Etikett: tillgänglighet

Vad händer inom BUP?

Av , , 4 kommentarer 5

I dag skriver företrädare från BRIS i en debattartikel i VK om situationen inom den barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i Västerbotten. De ställer den retoriska frågan om vad är det som händer inom BUP eller snarare vad är det som inte händer då tillgängligheten är så dålig. Den frågan är väldig berättigad och har tyvärr varit under väldigt lång tid då tillgängligheten har varit Sverigesämst i många år nu.

 

Verksamheten har haft problem under lång tid och särskilt med bristande tillgänglighet. Faktum är att tillgängligheten är sämst i landet. I april väntade 179 barn på ett besök varav mer än hälften (111) hade väntat längre än 30 dagar och därigenom passerat gränsen för vårdgarantin. Situationen har till och med försämrats under första månaderna i år vad gäller besök och när det gäller åtgärder är tillgängligheten endast 28,3 procent. Under år 2012 var tillgängligheten till besök och åtgärd endast runt 30 procent.

 

Den psykiatriska vården för barn och unga i länet bedrivs av kompetent personal men de räcker inte till då problemen funnits under lång tid.  Den bristande tillgängligheten inom barn- och vuxenpsykiatrin drabbar även anhöriga som får ta konsekvenserna av en vård som inte svarar mot behovet.

 

Från Moderaterna och Alliansen vill vi se andra lösningar i form av att införa ett vårdval. Genom ett vårdval öppnas det upp en möjlighet att som anhörig/patient att själv välja vart du vill gå för att få hjälp och stöd med psykisk ohälsa för barn och ungdomar. Detta medför en ökad mångfald och på så sätt en ökad tillgänglighet. För som det fungerar nu är inte okej för länets unga med psykisk ohälsa!

 

Alliansen korta vårdköerna till barn- och ungdomspsykiatrin genom ett vårdval

Av , , Bli först att kommentera 4

Pressmeddelande 130624: Alliansen korta vårdköerna till barn- och ungdomspsykiatrin genom ett vårdval

För mer information kontakta: Nicklas Sandström (M) 070 254 45 15, Marianne Normark (FP) 070 243 57 04, Olle Edblom (C) 070 564 44 65, Birgitta Nordvall (KD) 070 278 58 10.

Allianspartierna i landstinget har lämnat in ett förslag om att utreda ett vårdval inom barn- och ungdomspsykiatrin. Bakgrunden är den dåliga tillgängligheten under lång tid som allianspartierna vill komma till rätta med. I dag är tillgängligheten sämst i landet och var även så under föregående år. Länets ungdomar behöver alltså vänta längst av alla för att få vård.

Genom ett vårdval öppnas det upp en möjlighet att som anhörig/patient att själv välja vart du vill gå för att få hjälp och stöd med psykisk ohälsa för barn och ungdomar. Detta medför en ökad mångfald och på så sätt en ökad tillgänglighet och kortare vårdköer säger Nicklas Sandström (M) oppositionslandstingsråd, Marianne Normark (FP) gruppledare, Olle Edblom (C) gruppledare, Birgitta Nordvall (KD) gruppledare i en kommentar.

Motionen i sin helhet:

Motion
Utred Vårdval inom barn- och ungdomspsykiatrin

Den psykiska ohälsan är den ohälsa som ökar mest i samhället, inte minst bland barn och ungdomar. Den psykiska ohälsan i barn- och ungdomsåren riskerar att fortsätta i vuxenlivet om man inte får hjälp. Därför är en tidig insats och en sammanhållen vård för dessa unga så oerhört viktig. Det ger bättre möjligheter att hantera livsproblem och minska risken för framtida psykisk ohälsa.

Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i Västerbottens läns landsting har under en längre tid dragits med stora problem och är bland de sämsta i landet när det gäller tillgängligheten. I april väntade 179 barn på ett besök varav mer än hälften (111) hade väntat längre än 30 dagar och därigenom passerat gränsen för vårdgarantin. Situationen har till och med försämrats under första månaderna i år vad gäller besök och när det gäller åtgärder är tillgängligheten endast 28,3 procent. Under år 2012 var tillgängligheten till besök och åtgärd endast runt 30 procent.

