Alliansen ifrågasätter effekter av Projekt balans

Pressmeddelande 121031: Alliansen ifrågasätter effekter av Projekt balans
 
Utifrån den nyligen presenterade rapporten om effekterna av projekt balans vill nu Alliansen i landstinget ha svar på en rad frågor. Alliansen menar att rapporten visar på att de effekter som Socialdemokraterna och Miljöpartiet hoppats på nästan uteblivit. Rapporten visar även på mycket stora problem med genomförandet av projektet vilket alliansens gruppledare Nicklas Sandström (M), Marianne Normark (FP), Olle Edblom (C) och Birgitta Nordvall (KD) beror på de dåliga analyser samt avsaknaden av konsekvensbeskrivningar inför beslutet. Många effekter har istället fått till konsekvens på att länet inte längre har rättvis vård och på många ställen har patientsäkerheten blivit sämre. Även sjukhusen har fått problem då vårdplatserna minskat.
 
Alliansen vill nu ha svar i sin interpellation till Peter Olofsson (S) som ytterst bär ansvaret för Projekt balans om hur han ser på effekterna hittills och om det är något han skulle ha velat göra annorlunda.
 
Nicklas Sandström (M)
Oppositionslandstingsråd
070-254 45 15
 
Marianne Normark (FP)
gruppledare
070-243 57 04
 
Olle Edblom (C)
gruppledare
070-564 44 65
 
Birgitta Nordvall (KD)
gruppledare
070-278 58 10
 
 
 
Interpellation
2012-10-31
 
Vad blev det av Projekt balans?
 
I slutet av 2011 presenterade majoriteten i landstinget, Socialdemokraterna och Miljöpartiet, sitt förslag till sparpaket på 150 miljoner kronor. Sparpaketet gick under arbetsnamnet Projekt balans. Alliansen hade ett annat alternativ för besparingar, ”Tid för ansvar” som visade hur landstinget kan uppnå kostandsreduceringar genom att göra andra prioriteringar. Det handlar om att minska kostnader för administration, lokaler, centrala anslag, projekt och allt som inte är direkt sjukvård
 
Den 18 oktober kom den första rapporten om vilka effekter Projekt balans gett. Rapporten visar bland annat att:
 
•                    Överföringen av de 15 000 besöken från slutenvård till primärvård inte fungerat då antalet besök ökat i slutenvården
•                    Problem med borttagandet av ambulanser i länet
•                    Svårigheter i minskningen av vårdplatser inom slutenvården, vårdplatser har återinförts vid kirurgcentrum vid NUS samt medicin/geriatrik i Skellefteå.
•                    Att vårdplatserna vid sjukstugan i Dorotea och Sorsele har avvecklats samt reducerats i Malå.
•                    Svårigheter att minska vårdskador och undvikbar slutenvård
•                    Sammantaget inte gett den ekonomiskt avsedda effekten
 
 
Allians för Västerbotten vill ställa följande frågor till landstingsstyrelsens ordförande Peter Olofsson (S):
 
1.                   Är du nöjd med effekterna av projekt balans?
2.                   Tycker du att överföringen med besök från slutenvård till primärvård fungerat bra?
3.                   Ser du några problem på länets sjukhus i och med de minskade vårdplatserna?
4.                   Är tillgången till snabb akutsjukvård idag lika god i Åsele som den var innan Projekt balans?
5.                   Anser du att tillgången till patientsäker vård är lika bra idag i Dorotea, Sorsele och Malå?
6.                   Är du nöjd med det ekonomiska utfallet av Projekt balans så här långt?
7.                   Är det något som du velat göra annorlunda?
 
 
 
Allians för Västerbotten
 
 
Nicklas Sandström (M)                Marianne Normark (FP)
Oppositionslandstingsråd             Gruppledare
 
 
Olle Edblom (C)                      Birgitta Nordvall (KD)
Gruppledare                          Gruppledare
 

Etiketter: , , , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.