26 maj är en illa vald dag för en folkomröstning

Den socialdemokratiska majoriteten i landstinget har som bekant gått ut med att de vill att valdagen skall gå av stapeln söndag den 26 maj. Motiveringen ska vara att det är lagstiftningen som säger så vilket faktiskt inte stämmer. I förarbetena så förs resonemang kring valdag och tidpunkt. Här följer ett utdrag från förarbetarna (En reformerad grundlag SOU 2008:125 sida 251)
 
”Ett folkinitiativ bör leda till att en folkomröstning hålls inom skälig tid. Det finns visserligen både praktiska och ekonomiska fördelar med att hålla en folkomröstning i samband med allmänna val och det kan även antas att valdeltagandet gynnas av en sådan planering. Att en folkomröstning bör hållas inom skälig tid kan dock i många fall innebära att man inte kan avvakta till nästa allmänna val. Det är enligt vår mening en sak för fullmäktige att med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet finna en lämplig tidpunkt för omröstningen. Något behov av att närmare reglera denna fråga föreligger inte.”
 
Man kan ställa sig frågan hur Sossarna kom fram till just den dagen utifrån de resonemang som förs. Morsdag i maj tror jag tyvärr många länsbor har annat att göra. Valdagen är trots allt bara ett år bort och från folkinitiativet har de tydligt sagt att de är upp till den politiska majoriteten att ta beslut om datumet och därmed är valdagen är ett alternativ. Sen går det inte att komma runt kostnadsfrågan på 10-15 miljoner som är i sammanhanget rätt betydande. Kostnader som undviks om folkomröstningen sker i samband med de allmänna valen. Om inte annat så underlättas ett högre valdeltagande. En annan fördel är att i sjukvårdsdebatten vid nästa val finns bland annat inlandssjukvården på den politiska agendan.
 
 

Etiketter: , , , , ,

En kommentar

  1. Nisse

    Det är väl självklart att de styrande, v, s och mp, inte önskar blanda samman ordinarie val och folkomrösning, då de riskerar alltför mycket om folket nu anser att vi ska ha lika vård i hela länet. Och jag saknar att man inte nämner tillgång till ambulans i Robertsfors o omröstningsformulering, där det de facto inträffat dödsfall maa ambulansbrist.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.