Den psykiatriska vården för barn och unga i länet bedrivs av kompetent personal men de räcker inte till då problemen funnits under lång tid.  Den bristande tillgängligheten inom barn- och vuxenpsykiatrin drabbar även anhöriga som får ta konsekvenserna av en vård som inte svarar mot behovet.

Genom ett vårdval öppnas det upp en möjlighet att som anhörig/patient att själv välja vart du vill gå för att få hjälp och stöd med psykisk ohälsa för barn och ungdomar. Detta medför en ökad mångfald och på så sätt en ökad tillgänglighet.

Med anledning av detta yrkar vi att fullmäktige beslutar:
Att utreda vårdval inom barn- och ungdomspsykiatrin

Nicklas Sandström (M)
Oppositionslandstingsråd

Marianne Nordmark (FP)
Gruppledare

Olle Edblom (C)
Gruppledare

Birgitta Nordvall (KD)
Gruppledare

Dålig tillgänglighet till sjukvård samt fortsatta ekonomiska bekymmer

Av , , 2 kommentarer 5

 

Under dagens landstingsstyrelse behandlade vi årets första delårsrapport. En rapport som visar framför allt att landstinget inte når målsättningen om god ekonomisk hushållning, ökade kostnader för staffetläkare samt tillgängligheten till sjukvård i länet är fortfarande långt ifrån bra. Här nedan är de gemensamma yttrande från Alliansen som vi valde att lägga i samband med rapporten:
 
 

 

Allians för Västerbotten                               SÄRSKILT YTTRANDE
                                                                                       2013-06-04
 
 
Västerbottens läns landsting
                                                                                       Landstingsstyrelsen
 
 
Delårsrapport nr 1 2013
 
Delårsrapporten speglar hur landstingets verksamhet och ekonomi har utvecklats under perioden januari- april i förhållande till fastställd budget. Allians för Västerbotten hade ett eget budgetförslag. Det var en budget präglad av ansvarstagande och framåtanda. Allians för Västerbotten var och är övertygade om att resurser kan överföras från bland annat administration, projekt och centrala anslag till den direkta sjukvården.
 
Enligt delårsrapporten fortsätter landstinget i Västerbotten att gå med kraftigt underskott i sjukvårdens budget. Verksamhetens nettokostnader redovisar ett underskott på -33 miljoner kronor. Det är mycket oroande att majoriteten inte lyckas ha kontroll på sin egen budget och att detta fortsätter år efter år.
 
Prognosen för i år är trots allt ett överskott på 100 miljoner. Detta sker då den så kallade rips-räntan räknas bort från balanskravsresultatet när detta är en kostnad av engångskaraktär. Trots detta kommer inte landstinget att klara av att uppnå målsättningen om god ekonomisk hushållning i år heller.
 
Kostnader för bemanningstjänster ökar med 10 miljoner kronor, en ökning på 50 procent jämfört med samma period 2012 något som är mycket oroväckande.
 
Tillgängligheten är fortsatt inte tillfredsställande även om situationen blivit en aning bättre. När det gäller målsättningen att nå stimulansmedlen för kömiljarden uppnås inte detta för åtgärd en enda månad. Situationen och tillgängligheten inom barn- och ungdomspsykiatrin fortsätter att vara mycket problematisk – situationen har till och med försämrats under perioden vad gäller besök och när det gäller åtgärder är tillgängligheten endast 28,3 procent. I dag väntar många barn på att få ett första besök inom barn- och ungdomspsykiatrin.
 
Landstinget behöver en ny färdriktning inför framtiden. Den första delårsrapporten för januari – april visar att för en trygg och skattefinansierad vård, behövs en ansvarsfull politik som prioriterar sjukvård framför annan verksamhet. Den färdriktning som Alliansen står för hade lett till en positivare utveckling för såväl befolkningen i Västerbotten som för landstingets personal.
 
