Etikett: Lycksele

Nationell beredning på Västerbottensbesök

Av , , 1 kommentar 5

Onsdag och torsdag hade jag bjudit upp min SKL beredning för Primärvård och äldreomsorg till Västerbotten. Under de två dagarna så besökte vi först Glesbygdsmedicinskt centrum och sjukstugan i Storuman samt det virtuella vårdrummet i Slussfors. Att förutsättningarna är annorlunda där mot övriga delar av Sverige råder det inga tvivel om. Men att dessa förutsättningar med extrem glesbygd och åldrande befolkning har vänts till en konkurrensfördel imponerade. Dag två besökte vi ”Sveriges bästa äldreboende” Smedberget i Lycksele som berättade om lärdom och erfarenhet från TV-serien som hade miljonpublik. Efter det besöket hälsade vi på Lycksele lasarett som berättade mer om verksamheten där. Att få vissa upp Västerbotten på det sättet var riktigt kul och något som även uppskattades av beredningen.

 

 

 

Utveckla NUS och trygg sjukhusvård i hela länet samt trygga framtiden för lasaretten i Skellefteå och Lycksele

Av , , Bli först att kommentera 6

I veckan presenterade Allians för Västerbotten ett brett åtgärdsprogram för en trygg, rättvis och jämlik sjukvård i hela länet. I det åtgärdsprogrammet presenterades tre paket för att nå dit. Det första handlar om trygg akutvård med ambulans i hela länet som jag skrev om igår. Det andra paketet presenterar vi hur vi vill Utveckla NUS och trygg sjukhusvård i hela länet samt trygga framtiden för lasaretten i Skellefteå och Lycksele. Det paketet innehåller följande:

 

Utveckla NUS och trygg sjukhusvård i hela länet samt trygga framtiden för lasaretten i Skellefteå och Lycksele

Efter en tioprocentig vårdplatsneddragning på länets sjukhus har medfört att arbetssituationen förvärrats på många avdelningar. En situation som beskrivs som ohållbar på många avdelningar. Situationen har försämrats för de mest sjuka äldre som många gånger är den mest utsatta gruppen och mot vilken sparförslaget slår som hårdast. Vården för de med psykisk ohälsa och sjukdom är något som måste förbättras och särskilt inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP).

NUS har en speciell roll som regionsjukhus och universitetssjukhus och är mycket viktigt för hela regionens utveckling. Om utvecklingen avstannar på NUS för att framtidstron försvinner är det på sikt något som hotar statusen som universitetssjukhus. NUS måste ständigt utvecklas och vara spjutspetsen i vården i hela norrland.

Länsdelslasaretten är navet i sjukvården i sitt område och en förutsättning för att invånarna ska känna sig trygga i länets alla delar. Vi vägrar acceptera att lasaretten i Skellefteå och Lycksele långsamt nedmonteras.

  • Utveckla NUS och fortsatt satsningar på att utveckla och trygga vården
  • Fler vårdplatser till länets sjukhus. Vart platserna skall fördelas är något som verksamheten måste sköta själva.
  • Inför ett vårdval inom Barn- och ungdomspsykiatrin för att förbättra tillgängligheten så att barn med psykisk ohälsa kan få vård i tid.
  • Inrätta en platschef på Skellefteå och Lycksele lasarett.
  • Garantera akutsjukvård och förlossningsverksamhet vid både Skellefteå och Lycksele lasarett.
  • Sprid den geriatriska kompetensen bättre över länet, så att det finns fler geriatriker på lasaretten i Skellefteå och Lycksele.
  • Säkerställ att det finns geriatriska platser och geriatriskt utbildad personal på hälsocentralerna och sjukstugorna.
  • Stärk läkarsituationen genom fler ST- och AT-tjänster.

 

Luftens hjältar!

Av , , 8 kommentarer 11

 

 
I tisdags besökte jag Ambulansverksamheten och ambulanshelikoptern i Lycksele. Att helikoptern är stationerad i Lycksele är rätt naturligt om man ser kartan över Västerbotten.
 
Under 2011 genomfördes 574 uppdrag, vilket är ungefär lika som förra året. Antalet flygtimmar var 750. Totalt nekades 154 uppdrag mestadels beroende på dåligt väder.
 
De uppdrag som helikoptern gör är indelade i primär- och sekundäruppdrag. Där primäruppdragen är de akuta, de utgör ungefär 60 procent av uppdragen. Det vanligaste primäruppdraget är bröstsmärtor därefter trafikolyckor, andningsproblem, falltrauma, buksmärtor, skidor/snowboard – och snöskoterolyckor. En stor del av sekundäruppdragen är transport av intensivvårdspatienter. På ett år utförs ungefär 100 stycken intensivvårdstransporter.
 
Under min vistelse fick jag möjlighet att få följa med på ett uppdrag. För att beskriva det med ett ord: Magiskt. Vilken fantastiskt resurs som helikoptern utgör för länet. Med helikoptern går det på ett snabbt och patientsäkert sätt komma till undsättning och transportera patienter till ett sjukhus. Under själva färden går det att ge patienten sjukvårdande insats som många gånger gör att livet är i behåll vid ankomst till sjukhus.
 
Ett jättestort tack till Luca, Terese, helikopterpiloterna men även till Lars och Bo!