Etikett: statsbidrag

Vänstern kommer med svepskäl till lämnat samarbete med S och MP

Av , , 2 kommentarer 8

I dag skriver jag på VK-debatt tillsammans med mina Allianskollegor i landstinget och i riksdagen i en replik på Vänsterpartisterna Jonas Sjöstedt och Maria Grips påståenden att det skulle ha varit borgerlig politik som orsakade att de hoppade av samarbetet med S och MP i landstinget. Deras skäl är inte mer än svepskäl för ren och skär populism.

 

Hela artikeln här nedanför:

Vänstern kommer med svepskäl till lämnat samarbete med S och MP

Landstinget i Västerbotten är i stort behov av att effektivisera och kostnadsreducera i verksamheten för att få en ekonomi i balans och för att kunna erbjuda god vård med hög kvalité även i framtiden. Genom att nya läkemedel och behandlingsmetoder ständigt utvecklas kommer det ständigt att finns behov av nya möjligheter till finansieringslösningar. Att i det här läget vara tvungna att lägga även ett stort sparpaket beror mångt och mycket på bristande ekonomiskt ansvarstagande från Socialdemokraterna under deras senaste 20 år vid makten i landstinget med stöd av Vänstern i de flesta stora budgetbesluten.

I en debattartikel (VK 9/3) menar Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt och f.d. vänsterpartistiska landstingsrådet Maria Grip att det är på grund av Alliansregeringens politik som de valde att hoppa av sitt samarbete med Socialdemokraterna och Miljöpartiet i landstinget. Om de har intalat sig själva att detta var skälet till avhoppet låter vi stå för dem, men minskade statsbidrag kan knappast vara ett av skälen. Ingen annan regering har tillfört kommun- och landstingssektorn så mycket resurser som Alliansregeringen.

Under åren 2006 till 2010 tillfördes sektorn 38 miljarder i nivåhöjning av statsbidragen. Under 2011 tillfördes ytterligare 5 miljarder. Ingen regering har sedan början av 90-talet generellt räknat upp statsbidragen med pris- och löneutveckling som Sjöstedt och Grip efterlyser. Det är ett lokalt ansvar att organisera och finansiera hälso- och sjukvården genom landstingsskatten. Med 20 år av misskötsel av ekonomin, felaktiga prioriteringar och kostnadsreducering kommer nu ett paket som slår ännu mer fel.

Den budget som fullmäktige beslutat för 2012 och som pekar ut besparingsmålen och åtgärderna där har även Vänsterpartiet stått bakom. Men då det kommer till att ta ansvar för budgeten och hoppar av med populistiska argument.
 
Alliansen i landstinget valde att prioritera att minska kostnaderna på administration, kultur, centrala anslag, lokaler och övrigt som inte har direkt med sjukvården att göra för att kunna finansiera och behålla inlandssjukvården. Med Alliansens förslag hade akutplatserna funnits kvar i de drabbade inlandsorterna, detsamma gäller ambulansen i Åsele.

Att som Sjöstedt och Grip hävda att vårdvalet skulle ha påverkat inlandssjukvården är ett märkligt påstående. Finansieringen av vårdvalet är knuten till varje enskild medborgare och inte till bostadsort. Däremot skulle det gå att angripa landstingets låga finansiering av primärvården, primärvårdens stora och tunga uppdrag och modellen för glesbygdsresättning vilka är frågor som vårt landsting själva beslutar om. Men Vänstern drev igenom nuvarande ersättningsmodell i Västerbotten trots att alliansen hade bättre förslag som skulle gynna primärvården framför allt i de glesa delarna i länet.
Landstinget behöver ett nytt ledarskap som kan möta framtidens utmaningar. I det mycket besvärliga ekonomiska läget som sjukvården står inför krävs en trygg och skattefinansierad vård som tar sin utgångspunkt i en ansvarsfull politik som prioriterar sjukvård framför annan verksamhet. Regeringen står för en trygg och ansvarsfull hantering av våra gemensamma skattemedel på riksplanet. Detta ansvarstagande saknas tyvärr i landstinget i Västerbotten. Det är upp till väljarna att fälla den avgörande domen i valet 2014.

Nicklas Sandström (M)
Oppositionslandstingsråd

Marianne Normark (FP)
Gruppledare

Olle Edblom (C)
Gruppledare

Birgitta Nordvall (KD)
Gruppledare

Edward Riedl (M)
Riksdagsledamot

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)
Riksdagsledamot

Maria Lundqvist-Brömster (FP)
Riksdagsledamot

Helena Lindahl (C)
Riksdagsledamot

Anders Sellström (KD)
Riksdagsledamot

 

Oärligt av Peter Olofsson (S)

Av , , Bli först att kommentera 0

Ikväll stod landstingsstyrelsens ordförande Peter Olofsson (S) i Västerbottensnytt och skyllde besparingarna som han tillsammans med Miljöpartiet genomfört i sjukvården i Västerbotten på att det skulle vara på grund av regeringen. Detta då inte alliansregeringen generellt räknat upp (”värdesäkrat”) statsbidragen. Hur kan det vara så att skylla på andra är att ta ansvar låter jag vara obesvarat.

 
Sett till i början av 90-talet har ingen regering generellt räknat upp statsbidragen. Däremot har ingen annan regering än Alliansregeringen satsat så mycket på kommun- och landstingssektorn. Mellan åren 2006-2010 har kommun och landstingssektorn tillförts 38 miljarder i ökade resurser. Från och med 2011 har det tillförts ytterligare 5 miljarder i ökade statsbidrag.
 
Om man som TV-tittare lyssnar på Olofsson går det att tro att Socialdemokraterna skulle ha mer pengar till sjukvården än regeringen. Då går det ställa sig frågan om det verkligen är så? I deras förslag till budgetmotion fanns det totalt sett mindre pengar till sjukvården, detta då de tar bort satsningen på sänkta arbetsgivaravgiften för ungdomar. Landstingen som är en stor arbetsgivare för ungdomar förlorar alltså pengar på det, bara för Västerbotten handlar det om 30 miljoner. När det gäller ”värdesäkrade” statsbidragen så strök såväl Socialdemokraterna som Miljöpartiet det från deras respektive partis förtydligande budgetförslag i höstas. Jag tycker det blir oärligt av Peter Olofsson (S) att inte komma med dessa förtydliganden.