Etikett: regeringen

En budget för fler jobb och ökad välfärd

Av , , Bli först att kommentera 3

I går presenterade alliansregeringen en budget för fler jobb. Regeringen stärker drivkrafterna för jobb genom att ge låg- och medelinkomsttagare mer kvar av lönen. En stark arbetslinje, minskat utanförskap och ordning och reda i ekonomin har bidragit till att Sverige klarat sig bättre än många andra länder genom den globala finans- och skuldkrisen.

 

Genom att fler människor kommer till ett arbete så ökar även skatteintäkterna till staten, kommunerna och landstinget. För vår gemensamma välfärd är det av största vikt att fler som kan och har möjlighet att arbeta även gör det. Det gör att för sjukvården i Västerbotten får ökade resurser och att använda till ökade behov inom sjukvården.

Lärdomar från Spaninen

Av , , 2 kommentarer 3

Förra veckan var jag i Barcelona med Sveriges kommuner och landstings beredning för primärvård och äldreomsorg. Det blev minst sagt intressanta dagar där med en rad olika spännande och lärorika besök. Något som sammanfattar intrycken mest är att Spanien står inför exakt samma utmaningar som vi gör hemma i Sverige. De har en allt äldre befolkning, svårigheter att finansiera välfärden och hur samverkan mellan sjukvårdshuvudmännen ska förbättras.
 
En stor skillnad är hur hårt Spanien drabbats av finanskrisen jämfört med Sverige. Vi fick bland annat träffa Barcelonas sjukvårdsborgarmästare som berättade att över en natt fick de sätta in ett ”chock”-program där de drog ned sjukvårdskostnaderna med 10 procent. För Västerbotten skulle de motsvara cirka 800 miljoner eller runt 5 stycken projekt balans i omfattning. Att vi haft en ansvarsfull regering som förvaltat skattemedlen under de här åren är givetvis en stark bidragande orsak till klarar sig så väl i den internationella lågkonjunkturen.

Minskad användning av olämpliga läkemedel

Av , , 2 kommentarer 3

Regeringen satsar i år 325 miljoner kronor för att minska onödig läkemedelsanvändning bland äldre. En viktig satsning som gör att då onödiga eller olämpliga läkemedel tas bort kan förhoppningsvis livskvalitén öka hos de äldre. För Västerbottens del krävs att olämpliga läkemedel tas bort för minst 480 äldre. Sen finns det ett antal olämpliga läkemedelskombinationer som behövs se över.

 
Det viktigaste handlar om att fler läkemedelslistor behöver revideras hos fler äldre och vid fler tillfällen. Det kan vara rätt att en äldre har 10 läkemedel eller fler bara de har satts i ett sammanhang där någon reviderat läkemedelslistan. För det finns inget självändamål att minska läkemedelsförbrukningen om det leder till att äldre får sämre livskvalité, exempelvis om smärtstillande tas bort.
 
Regeringen satsning sätter fokus på en viktig fråga hur äldre kan få en bättre vardag.

Oärligt av Peter Olofsson (S)

Av , , Bli först att kommentera 0

Ikväll stod landstingsstyrelsens ordförande Peter Olofsson (S) i Västerbottensnytt och skyllde besparingarna som han tillsammans med Miljöpartiet genomfört i sjukvården i Västerbotten på att det skulle vara på grund av regeringen. Detta då inte alliansregeringen generellt räknat upp (”värdesäkrat”) statsbidragen. Hur kan det vara så att skylla på andra är att ta ansvar låter jag vara obesvarat.

 
Sett till i början av 90-talet har ingen regering generellt räknat upp statsbidragen. Däremot har ingen annan regering än Alliansregeringen satsat så mycket på kommun- och landstingssektorn. Mellan åren 2006-2010 har kommun och landstingssektorn tillförts 38 miljarder i ökade resurser. Från och med 2011 har det tillförts ytterligare 5 miljarder i ökade statsbidrag.
 
