Etikett: Vänsterpartiet

Vänsterpartiet tar inte ansvar för sjukvården

Av , , Bli först att kommentera 8

 

 
 
Idag presenterade Vänsterpartiet sitt budgetförslag för kommande år för Västerbottens läns landsting. Deras budskap till länsborna är att de ska betala 250 miljoner mer i skatt till sjukvården genom en skattehöjning av landstingsskatten med 50 öre. Det är en politik för att kissa i byxan, det blir varmt och skönt ett tag men inte lika trevligt efter en stund. Landstinget har de senaste 20 åren försökt löst de ekonomiska problem med kortsiktiga skattehöjningar som gjort att man klarat ekonomin det första året men därefter gjort stora underskott. Sedan försöker vänstern skylla över ansvaret för dagens situation med neddragningar, borttagande av ambulanser och vårdplatser på regeringen, det de glömmer är att de suttit med och styrt med socialdemokraterna de senaste 10 åren.
 
Som politiker måste vi ta ansvar för att använda de pengar som tas in för vården på bästa möjliga sätt. Där finns det fortfarande mycket kvar att göra. I jämförelse med landstingen Uppsala och Östergötland använder Västerbotten 500 miljoner mer till sjukvården än dem. För att det ska fungera bättre krävs det att landstinget blir bättre på styrning och ledning, bättre fungerande vårdkedjor och effektivare och bättre ekonomistyrning. Som politiker måste vi våga ta det ansvaret för våra gemensamma skattekronor och inte skylla ifrån oss på andra.
 
På torsdag kommer Alliansen att presentera sitt budgetförslag. Så återkommer då med mer av våra förslag.  

 

Vänstern kommer med svepskäl till lämnat samarbete med S och MP

Av , , 2 kommentarer 8

I dag skriver jag på VK-debatt tillsammans med mina Allianskollegor i landstinget och i riksdagen i en replik på Vänsterpartisterna Jonas Sjöstedt och Maria Grips påståenden att det skulle ha varit borgerlig politik som orsakade att de hoppade av samarbetet med S och MP i landstinget. Deras skäl är inte mer än svepskäl för ren och skär populism.

 

Hela artikeln här nedanför:

Vänstern kommer med svepskäl till lämnat samarbete med S och MP

Landstinget i Västerbotten är i stort behov av att effektivisera och kostnadsreducera i verksamheten för att få en ekonomi i balans och för att kunna erbjuda god vård med hög kvalité även i framtiden. Genom att nya läkemedel och behandlingsmetoder ständigt utvecklas kommer det ständigt att finns behov av nya möjligheter till finansieringslösningar. Att i det här läget vara tvungna att lägga även ett stort sparpaket beror mångt och mycket på bristande ekonomiskt ansvarstagande från Socialdemokraterna under deras senaste 20 år vid makten i landstinget med stöd av Vänstern i de flesta stora budgetbesluten.

I en debattartikel (VK 9/3) menar Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt och f.d. vänsterpartistiska landstingsrådet Maria Grip att det är på grund av Alliansregeringens politik som de valde att hoppa av sitt samarbete med Socialdemokraterna och Miljöpartiet i landstinget. Om de har intalat sig själva att detta var skälet till avhoppet låter vi stå för dem, men minskade statsbidrag kan knappast vara ett av skälen. Ingen annan regering har tillfört kommun- och landstingssektorn så mycket resurser som Alliansregeringen.

Under åren 2006 till 2010 tillfördes sektorn 38 miljarder i nivåhöjning av statsbidragen. Under 2011 tillfördes ytterligare 5 miljarder. Ingen regering har sedan början av 90-talet generellt räknat upp statsbidragen med pris- och löneutveckling som Sjöstedt och Grip efterlyser. Det är ett lokalt ansvar att organisera och finansiera hälso- och sjukvården genom landstingsskatten. Med 20 år av misskötsel av ekonomin, felaktiga prioriteringar och kostnadsreducering kommer nu ett paket som slår ännu mer fel.

Den budget som fullmäktige beslutat för 2012 och som pekar ut besparingsmålen och åtgärderna där har även Vänsterpartiet stått bakom. Men då det kommer till att ta ansvar för budgeten och hoppar av med populistiska argument.
 
Alliansen i landstinget valde att prioritera att minska kostnaderna på administration, kultur, centrala anslag, lokaler och övrigt som inte har direkt med sjukvården att göra för att kunna finansiera och behålla inlandssjukvården. Med Alliansens förslag hade akutplatserna funnits kvar i de drabbade inlandsorterna, detsamma gäller ambulansen i Åsele.

Att som Sjöstedt och Grip hävda att vårdvalet skulle ha påverkat inlandssjukvården är ett märkligt påstående. Finansieringen av vårdvalet är knuten till varje enskild medborgare och inte till bostadsort. Däremot skulle det gå att angripa landstingets låga finansiering av primärvården, primärvårdens stora och tunga uppdrag och modellen för glesbygdsresättning vilka är frågor som vårt landsting själva beslutar om. Men Vänstern drev igenom nuvarande ersättningsmodell i Västerbotten trots att alliansen hade bättre förslag som skulle gynna primärvården framför allt i de glesa delarna i länet.
Landstinget behöver ett nytt ledarskap som kan möta framtidens utmaningar. I det mycket besvärliga ekonomiska läget som sjukvården står inför krävs en trygg och skattefinansierad vård som tar sin utgångspunkt i en ansvarsfull politik som prioriterar sjukvård framför annan verksamhet. Regeringen står för en trygg och ansvarsfull hantering av våra gemensamma skattemedel på riksplanet. Detta ansvarstagande saknas tyvärr i landstinget i Västerbotten. Det är upp till väljarna att fälla den avgörande domen i valet 2014.

Nicklas Sandström (M)
Oppositionslandstingsråd

Marianne Normark (FP)
Gruppledare

Olle Edblom (C)
Gruppledare

Birgitta Nordvall (KD)
Gruppledare

Edward Riedl (M)
Riksdagsledamot

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)
Riksdagsledamot

Maria Lundqvist-Brömster (FP)
Riksdagsledamot

Helena Lindahl (C)
Riksdagsledamot

Anders Sellström (KD)
Riksdagsledamot

 

Välkommen till landstingspolitiken i Västerbotten Jonas Sjöstedt (V)

Av , , 2 kommentarer 7

 

På bild en av de vårdplatser som försvinner från Dorotea. 
 
Noterar att Jonas Sjöstedt (V) engagerar sig mer och mer i sjukvårdsfrågorna i länet. I fredags var han i Dorotea och berättade för ockupanterna vad Vänsterpartiet i landstinget har tyckt i frågan om neddragningarna av akutvården. I dag ska ha han ha svar från Socialminister Göran Hägglund (KD) på varför (S) och (MP) i Västerbotten valt att spara i vården. Ska bli spännande att få höra det svaret. För det är ju trots allt Vänsterns potentiella samarbetspartier som valt att spara och inte den borgerliga regeringen. I vilket fall så står vi i Alliansen på samma sida som Vänstern i denna fråga, det är helt fel beslut att dra in akutvården i Dorotea och ambulansen i Åsele.
 
Än mer spännande blir det att se om Jonas Sjöstedt väljer att axla rollen som ny gruppledare för Vänsterpartiet i landstinget i Västerbotten efter nästa val. För någon ministerpost lär det inte bli efter att Alliansen vunnit valet igen.