Etikett: Öppna jämförelser.

360 miljoner mindre till sjukvården

Av , , Bli först att kommentera 4
 
I går kom så förslaget från regeringen kring den nya skatteutjämningen. Grunden till förslaget var den politiskt eniga utredning som föreslog de förändringar som nu ska genomföras. Den största förändringen för landstingen är att ersättning för vårdtunga grupper i kostnadsutjämningen försvinner vilket i det stora förklarar att landstinget i Västerbotten tappar 360 miljoner kronor. Pengar som idag inte finns att spara i vården.
 
Sett till Öppna jämförelser (SKL 2010-2011) är vården i Västerbotten 340 miljoner dyrare än riksgenomsnitt. Där sjukhusvården står för den största andelen av det. Så i jämförelser med andra landsting är vården i Västerbotten dyrare och det är svårt att hävda att allt handlar om att det skulle vara bättre kvalité i Västerbotten. För så är det inte. Att vården är så pass mycket dyrare än andra landsting är något som den Socialdemokratiska majoriteten får bära ansvar för då de inte tagit tag i ekonomin utan bara skjutit problemen framför sig. En av de förändringar som måste till nu i landstinget i Västerbotten med det nya förslaget till skatteutjämning är en omställning i kostnadsnivå som ligger i nivå med andra landsting. 

Det krävs bättre diabetesvård i länet och i landet

Av , , 8 kommentarer 4

Socialstyrelsen kritiserar svensk diabetesvård i sin senaste utvärdering. Rapporten visar att landstinget i hög grad nu följer de nationella riktlinjer som infördes 2010. Enligt rapporten ger riktlinjerna också ett bra stöd till dem som utformar vården i regioner och landsting. Men rapporten pekar också ut flera områden där diabetesvården måste bli bättre.
 
Ett av de områden som rapporten lyfter fram är förekomsten av amputationer ovanför fotleden är skillnaderna i landet är mycket stora. Landstinget Sörmland utförde exempelvis 195 amputationer per 100 000 invånare under perioden, vilket kan jämföras med Landstinget i Västernorrland, som utförde 363 amputationer. Riksgenomsnittet låg på 272 amputationer och Västerbotten ligger bra till med endast 220.
 
I Västerbotten finns det trots det förbättringsområden i diabetesvården. Det behövs bland annat fler diabetessköterskor kopplat mot barn. Sett även till SKL:s öppna jämförelser så är definitivt diabetesvården i länet något som måste bli bättre.