 
Allians för Västerbotten
 
 
 

 

 

 

Bra när sjukvården lära sig av misstag

Av , , Bli först att kommentera 2

Den 15:e maj öppnades e-tjänsten Mina vårdkontakter dit patienter kan vända sig för att skicka in sina synpunkter och klagomål till patientnämnden via e-tjänsten. Patientnämnden är ett oberoende organ inom landstinget som består av politiker och tjänstemän som också har tystnadsplikt. Nämnden syftar till att hjälpa och stödja patienter samtidigt som den ser till kvalitetsutvecklingen inom hälso – och sjukvården.

Tidigare var kontakten till patientnämnden begränsad till telefon, mail, post eller ett besök men nu erbjuder den nya e-tjänsten patienter ett tryggt och säkert sätt att fylla i ett formulär och skicka iväg det till nämnden. Informationen som skickas är skyddad och patientsäker. Den nya tjänsten ger ökad tillgänglighet i vården och en trygghet för patienterna som kanske i första hand inte vågade anmäla synpunkter eller klagomål. För att landstinget ska kunna utvecklas och ge en god och patientsäker vård är det viktigt att alla synpunkter kommer in. Det är bra att våden lär sig av sina misstag och detta är ett steg i den rätt riktning.

 

Köerna till sjukvården i länet måste bort!

Av , , Bli först att kommentera 1

 
Under 2012 var det en fjärdedel av länsborna som behövde komma i kontakt med vården men fick vänta längre än två månader. Nästan varannan som behövde få en åtgärd/operation fick vänta längre än två månader. Av åtta indikationer om god sjukvård som mäter tillängligheten till sjukvården som används i årsredovisningen försämrades sju av dem och den åttonde förblev oförändrad.(Se bild. Röd färg har det skett en försämring och gul oförändrad samt grön färg förbättring)
 
Landstinget i Västerbotten är bland det sämsta i hela landet när det gäller tillgång till sjukvård. Till exempel klarade landstinget av att uppfylla kömiljardens krav för åtgärd/operation endast en enda månad under hela 2012. Totalt tappade landstinget 15 miljoner mot det som var budgeterat från kömiljarden.
 
Den onödiga väntan och bristen på tillgänglighet är något som i första hand drabbar den enskilde. I andra landsting ser det betydligt bättre ut.
 
För mig som företrädare för Moderaterna är det inte rimligt att västerbottningarna ska behöva vänta längre än andra för att få tillgång till god hälso- och sjukvård. Från Moderaterna och Alliansen har vi en annan politik med förslag på hur sjukvården kan bli mer tillgänglig.
 

Besök på Barn- och ungdomspsykiatrin

Av , , Bli först att kommentera 5

 
 
För en tid sedan var jag och besökte Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) för en träff med verksamhetschefen. Vi hade ett mycket bra samtal om de utmaningar som BUP står inför. Framför allt handlar det om den mycket dåliga tillgängligheten där Västerbotten är sämst i landet. Här fick jag beskrivit för mig att länet haft ett annat arbetssätt som medfört en ökad tillströmning av patienter något som börjar ha jobbats bort. En annan faktor har varit problem med personalbemanningen som även det medfört problem. Till våren skulle mycket av de problem som finns vara borta vilket låter mycket lovande.
 
En annan fråga som diskuterades var den utflyttning av första linjens barn- och ungdomspsykiatri till primärvården. En stor förändring som har krävt omställning för primärvården med behov av utbildning. Den utbildningsfasen ska nu vara avslutad. Här finns det även ett stort behov av att klargöra dels för medborgarna men även för landstingets egen verksamhet vilket uppdrag primärvården har och vad den mer specialiserade vården inom BUP ska vara. Något som säkert kommer att ta tid.
 
BUP är en stor och viktig del av sjukvården där barn som inte mår bra måste få stöd och hjälp snabbt. Det är inte hållbart att den här delen av sjukvården har problem med dålig tillgänglighet. Jag kommer att fortsätta att följa de här frågorna med stort intresse även framöver.