårdas på plats.

Förr kunde patienter med akuta behov åka direkt till sjukstugan för vård. Detta är inte längre möjligt utan nu kan en patient med akuta behov endast åka till de nya platserna på ett äldreboende efter hänvisning av jourhavande läkare.

Sammantaget blir det en kraftig försämring av akutsjukvården på orten, tillgänglighet samt möjlighet att som inskriven patient dagligen få en medicinsk bedömning. Skillnaderna är mycket påtagliga. Det rör sig inte alls om precis samma vårdnivå.

Allians för Västerbotten vill utifrån ovanstående ställa följande fråga till landstingsstyrelsens ordförande Peter Olofsson (S):

1.                   Anser du fortfarande att de två nya planerade vårdplatserna på Bergvattengården kommer att ha precis samma vårdnivå som de fyra tidigare hade på sjukstugan i Dorotea?

 

 

 

Allians för Västerbotten

 

 

Nicklas Sandström (M)                            Marianne Normark (FP)

Oppositionslandstingsråd                         Gruppledare

 

 

Olle Edblom (C)                                       Birgitta Nordvall (KD)

Gruppledare                                             Gruppledare

 

 

Akutbil även i andra länder

Av , , 2 kommentarer 4

För en tid sedan var jag på privat semester i Serbien och Belgrad. Under min vistelse väcktes intresset att studera lite hur sjukvården fungerar i Serbien. Jag upptäckte att även de har akutbilar likt Västerbottens läns landsting har i Åsele. Jag pratade med chauffören som var utbildad sjuksköterska. Han berättade att han beklagade att han tvingades köra akutbilen då han hade föredragit en ambulans istället men tyvärr var det av rena kostnadsskäl. Principen och konceptet som de hade var rätt liknande som är i Åsele. När akutbilen i Åsele var ny så var det en Golf kombi inte helt olik i storlek det serbiska bilmärket Zastava som användes i Belgrad. En viktig skillnad var däremot att de hade åtminstone en saftblandare på taket som kunde varna andra medtrafikanter vid brådskande ärenden.

 

Tyckte det var rätt spännande att se att fler sjukvårdssystemet använder sig av akutbilar men mest spännande är nog att Socialdemokraterna i Västerbottens läns landsting tycker att det fungerar bra och saknar inte alls en riktig ambulans. Frågan är vad väljarna vill ha – en akutbil eller ambulans som kommer vid akut sjukdom?

Foto: VLL

Vi vill ta ansvar för sjukvården

Av , , 7 kommentarer 3

Idag skriver jag på Folkbladets debattsida om behovet av ansvarstagande för patienter och ekonomi för sjukvården i länet. Jag berör även hur felaktigt beslutet var att dra in på akutsjukvård i länet har varit. Läs hela artikeln här nedan.

Sjukvården i Sverige står inför stora framtida utmaningar. De allt växande behoven och ökade förväntningar som finns på sjukvården måste prioriteras på rätt sätt. Här finns en enorm utmaning att lyckas fortsätta gasa men samtidigt även bromsa för att fortsätta hushålla skattebetalarnas pengar. Det krävs politiskt mod att våga välja det som är viktigt men även prioritera bort det som är mindre viktigt. I och med att utbudet ökar av sjukvård krävs det att vara ansvarsfull med den sjukvård som ska erbjudas. Ytterst handlar det om att prioritera samhällets resurser på bästa möjliga sätt.

Till exempel nya dyrare mediciner kan vara tio gånger dyrare än de som redan finns men de gamla fungerar lika bra finns det inget skäl att välja den nya framför det gamla. Det handlar även om hur många vårddygn en patient behöver vistas på sjukhus innan det är dags för att komma tillbaka till hemmet eller till sitt äldreboende.

Västerbotten har i jämförande statistik 27,5 procent fler vårddagar per 1000 innevånare än resten av landet. Motsvarande siffra i jämförelse med Östergötland är 62 procent fler vårddagar. Västerbotten har även betydligt fler vårdtillfällen per 100 000 innevånare än riket och Östergötland. Medelvårdtiderna är även betydligt längre i Västerbotten än i andra delar av landet. Geografi eller ålder är till stora delar justerade för men det är inte heller hela förklaringen då våra regiongrannar ligger betydligt bättre till.

Dessa skillnader kan inte heller förklaras enbart av skillnad i vårdbehov utan är troligen också en effekt av skillnader i hur vården fungerar och hur vården är organiserad med tre sjukhus. Skillnaden regionalt är även påtagligt inom Västerbotten då vårdkonsumtionen i Umeåregionen är betydligt högre än resten av länet. Det gäller särskilt i åldersgrupperna 65 år och äldre som är den grupp som är mest resurskrävande.

Det är lätt att tro att många vårddagar och vårdtillfällen skulle betyda att medborgarna skulle få bättre vård än resten av landet men så är det inte. I kvalitetsstatistiken placerar sig Västerbotten i mitten. Därför är dessa högre kostnader för sjukvård inte ett mått på att länsborna skulle få betydligt bättre vård för de extra pengar som detta kostar. Totalt motsvarar dessa skillnader i jämförelse med andra landsting cirka 235 mkr mer än riksgenomsnittet och 630 mkr mer än Östergötland som är ett jämförbart landsting. Oerhört mycket pengar i sammanhanget som andra lansting kan använda till att förbättra sjukvården om de användes mer resurseffektivt.

Utifrån denna analys har de styrande socialdemokratierna valt att skära ner på akutvård som ambulanser i Åsele och längst kusten samt akutvårdsplatser i hela inlandet. Detta trots att det inte är tillgången till akutvård som är Västerbottens kostnadsproblem utan hur hela vårdkedjan hänger ihop. Spareffekten på att skära ner på akutvården i länet handlar endast om några enstaka miljoner i ett samanhang på 8,5 miljarder. Att minska på tillgången till akutvård kan snarare ge en sammantaget högre totalkostnad för att inte kunna ge propplösande behandling tillräckligt snabbt till en strokepatient.

Genom att prioritera att ge vård på rätt vårdnivå och jobba förebyggande kan sjukvårdens resurser användas mer resurseffektivt. Mycket av dagens sjukvård skulle kunna ske på en lägre omhändertagandenivå och till en lägre kostnad. Den handlar framför allt att stärka upp primärvården där allra flest patienter söker vård. Genom att sätta patienten i centrum genom hela sin vårdresa går det att få en sammanhållen vårdkedja där hälsocentraler, sjukhus och kommuner hjälper patienten igenom.

Det krävs ett bättre och tydligare samarbete och samverkan mellan kommunerna och landstinget för att säkerhetsställa god vård och kostnadseffektiv sjukvård och omsorg för våra länsbor. Som nu sker med de avtal som tecknas mellan landstinget och några av inlandskommunerna vältras istället kostnaderna över till kommunerna.

Det krävs noga analyser och rätt beslut för att få vården att fungera bättre i Västerbotten. Om patienten sätts i centrum genom sin vårdresa går det att använda skattebetalarnas pengar mer resurseffektivt för att klara av möta de stora kostnadsutmaningarna som nu sker med ökad demografi, kompetensförsörjning och kunna erbjuda den senaste sjukvården. Sjukvården i länet kan bli bättre, mer tillgänglig och mer rättvis där hela länet har tillgång till akutsjukvård. För att kunna nå dit krävs det ett nytt politiskt ledarskap.

 

Nicklas Sandström (M)
Oppositionslandstingsråd