Etikett: staffetläkare

Kraftigt ökade kostnader för stafettläkare

Av , , Bli först att kommentera 3

 
I gårdagens delårsrapport framkom det att kostnaderna för köp av bemanningstjänster från bemanningsföretag ökat kraftigt. Detta gäller både hyrläkare och hyrsjuksköterskor. De fyra första månaderna 2012 var kostnaderna knappt 20 miljoner och motsvarande period 2013 har kostnaderna ökat till knappt 30 miljoner kronor. En ökning på nästan 50 procent!
 
Nyttjandet av hyrläkare inom primärvården svarar för den största ökningen. Under de första fyra månaderna 2013 har landstingets primärvård köpt hyrläkare från externa bemanningsföretag för cirka 18 miljoner kronor. Detta ska jämföras med drygt 12 miljoner kronor under samma period år 2012. Kostnaden för hyrsjuksköterskor har också ökat relativt mycket. De fyra första månaderna 2013 var kostnaderna 1,8 miljoner kronor vilket kan jämföras med att nästan inga sjuksköterskor hyrdes in under motsvarande period 2012.
 
Hyrläkarkostnaderna ökar i hela landet och Sveriges kommuner och landsting har därför, i samverkan med landstingen, enats om en handlingsplan för att minska beroendet av hyrpersonal från bemanningsföretag. Västerbottens läns landsting har sedan en tid tillbaka arbetat utifrån de åtgärder som föreslås i SKL:s handlingsplan. Tyvärr kommer det inte att räcka och det måste till ytterligare åtgärder för att minska kostnaderna.
 
Nu finns det tyvärr inga enkla lösningar på det här problemet utan det måste till en rad olika åtgärder. På kort sikt handlar det om använda befintlig kompetens bättre, nyttja pensionärer som vill fortsätta att jobba, gemensamma upphandlingar av bemanningsföretag med mera. Däremot på lång sikt handlar den viktigaste satsningarna om att utbilda fler läkare samt ta tillvara på de svenska studenter som studerar till läkare utomlands samt de som invandrat och har en tidigare läkarexamen.

Ökade kostnader för staffetläkare

Av , , Bli först att kommentera 5

I dag skriver VK om att kostnaderna för staffetläkare har fördubblats på tio år i landstinget i Västerbotten. Förra året översteg kostnaderna 55 miljoner. Det som är mest oroväckande är den utveckling som skett i länet med ökade kostnader och inte minskade.
 
Det är bra med en nationell satsning för att komma tillrätta med de ökade kostnaderna som överstiger 2 miljarder. Inget enskilt landsting kan komma åt det här problemet ensamt därför är en gemensam samverkan mycket viktigt. Nu finns det tyvärr inga enkla lösningar på det här problemet utan det måste till en rad olika åtgärder. På kort sikt handlar det om använda befintlig kompetens bättre, nyttja pensionärer som vill fortsätta att jobba, gemensamma upphandlingar av bemanningsföretag med mera. Däremot på lång sikt handlar den viktigaste satsningarna om att utbilda fler läkare samt ta tillvara på de svenska studenter som studerar till läkare utomlands samt de som invandrat och har en tidigare läkarexamen.
 
Trots en gemensam strategi kommer hyrläkare inom svensk sjukvård att finnas kvar under lång tid framöver då det finns för få läkare. Det är något som främst påverkar patienterna som får sämre kontinuitet i sin vård.
 
Det som är mest oroväckande för landstinget i Västerbottens del är vart de ökade kostnaderna för hyrläkare sker. I stort sett alla ökade kostnader sker inom primärvården där det redan nu är stora problem. Problem som inte blivit mindre av att landstingsmajoriteten överför 15 000 nya besök utan att tillföra några resurser för det. Just primärvårdens problem är något som distriktsläkarföreningen i länet uttryckte mycket stor oro för under förra veckan i en debattartikel.(Skrev även en blogg om detta där jag belyste problematiken ytterligare). Så båda dessa problem bör ses ihop då det gäller Västerbotten.
 

Strategi för att halvera antalet hyrläkare

Av , , 2 kommentarer 2

Företrädare för Sveriges kommuner och landstings (SKL) presenterade nyligen en strategi för att gemensamt i hela landet komma åt problematiken med allt högre kostnader för hyrläkare/staffetläkare. Det är en välkommen strategi.

 
Ett enskilt landsting kan inte komma åt det här problemet ensamt därför är en gemensam samverkan mycket viktigt. Nu finns det tyvärr inga enkla lösningar på det här problemet utan det måste till en rad olika åtgärder. På kort sikt handlar det om använda befintlig kompetens bättre, nyttja pensionärer som vill fortsätta att jobba, gemensamma upphandlingar av bemanningsföretag med mera. Däremot på lång sikt handlar den viktigaste satsningarna om att utbilda fler läkare samt ta tillvara på de svenska studenter som studerar till läkare utomlands samt de som invandrat och har en tidigare läkarexamen.
 
Trots en gemensam strategi kommer hyrläkare inom svensk sjukvård att finnas kvar under lång tid framöver då det finns för få läkare. Det är något som främst påverkar patienterna som får sämre kontinuitet i sin vård.