Politiken måste få chans att ta ansvar för fler viktiga beslut

Av , , Bli först att kommentera 3

Frågan om eventuell sommarstängning av BB är på tapeten igen. Ytterst beklagligt att det inte finns någon långsiktig lösning på plats för i år. Inte minst utifrån att frågan återkommer år efter år likt jag lyft fram tidigare här på bloggen. Nu hoppas jag att det snart kommer besked som löser den akuta situationen.

En annan aspekt av frågan är hur den har hanterats. Där har det politiska beslutsfattande kommunallagen som stöd. Kommunallagen reglerar huruvida om beslut får delegeras eller måste fattas av ansvarig driftsnämnd. Om beslutet handlar om verksamhetens omfattning, inriktning eller kvalitet råder delegationsförbud enligt KL 6 kap 38§. Det skulle kunna till exempel vara principiellt större beslut om huruvida en akutverksamhet ska vara sommarstängt eller inte. Sådana beslut måste tas av ansvarig nämnd. Tidsaspekten, dvs. att det är bråttom med beslutet, är ingen ursäkt för att inte följa bestämmelserna i kommunallagen och regleringen i delegationsordningen. Med framförhållning och god ärendeberedning ska en nämnd kunna hantera frågor av detta slag på ordinarie sammanträden eller kalla till extra sammanträden.

Igår på regionstyrelsen drev M, C, L och KD en linje om att det krävs en även en översyn av nämndernas reglementen som ger ett förtydligande av respektive driftsnämnds reglemente där principiellt större beslut likt till exempel sommarstängning av en akutverksamhet är ett nämndbeslut. Det är inte bara BB i Lycksele som berörs av detta utan även de årligen återkommande sommarstängningarna av hälsocentraler framför allt i Skellefteå. Det är ju trots allt inte så att behoven försvinner för att en verksamhet väljer att stänga utan de förflyttas till största del över till någon annan verksamhet. Därför krävs det en helhetssyn av en sådan fråga. Glädjande nog verkar även den ansvariga rödgröna majoriteten inte helt avvisande till detta.

 

Allians för Västerbotten

Nicklas Sandström (M)

Regionråd i opposition

 

Ewa-May Karlsson (C)

Gruppledare

 

Maria Lundqvist Brömster (L)

Gruppledare

 

Hans-Inge Smetana (KD)

Gruppledare

Bli först att kommentera

Till slut införs en visselblåsarfunktion även i Västerbotten

Av , , Bli först att kommentera 4

Pressmeddelande 210607: Till slut införs en visselblåsarfunktion även i Västerbotten

På dagens sammanträde med regionstyrelsen finns ett beslutsärende om vad som krävs för att införa en visselblåsarfunktion i regionen. Förslag om detta har funnits tidigare. Redan 2013, och 2019, krävde oppositionsrådet Nicklas Sandström (M) att det skulle införas en visselblåsarfunktion, men vid både tillfällen fanns ingen sådan vilja hos den styrande rödgröna majoriteten. Nu utifrån ny EU-lagstiftning kommer en visselblåsarfunktion att införas.

– Sandström säger i en kommentar att det är beklagligt att det skulle ta åtta år innan en mycket viktig funktion kommer på plats som stärker förutsättningarna för att  upptäcka missförhållanden och oegentligheter. Tyvärr verkar den rödgröna majoriteten fortfarande inte kommit till självinsikt om behovet utan pekar ursäktande på ny lagstiftning. I vilket fall är det ett steg framåt avslutar Sandström.

På regionstyrelsen ville Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna att den utredning som nu ska ske, som en del av införandet, även ska omfatta en extern funktion. Ett system där visselblåsarärenden går till en extern part är något som till exempel Skellefteå kommun har infört för att anmälare ska känna sig trygga med att kommunen inte ska göra efterforskningar kring anmälaren.

 

 

 

 

Bli först att kommentera

Regionen måste få ordning och reda på ekonomin

Av , , Bli först att kommentera 2
✅ Moderaterna släppte i veckan sitt budgetförslag där vi vill, likt M-styrda Norrbotten, få till en genomlysning för att kunna skära ner på byråkrati och administration. Istället för att säga upp sjuksköterskor och läkare.

