Etikett: tågpendel

Tågpendel och regionfrågan

Av , , Bli först att kommentera 3

Idag sammanträder landstingsfullmäktige i Umeå för att behandla aktuella frågor. De stora frågorna som står på dagordningen är främst Umeå-Vännäs tågpendeln som nu majoriteten gått på Allianens linje om att tidigarelägga starten till redan 2012. Nästa större fråga är att landstinget ska begära utträde från Norrstyrelsen. Norrstyrelsen har jobbat med en regionlösning med Västerbotten, Norrbotten och halva Västernorrland. I och med att alla länets partier gemensamt kom överens om att länets hållning i regionfrågan ska vara: Om det ska bildas en region ska det vara alla fyra norrlandslänen. En lösning som om det ska bildas regioner skulle bidra till att hålla ihop sjukvården på bästa sätt.
 
I övrigt har vi 13 motioner som ska behandlas där vi moderater har lyft frågor om tomma ambulansstationer i länet, Spirometriundersökning på hälsocentralerna samt arbetet med det växande problemet med multiresistenta bakterier.
 
Du kan följa fullmäktige antingen via lokalradion eller webbradion på vll.se

Alliansen hade redan med pengarna till tågpendeln i sitt budgetförslag

Av , , Bli först att kommentera 11

Från Alliansen i Västerbotten har vi under en lång tid argumenterat för att pendeltågslösningen mellan Umeå och Vännäs skulle bli verklighet med start så tidigt som möjligt. Dels för att det underlättar för alla som vill pendla mellan orterna på ett snabbt och effektivt sätt. Dessutom är det betydligt mer miljövänligt att åka tåg tillsammans en köra bil ensam.

 
Trots att landstinget hade budgetdebatt för knappt en månad sen så fanns inga pengar från de rödgröna till någon pendelstågslösning. Nu en månad senare har plötsligt har de rödgröna lyckats hitta de pengar som behövs och så hade inte Vännäs kommun behövt förskottera några pengar. Från Alliansen fanns det avsatt 5,5 miljoner för att starta tågpendeln snabbare. Från Alliansen får vi helt enkelt välkomna de rödgröna upp på banan och välkomna deras kursändring i frågan om vikten av att komma igång snabbare med Umeå-Vännäs pendeln.
Bli först att kommentera
Etiketter: , ,