Etikett: läkare

Ambulerande husläkare

Av , , Bli först att kommentera 2

Förra veckan i landstingsfullmäktige behandlade mina partikollegor Liv Granbom och Andreas Löwenhööks motion om ambulerande husläkare. De ville att läkare ska kunna kallas in för att behandla akut sjuka äldre i hemmet eller i särskild boende. Landstingsfullmäktige beslutade, genom Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet (44 röster), att avslå motionen. Alliansen röstade för ett bifall (27 röster).

 
Trots goda erfarenheter från andra delar av landet samt att det skulle kunna ge högre kvalitet för de äldre valde den styrande majoriteten av avfärda förslaget.
 
 
Motionen i sin helhet:
 
Ambulerande husläkare
 
Landstinget i Uppsala län påbörjade år 2000 en försöksverksamhet med ambulerande husläkare. Det är en läkarresurs som på initiativ av distriktssköterskan kan kallas in för att behandla akut sjuka äldre i hemmet eller i särskilt boende.
 
Försöksverksamhen utvärderades efter en sexårsperiod, 2006, med mycket positivt resultat. Utvärderingen visade att den mänskliga vinsten för de äldre var betydande. Hjälp i hemmet, färre ambulanstransporter, färre besök på akuten, ökad trygghet samt ökad nöjdhet över omsorgen i stort är värden som lyfts fram.
 
Sett ur ett ekonomiskt perspektiv så sparade landstinget i Uppsala drygt 40 miljoner kronor under försöksperioden. Detta i form av minskade kostnader för ambulanstransporter, inläggningar och diagnostisering. Därtill sjönk belastningen på ambulanssjukvården och akuten.
 
Mot anledning av de goda resultaten av försöket inordnades funktionen med ambulerande husläkare i ordinarie verksamhet 2006.
 
En utredning kring akuta transporter i Västerbottens läns landsting, från 2010-12-01, visar att ambulansverksamheten i länet är underdimensionerad i förhållande till behovet. Sedan dess har omstruktureringar gjorts som ytterligare har försvagat ambulansverksamhetens kapacitet, i till exempel Åsele. Behovet av kompletterande och avlastande insatser till ordinarie ambulansverksamhet har med detta ökat.
 
Vår mening är att ett system med ambulerande husläkare i Umeå och Skellefteå, som effektiviserar ambulans- och akutsjukvården på dessa två orter, kan resultera i att resurser på lång sikt frigöras för att upprätthålla en fullgod ambulansverksamhet i hela länet.
 
Mot bakgrund av de mycket positiva resultaten från Uppsala och behovet av avlastande insatser till ordinarie ambulansverksamhet i länet så vore det rimligt att påbörja ett försök med ambulerande husläkare i Västerbotten.
 
 
Med anledning av ovanstående föreslår vi att landstingsfullmäktige fattar följande beslut:
 
Att                uppdra till landstingsstyrelsen att inrätta en försöksverksamhet med ambulerande husläkare i Västerbotten.
 
 
 
Liv Granbom                      Andreas Löwenhöök
Moderaterna Moderaterna
 

Låg läkartäthet i Västerbotten

Av , , Bli först att kommentera 2

 

 
Läkarförbundet presenterade förra veckan sin kartläggning av läkarbemanningen i primärvården. Inte helt oväntat visar rapporten att det finns många tomma stolar på vårdcentraler runt om i landet. Skillnaderna är stora. Västerbotten placerar sig inte helt oväntat på någon topplacering, inte minst då var tredje distriktsläkartjänst i inlandet är vakanta. Västerbotten har 1 läkare på 1 995 innevånare. Det kan jämföras med Jämtland som har en på 1584 och Gävleborg 1 på 1735.
 
Läkarkontakt i primärvården är oerhört centralt i hur patientens väg genom vården fungerar. 75 procent av alla vårdkontakter sker först i primärvården och mer och mer flyttas över dit av det som tidigare varit sjukhusvård. En utveckling som inte är fel i sig utan om vård kan ske närmare medborgarna finns det stora vinster med det. Det är oftast betydligt mer kostnadseffektivt att vården sker i primärvården än genom sjukhusvård. Det som däremot är ett stort problem i Västerbotten är att trots det större ansvaret primärvården fått så har inte nog med resurser tillförts något som vi från Moderaterna och Alliansen föreslagit i sina budgetförslag.
 
 

 

Ökade kostnader för staffetläkare

Av , , Bli först att kommentera 5

I dag skriver VK om att kostnaderna för staffetläkare har fördubblats på tio år i landstinget i Västerbotten. Förra året översteg kostnaderna 55 miljoner. Det som är mest oroväckande är den utveckling som skett i länet med ökade kostnader och inte minskade.
 
Det är bra med en nationell satsning för att komma tillrätta med de ökade kostnaderna som överstiger 2 miljarder. Inget enskilt landsting kan komma åt det här problemet ensamt därför är en gemensam samverkan mycket viktigt. Nu finns det tyvärr inga enkla lösningar på det här problemet utan det måste till en rad olika åtgärder. På kort sikt handlar det om använda befintlig kompetens bättre, nyttja pensionärer som vill fortsätta att jobba, gemensamma upphandlingar av bemanningsföretag med mera. Däremot på lång sikt handlar den viktigaste satsningarna om att utbilda fler läkare samt ta tillvara på de svenska studenter som studerar till läkare utomlands samt de som invandrat och har en tidigare läkarexamen.
 
Trots en gemensam strategi kommer hyrläkare inom svensk sjukvård att finnas kvar under lång tid framöver då det finns för få läkare. Det är något som främst påverkar patienterna som får sämre kontinuitet i sin vård.
 
Det som är mest oroväckande för landstinget i Västerbottens del är vart de ökade kostnaderna för hyrläkare sker. I stort sett alla ökade kostnader sker inom primärvården där det redan nu är stora problem. Problem som inte blivit mindre av att landstingsmajoriteten överför 15 000 nya besök utan att tillföra några resurser för det. Just primärvårdens problem är något som distriktsläkarföreningen i länet uttryckte mycket stor oro för under förra veckan i en debattartikel.(Skrev även en blogg om detta där jag belyste problematiken ytterligare). Så båda dessa problem bör ses ihop då det gäller Västerbotten.