😡 S-styrda Region Västerbotten har ett strukturellt underskott på 200-300 miljoner och gör det sämsta ekonomiska resultatet i landet. Den rödgröna majoriteten måste bytas ut så ekonomin inte fullständigt kör i diket och sjukvården måste kraftigt skäras ner i.

👉 Det är tydligt att S inte tänker ta ansvar för att ordna upp situationen. För regionstyrelsens ordförande Peter Olofsson (S) säger till VK att inte någon kommer behöva sluta trots besparingar i budgeten på runt 400 tjänster.
Det går inte ihop!
Bli först att kommentera

Beklagligt att lösning för BB i Lycksele saknas – upprörande att Socialdemokraterna ljög!

Av , , 2 kommentarer 3

Pressmeddelande 2021-06-03: M: Beklagligt att lösning för BB i Lycksele saknas – upprörande att Socialdemokraterna ljög!

I förrgår gick Socialdemokraterna i Region Västerbotten ut med ett pressmeddelande där de beskrev att situationen på BB i Lycksele, som hotats av sommarstängning, var löst. Nu visar det sig att Socialdemokraterna har gått över huvudet på personalen och att frågan är långt ifrån löst. Det finns inget godkännande av de scheman som har presenterats, varken från alla i personalgruppen eller från facket. Nu meddelar de fackliga organisationerna att de är tveksamma till lösningen.

– Det är beklagligt att Socialdemokraternas besked igår var en hägring och att BB i Lycksele kommer att vara stängt. Detta gör situationen otrygg för gravida kvinnor i Västerbottens inland, säger den moderata regionpolitiker Andreas Löwenhöök.

De senaste dagarnas politiska hantering upprör Moderaterna.

– Jag blir rent ut sagt förbannad. Det är beklämmande att Socialdemokraterna ljuger för västerbottningarna och säger att de har löst sommarsituationen på BB i Lycksele. I den allvarliga situation som råder i länets förlossningsvård är det upprörande att det styrande partiet håller på med ett sådant politiskt spel. Om regionen hade haft ett konstitutionsutskott hade jag anmält ansvarigt regionråd, Anna-Lena Danielsson (S) dit, säger Andreas Löwenhöök.

Löwenhöök förväntar sig en fullständig redogörelse i regionfullmäktige.

 

– Min interpellation till regionfullmäktige ligger kvar och förväntar mig ett heltäckande svar på mina frågor. Jag vill veta vilka politiska åtgärder är gjorda, vad kunde ha gjorts annorlunda och vilka åtgärder ska vidtas för att förbättra situationen, så att nedstängningar av förlossningar i länet inte ska bli aktuella i framtiden, säger Andreas Löwenhöök.

Interpellation

Skellefteå den 31 maj 2021

Stängningen av förlossningen vid Lycksele lasarett

Nu står det klart att förlossningen vid Lycksele lasarett stänger under tre veckor i sommar.

Bakgrunden till stängningen är bristen på barnmorskor och att regionen inte har lyckats lösa barnmorskebemanningen med vikarier eller genom andra lösningar.

Det här innebär att gravida i Västerbottens inland tvingas söka sig till Umeå eller Skellefteå under veckorna 30, 31 och 32. Den kan handla om en resa på 35 mil. En fullkomligt oacceptabel situation.

Bristen på barnmorskor har varit en återkommande politisk fråga och situationen i länet är nu mycket allvarlig. Inte minst efter att ett stort antal barnmorskor slutat i regionen på grund av hög arbetsbelastning.

Trots alla varningssignaler måste förlossningen vid Lycksele lasarett stängas i sommar. Det måste ses som ett stort politiskt misslyckande för den styrande majoriteten.

Mot bakgrund av detta har jag följande frågor till Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Anna-Lena Danielsson (S):

• På vilket sätt har Hälso- och sjukvårdsnämnden agerat för att undvika en stängning av förlossningen vid Lycksele sommaren 2021?