Om man som TV-tittare lyssnar på Olofsson går det att tro att Socialdemokraterna skulle ha mer pengar till sjukvården än regeringen. Då går det ställa sig frågan om det verkligen är så? I deras förslag till budgetmotion fanns det totalt sett mindre pengar till sjukvården, detta då de tar bort satsningen på sänkta arbetsgivaravgiften för ungdomar. Landstingen som är en stor arbetsgivare för ungdomar förlorar alltså pengar på det, bara för Västerbotten handlar det om 30 miljoner. När det gäller ”värdesäkrade” statsbidragen så strök såväl Socialdemokraterna som Miljöpartiet det från deras respektive partis förtydligande budgetförslag i höstas. Jag tycker det blir oärligt av Peter Olofsson (S) att inte komma med dessa förtydliganden.

Satsning på de mest sjuka äldre

Av , , 4 kommentarer 5

Regeringen tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har kommit överens om att avsätta 1,1 miljarder kronor ur statskassan för att satsa på utvecklingen av vården, omsorgen och de mest sjuka äldre för år 2012. Pengarna är mestadels prestationsbaserade. Satsningen på de mest sjuka äldre påbörjades redan 2010 där både regeringen, kommunerna och landstingen bidrar i samarbetet.

Under hela mandatperioden 2010-2014 satsas hela 4,3 miljarder kronor på vården och de mest sjuka äldre .
 
Det finns särskilt 2 områden som prioriteras 2012:
 
·        god läkemedelsbehandling för äldre
·        en sammanhållen vård och omsorg
 
Överenskommelsen ger en ytterligare motivation att förbättra situationen för de mest sjuka äldre och vården samtidigt som man ska kunna erbjuda individuell vård som är anpassad efter de äldres behov.

Fortsatt satsning på patientsäkerhet

Av , , Bli först att kommentera 1

Kraven att säkra patientsäkerheten ökar på landstingen. Allt fler blir äldre och sjukare och många landsting blir därmed överbelagda. Vilket i sin tur kan leda till ett patientsäkerhetsproblem.
 
Regeringen och SKL har kommit överens om att avsätta 525 miljoner kronor för fortsatt arbete med patientsäkerheten. För år 2012 kan landstingen få 100 miljoner kronor. Alla medel är prestationsbaserade och fördelas till de landsting som har nått alla villkor och mål. Därav mätt och rapporterat in eventuella överbeläggningar på slutenvårdsavdelningar. Även gjort mätningar som visar hur väl vårdpersonalen följer klädreglerna, hygienrutinerna, utskrivningen av minskat antibiotikapreparat och IT-stöd som främjar patientsäkerheten.
 
Nytt för år 2012 är att ytterligare 25 miljoner kan fördelas till de landsting som fått goda omdömen och siffror på den enkäten som patienter i primärvården erhåller. Västerbotten är en av de landsting som har ett stort förbättringsarbete framför sig då vi ligger sämre till en andra. Därför blir denna satsning en viktig morot att komma längre.
 

Vänsterpolitik gör det dyrare att anställa studenter och unga

Av , , 17 kommentarer 4

Med vänstern vid makten blir det ett rödgrönt jobbstopp med en särskild skatt riktad mot unga. Med vänsterpartiernas budget blir det 8 590 kronor dyrare per år att anställa en student som jobbar extra och tjänar 4 000 kronor i månaden. Detta kommer göra det mycket svårare att få fler unga att få jobb.

 
En ny alliansregerings viktigaste uppgift måste vara full sysselsättning och särskilt måste ungdomar prioriteras. Att ha ett jobb är kanske det viktigaste för en människas möjlighet till självförverkligande. Ett arbete ger arbetskamrater, ett socialt sammanhang och i de allra flesta fall en mening i tillvaron. Men självklart ger ett arbete också pengar vilket skapar trygghet och möjligheter. Då går det inte att göra det dubbelt så dyrt att anställa unga som vänstern vill.
 

Från utanförskap till arbete

Av , , 2 kommentarer 7

Försäkringskassan presenterade i går siffror som visar att 40 procent av dem som lämnade sjukförsäkringen i januari är kvar hos Arbetsförmedlingen i arbetsmarknadspolitiska insatser. Ytterligare 20 procent har gått till arbete, med eller utan stöd. Övriga 40 procent har antingen återvänt till sjukförsäkringen eller har annan försörjning. Några i denna grupp deltar i rehabilitering med rehabiliteringspenning. Alliansens politik gör skillnad.