Etikett: GMC

Nationell beredning på Västerbottensbesök

Av , , 1 kommentar 5

Onsdag och torsdag hade jag bjudit upp min SKL beredning för Primärvård och äldreomsorg till Västerbotten. Under de två dagarna så besökte vi först Glesbygdsmedicinskt centrum och sjukstugan i Storuman samt det virtuella vårdrummet i Slussfors. Att förutsättningarna är annorlunda där mot övriga delar av Sverige råder det inga tvivel om. Men att dessa förutsättningar med extrem glesbygd och åldrande befolkning har vänts till en konkurrensfördel imponerade. Dag två besökte vi ”Sveriges bästa äldreboende” Smedberget i Lycksele som berättade om lärdom och erfarenhet från TV-serien som hade miljonpublik. Efter det besöket hälsade vi på Lycksele lasarett som berättade mer om verksamheten där. Att få vissa upp Västerbotten på det sättet var riktigt kul och något som även uppskattades av beredningen.

 

 

 

Virtuella hälsorum – glesbygdsmedicin passar även i städer

Av , , 2 kommentarer 4

I dag invigs det nya virtuella hälsorummet i byaskolan i Slussfors. Vårdrummet utgör ett virtuellt vårdrum som styrs via Glesbygdsmedicinskt centrum i Storuman. Tanken är att du som patient ska kunna besöka vårdummet och då få sjukvårdsstöd digital och även kunna göra viss provtagning. Genom vårdrummet behöver man inte åka hela vägen till Storuman vilket sparar både tid och miljö. Det ska bli minst sagt spännande att följa denna satsning och se hur det kommer att fungera i praktiken.

Hälsorummet är en del av glesbygdsmedicinskt centrum i Storuman (GMC) som är en forsknings- och utvecklingsenhet inom landstingets primärvård i Västerbotten. Enheten bildades 2010 med syfte att öka kunskapen om hur sjukvårds- och omsorgsbehov på bästa sätt tillgodoses för en befolkning i ett glest befolkat område.

GMC har länge fokuserat på distansöverbryggande teknik. Storuman och Tärnaby sjukstugor var bland de första i landet som började använda telemedicinska konsultationer inom sjukvård 1996. Det som nu ligger i utvecklingsfronten är virtuella hälsorum, distansstyrt hjärtultraljud via robotteknik samt läkare på distans med en jourläkare i ett område stort som Skåne, Halland och nästan hela Blekinge. GMC utvärderar och prövar även den modernaste tekniken.

Att flytta vården närmare patienterna är ett framgångsrecept som går att sprida även till städerna. Avstånd och tid är i sammanhanget samma sak. Även för en ume- eller skellefteåbo kan ett vårdbesök ta en hel dag för att ta sig till och från sin vårdinrättning. Om teknik istället kunde användas så att det till exempel genom en webbkamera på sin egen dator eller på jobbet gick att utföra vårdbesöket skulle massor av tid och därmed pengar kunna sparas.

Utveckling av inlandssjukvården och glesbygdsmedicin

Av , , Bli först att kommentera 0

Västerbotten är ett väldigt stort län men också rätt glesbefolkat på sina håll. Medborgarna bor utspritt och alla vill inte bosätta sig i de större städerna.

Eftersom alla inte vill bo i de större städerna måste de lokala sjukstugorna ändå erbjuda befolkningen en trygg och säker vård.

En satsning på distansöverbyggande teknik med lab – och röntgenverksamhet vid sjuk- stugorna underlättar till exempel rekrytering av personal så att sjukstugorna kan erbjuda den vård länsborna behöver på plats. Detsamma gäller för distriktssköterskefilialerna som också en viktig uppgift i inlandssjukvården. Kvalitén i vården i glest befolkade områden kan öka genom att landstinget drar nytta av ny teknik och uppmuntrar till användandet av telemedicinska tjänster samt utvecklar arbetet inom glesbygdsmedicinens område. För att lyckas med detta borde centrala stimulansmedel utgå. Allians för Västerbotten vill satsa ytterligare 7 miljoner kronor på utveckling av glesbygdsmedicin samt akutvårdplatser i glesbygd.

Besök på Storumans sjukstuga

Av , , 1 kommentar 7

 
I onsdags för en vecka sedan besökte jag Storumans sjukstuga. Jag fick möjlighet att följa med i det dagliga arbetet på sjukstugan men patientmottagning och det ständigt pågående utvecklingsarbetet. Dessutom fick jag ta del av det arbete som bedrivs genom satsningen på Glesbygdsmedicinskt centrum (GMC). Det har på allvar satt sjukstugan på kartan vad gäller utveckling och hur man kan vända en neråtgående trend. Nu är det inte längre problem med till exempel läkarrekrytering och helt enkelt fått en positiv känsla. Dessutom bedrivs det inom ramen för GMC mycket intressanta forskningsprojekt.
 
Sjukstugan har även lyckats riktigt bra med sitt samarbete med kommunen när det gäller vårdplatser. Idag samvårdas patienter från kommunens särskilda boende och sjukstugans akutplatser inom samma vårdavdelning. Ett samarbete som fungerar mycket bra där båda parter känner att de vinner på det men största vinnaren är helt klart patienten som slipper stuprören mellan landstinget och kommunens organisation.
 
Primärvården har helt enkelt andra förutsättningar att jobba dels med avstånden men även med en befolkning som ligger långt över genomsnittet i ålder. De utmaningarna har snarare vänts till något positivt som gett en förändringspotential som gjort skillnad. Sjukstugan i Storuman med GMC är verkligen något vi ska vara stolta över i Västerbotten.
 
Ett stort tack till Peter, Sara och all personal på sjukstugan för en riktigt intressant och lärorik dag!