• Nu är sommarstängning av förlossningen vid Lycksele ett faktum, hade Hälso- och sjukvårdsnämnden kunnat göra annorlunda?

• Har Hälso- och sjukvårdsnämnden har tagit bemanningssituationen inom förlossningsvården på tillräckligt stort allvar?

• Anser Hälso- och sjukvårdsnämnden att regionen erbjuder en trygg förlossningsvård till kvinnor i Västerbottens inland under sommaren 2021?

• Vilka åtgärder har Hälso- och sjukvårdsnämnden för avsikt att vidta för att sommarstängningar av förlossningar i länet inte ska bli aktuellt i framtiden?

Andreas Löwenhöök
Moderaterna

2 kommentarer

Hotet om stängd förlossning var ett misslyckande

Av , , Bli först att kommentera 2

BB-frågan i länet är återigen högst aktuell. Tyvärr är det inget nytt utan en återkommande krissituation. Tex 2018 var det kris på BB i Lycksele och 2017 höll det på att bli sommarstängt på BB i Skellefteå. I våras höll det på att bli stängt på BB vid NUS. Därför var den insändare som min partikollega hade infört i dagens VK extra angelägen.

Hotet om stängd förlossning var ett misslyckande

I veckan larmades det om sommarstängning av förlossningen i Lycksele. Nu tycks det gå att ordna bemanning trots allt, men blotta hotet om stängning var ett stort politiskt misslyckande från styrande Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

Grundproblemet till att förlossningen i Lycksele alls riskerade sommarstängning beror på att för få barnmorskor vill jobba i Region Västerbottens sjukhusvård. Som följd av detta har regionen haft svårt att lösa sommarbemanningen med vikarier eller andra lösningar. Detta höll i år på att innebär att gravida i Västerbottens inland skulle tvingas söka sig till Umeå eller Skellefteå under veckorna 30, 31 och 32. En resa på i vissa fall 35 mil. En fullkomligt oacceptabel situation.

Bristen på barnmorskor i sjukhusvården har varit en återkommande politisk fråga och situationen i länet är nu mycket allvarlig. Inte minst efter att ett stort antal barnmorskor slutat i regionen på grund av hög arbetsbelastning.

Det är uppenbart att den politiska majoriteten inte har vidtagit de åtgärder som krävs för att förbättra förutsättningarna för en stabil barnmorskebemanning, trots alla varningssignaler som funnits under flera år.

Den styrande majoriteten måste ge besked: vilka politiska åtgärder är gjorda, vad kunde ha gjorts annorlunda och vilka åtgärder ska vidtas för att förbättra situationen, så att nedstängningar av förlossningar i länet inte ska bli aktuella i framtiden.

En trygg förlossningsvård borde vara en självklarhet. Men på grund av den nu förda politiken är förlossningsvården för kvinnor i Västerbottens inland långt ifrån trygg.

I den fortsatta debatten krävs en självrannsakande politisk majoritet och inte det vanliga fingerpekandet, på någon annan, som brukar vara de styrande partiernas paradnummer. Det är majoriteten som är ansvariga.

Moderaterna är beredda att ta över ansvaret efter valet 2022. Vi har förslagen för att förbättra förlossningsvården för länets kvinnor.

 

Andreas Löwenhöök, ledamot (M) i regionfullmäktige

Bli först att kommentera

Farligt när staten vill detaljplanera omklädningsrum

Av , , 2 kommentarer 2

Läser på Dagens medicin en artikel om den statliga utredaren Sofia Wallströms (till vardags GD på TLV) utredning ”Ökade förutsättningar för hållbara investeringsprojekt i framtidens hälso- och sjukvård”. Där ska hon bland annat göra en kartläggning av alla pågående och beslutade sjukhusbyggen i landet.

En citat får mig att höja på ögonbrynen lite extra.

”– Det kan tyckas banalt, men har du byggt omklädningsrum så att det finns plats för studenter eller praktikplatser, och ligger de i närheten? Har du inte tagit hänsyn till det, så kan de praktiska problemen bli ganska stora.”

