Etikett: Barn- och ungdomspsykiatrin

Besök på Barn- och ungdomspsykiatrin

Av , , Bli först att kommentera 5

 
 
För en tid sedan var jag och besökte Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) för en träff med verksamhetschefen. Vi hade ett mycket bra samtal om de utmaningar som BUP står inför. Framför allt handlar det om den mycket dåliga tillgängligheten där Västerbotten är sämst i landet. Här fick jag beskrivit för mig att länet haft ett annat arbetssätt som medfört en ökad tillströmning av patienter något som börjar ha jobbats bort. En annan faktor har varit problem med personalbemanningen som även det medfört problem. Till våren skulle mycket av de problem som finns vara borta vilket låter mycket lovande.
 
En annan fråga som diskuterades var den utflyttning av första linjens barn- och ungdomspsykiatri till primärvården. En stor förändring som har krävt omställning för primärvården med behov av utbildning. Den utbildningsfasen ska nu vara avslutad. Här finns det även ett stort behov av att klargöra dels för medborgarna men även för landstingets egen verksamhet vilket uppdrag primärvården har och vad den mer specialiserade vården inom BUP ska vara. Något som säkert kommer att ta tid.
 
BUP är en stor och viktig del av sjukvården där barn som inte mår bra måste få stöd och hjälp snabbt. Det är inte hållbart att den här delen av sjukvården har problem med dålig tillgänglighet. Jag kommer att fortsätta att följa de här frågorna med stort intresse även framöver.

Vårdval inom specialistsjukvården

Av , , Bli först att kommentera 3

 


Bilden visar på första besök inom barn- och ungdomspsykiatrin inom ramen för vårdgarantin. Vid 100 procent klaras alla besök av inom vårdgarantins ramar.
 
 
Moderaterna och hela alliansen föreslår i vårt budgetförslag ett införande av vårdval inom två områden inom specialistsjukvården. Det första är handlar om idrotts – och motionsskador som är ett profilområde i länet. Det andra området är barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) som har sämst tillgänglighet i landet. Vårdval ger patienterna större valfrihet, ökar vårdkvalitén och minskar köerna så att fler får snabbare hjälp. Flera regioner och landsting har redan infört vårdval inom specialistsjukvården bland annat region Skåne, Halland och Stockholms läns landsting. Nu är det dags för Västerbottens läns landsting att följa de goda exemplen och införa vårdval inom idrotts – och motionsskador och barn- och ungdomspsykiatrin.

 

 

Sämst i landet på barn- och ungdomspsykiatrin

Av , , Bli först att kommentera 4

I dag skriver VK om situationen inom Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i länet. Västerbotten är det enda landstinget i Sverige som inte får ta del av regeringens prestationsbaserade ersättning för att minska vårdköerna. Detta beroende på de extremt långa väntetiderna. På hemsidan www.vantetider.se går det att se att Västerbottens läns landsting har över 13 veckors kötid för att få ett första besök till skillnad från de flesta andra landsting som har högst 4 veckor. Det är extremt allvarsamt, särskilt för en grupp unga som har behov av snabba insatser och åtgärder.

 
Tyvärr är det här inget nytt problem utan har funnits under lång tid. Från Socialdemokraterna har de, trots ivrigt påtalande från Alliansen, inte vidtagits nog kraftfulla åtgärder. Från Moderaternas sida hoppas vi nu att de uteblivna statsbidragen ska bli en väckarklocka för S och MP att på allvar börja åtgärda problemen med bristande tillgänglighet för de unga som har störst behov av hjälp och stöd.