I sak så självklart får det ju konsekvenser. Men hur attans ska lösningen för Region Västerbotten vara att en central byråkrat i Stockholm ska rita och designa regionens sjukhus- ombyggnader och renoveringar? När Västerbotten gör renoveringar eller bygger till nya utbyggnader finns dessa i ett komplext sammanhang av andra byggnader och vårdflöden. Verkar som utredaren tror att alla regioner bygger helt nya sjukhus där det tidigare inte funnits något.

Jag kan ge utredaren rätt i att vårdinvesteringar påverkar hela sjukvårdssystemet under lång tid framöver. Men det finns redan idag väl etablerade nätverk mellan fastighetschefer, hälso- och sjukvårdsdirektör med flera som hanterar dessa typer av frågor. Att tro att en ny statlig plan- och byggmyndighet skulle lösa detta bättre är oerhört naivt och verklighetsfrånvänt.

2 kommentarer

M reagerar kraftigt på sommarstängningen av förlossningen i Lycksele

Av , , Bli först att kommentera 4

Idag offentliggjordes att förlossningen vid Lycksele lasarett stänger under tre veckor i sommar. Bakgrunden till stängningen är bristen på barnmorskor och att regionen inte har lyckats lösa barnmorskebemanningen med vikarier eller genom andra lösningar. Moderaterna reagerar kraftigt på beskedet och kräver förklaringar.

– Det här är ett stort politiskt misslyckande för den styrande majoriteten, säger regionfullmäktigeledamoten Andreas Löwenhöök (M).

I en interpellation till Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande, Anna-Lena Danielsson (S), riktar Löwenhöök skarp kritik mot stängningen och ifrågasätter bland annat om regionen nu kan erbjuda en trygg förlossningsvård till kvinnor i Västerbottens inland under sommaren.

– Det är en fullkomligt oacceptabel situation. Larmsignalerna från förlossningsvården har varit många och återkommande och nu vill jag veta vad Hälso- och sjukvårdsnämnden har gjort för att undvika detta extrema beslut, säger Andreas Löwenhöök.

 

Interpellationen i sin helhet

Interpellation

 

Stängningen av förlossningen vid Lycksele lasarett

Nu står det klart att förlossningen vid Lycksele lasarett stänger under tre veckor i sommar.

Bakgrunden till stängningen är bristen på barnmorskor och att regionen inte har lyckats lösa barnmorskebemanningen med vikarier eller genom andra lösningar.

Det här innebär att gravida i Västerbottens inland tvingas söka sig till Umeå eller Skellefteå under veckorna 30, 31 och 32. Den kan handla om en resa på 35 mil. En fullkomligt oacceptabel situation.

Bristen på barnmorskor har varit en återkommande politisk fråga och situationen i länet är nu mycket allvarlig. Inte minst efter att ett stort antal barnmorskor slutat i regionen på grund av hög arbetsbelastning.

Trots alla varningssignaler måste förlossningen vid Lycksele lasarett stängas i sommar. Det måste ses som ett stort politiskt misslyckande för den styrande majoriteten.

Mot bakgrund av detta har jag följande frågor till Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Anna-Lena Danielsson (S):

· På vilket sätt har Hälso- och sjukvårdsnämnden agerat för att undvika en stängning av förlossningen vid Lycksele sommaren 2021?

· Nu är sommarstängning av förlossningen vid Lycksele ett faktum, hade Hälso- och sjukvårdsnämnden kunnat göra annorlunda?

· Har Hälso- och sjukvårdsnämnden har tagit bemanningssituationen inom förlossningsvården på tillräckligt stort allvar?

· Anser Hälso- och sjukvårdsnämnden att regionen erbjuder en trygg förlossningsvård till kvinnor i Västerbottens inland under sommaren 2021?

· Vilka åtgärder har Hälso- och sjukvårdsnämnden för avsikt att vidta för att sommarstängningar av förlossningar i länet inte ska bli aktuellt i framtiden?

 

Andreas Löwenhöök

Moderaterna

 

Bli först att kommentera