Etikett: Dorotea

Återställ ambulans i Åsele och akutvårdsplatser i Dorotea

Av , , Bli först att kommentera 6

I går var jag tillsammans med mina allianskollegor i Fredrika och Åsele för att träffa väljare. Inte helt oväntat blev frågan om akutvårdsplatserna i Dorotea och ambulans i Åsele den hetaste frågan. Från Moderaterna och Alliansen blev svaret mycket tydligt att dessa ska återställas vid en alliansvalseger.

Ska sjukstugan jämnas med marken?

Av , , Bli först att kommentera 12

Pressmeddelande 140304: Ska sjukstugan jämnas med marken?

 

I dag ställer sig Alliansen i landstinget frågan till den politiska majoriteten om de tänkt att sjukstugan i Dorotea ska jämnas med marken? Bakgrunden till detta är ett uttalande om detta vid senaste landstingsfullmäktige och de pågående planerna om att bygga en ny sjukstuga vilket skulle göra den gamla överflödig. Alliansen vill även ha svar på frågeställningar om hur långt planerna kring den nya sjukstugan har kommit samt vilka kostnader nybyggnationen kommer att få.

 

Det blir ett enormt slöseri med skattebetalarnas pengar att riva den befintlig sjukstuga säger Nicklas Sandström (M) oppositionslandstingsråd, Marianne Normark (FP) gruppledare, Olle Edblom (C) gruppledare, Birgitta Nordvall (KD) gruppledare i en kommentar.

 

 

Allians för Västerbotten

 

Interpellation

2014-03-04

 

Ska sjukstugan jämnas med marken?

 

Vid landstingsfullmäktige den 18 februari proklamerades att det inte var uteslutet att Dorotea sjukstuga skulle jämnas med marken. Detta i sammanhanget att den politiska majoriteten planerar att bygga en ny sjukstuga intill äldreboendet Bergvattengården.

 

 

 

 

Allians för Västerbotten vill utifrån ovanstående ställa följande frågor till landstingsstyrelsens ordförande Peter Olofsson (S):

 

1.                   Anser du att sjukstugan i Dorotea ska jämnas med marken?

2.                   Avser du fullfölja byggplanerna för en ny sjukstuga i Dorotea?

3.                   Hur långt har planerna på nybyggnation kommit?

4.                   Är det Dorotea kommun eller landstinget som ska bygga sjukstugan?

5.                   När beräknas byggnationerna komma igång och sedan slutföras?

6.                   Vilka drifts- och investeringskostnader beräknas nybyggnationen ha?

 

 

 

Allians för Västerbotten

 

 

Nicklas Sandström (M)                Marianne Normark (FP)

Oppositionslandstingsråd             Gruppledare

 

 

Olle Edblom (C)                      Birgitta Nordvall (KD)

Gruppledare                          Gruppledare

 

 

2 år av ockupation

Av , , Bli först att kommentera 11

I dag är det exakt två år sedan ockupationen av sjukstugan i Dorotea startade. Det är inget att fira utan snarare ska det uppmärksammas. Trots massiva protester och en folkomröstning så har den politiska S-majoriteten inte valt att lyssna och våga ompröva sitt beslut att avveckla akutvårdsplatserna på sjukstugan i Dorotea och ambulans i Åsele. Om inget sker fram till valet så kommer vi från Moderaterna och Alliansen att ge väljarna möjlighet att rösta fram ett alternativ som kommer att värna en trygg, rättvis och jämlik sjukvård i hela länet.

Protester för sjukvård i hela länet

Av , , Bli först att kommentera 4

I går var jag nere i centrum för att lyssna på Doroteauppropets demonstration och manifestation för rättvis sjukvård i hela länet. De var i Umeå för att protestera mot den styrande politiska socialdemokratiska och miljöpartistiska landstingsmajoritetens beslut att inte ta hänsyn till folkomröstningsresultatet. Ett resultat där nästan 90 procent röstade för att hela länet skall ha rättvis sjukvård. Jag kan inte annat än förstå deras missnöje över att de inte upplever att den politiska majoriteten inte väljer att lyssna på dem eller på länsbornas besked i folkomröstningen. Signalen var allt annat än otydlig på den punkten att länsborna står upp för trygg sjukvård i hela länet.

 

Ett annat politiskt ledarskap är möjligt som innebär att beslut fattas med risk- och konsekvensbeskrivningar och där man faktiskt väljer att lyssna på länets medborgare. Det kanske inte alla gånger går att göra alla nöjda men man ska ha fått möjlighet att få vara delaktig innan ett beslut har fattas. Ett sådant politiskt ledarskap kan bli möjligt blir möjligt efter nästa landstingsval där Moderaterna och Alliansen söker väljarnas förtroende för ett lyssnade politisk ledarskap som innebär att hela länet ska kunna känna att de har trygg, rättvis och jämlik sjukvård.

Fortfarande många frågetecken kring akutvården i inlandet

Av , , Bli först att kommentera 4

Nu har den styrande socialdemokratiska majoriteten gått ut igen om att de tänkt om kring akutvården i länet och i det här fallet i Dorotea. Samma utspel kom den 26 september och redan då lyfte jag en rad frågetecken kring det hela som det fortfarande inte kommit några svar på. Kommer nu de fyra akutvårdsplatserna tillbaka i och med denna sammanslagning och blir det utifrån tidigare vårdnivå? Vad innebär detta ekonomiskt utifrån de kostnader som fanns före med hur det ska bli nu? Vad är det investeringskostnader som behövs för att möjliggöra flytten? När ska verksamheterna flyttas ihop? Hur blir det med akutvården fram tills dess att flytten är genomförd?

 

Det hade varit rimligt att svar på de ovanstående frågorna hade behandlats i någon politisk insats med ett beslutsunderlag som gav ett underlag inför detta beslut. Jag förstår inte varför det ska vara så svårt att ge svar på dessa frågor innan ett beslut ska fattas.

 

För mig är det viktigaste att Doroteaborna ska kunna känna att de är trygga och har säker akutvård på orten. Om det finns klara fördelar med att flytta ihop verksamheterna är jag inte emot det. Samverkan mellan kommun och landsting är positivt och går alltid att utveckla ännu mer. Däremot kvarstår många frågetecken och kommer sossarna att berätta för länsborna att detta beslut kommer utifrån det tydliga utfallet av folkomröstningen och att de därmed väljer att backa och göra om och göra rätt. Synd att de behövde gå så långt som det nu har gjort. Slutligen kommer Åsele få tillbaka sin ambulans?

Kommer socialdemokraterna ta till sig resultatet från folkomröstningen?

Av , , Bli först att kommentera 4

Resultatet från folkomröstningen om sjukvården i länet börjar allt mer sjunka in. Jordskredssegern med 90 procent av de röstande som ansåg att hela länet ska ha trygg, jämlik och rättvis sjukvård. Tyvärr verkar inte viljan från de styrande socialdemokraterna om att ta till sig det budskapet vara betydligt sämre då de inte gått ut och meddelat medborgarna i länet att de backar och gör de återställare som behövs.

 

I går var det kommunfullmäktige i Dorotea. Enligt Vk:s utsända var det en tuff och känslosam diskussion kring akutvården på orten. Kritiken var uppenbart hårdast från det egna ledet inom Socialdemokraterna om att det inte fungerar som det är idag. Tydligen var det även många frågetecken om hur det dels fungerar idag och hur den tilltänka lösningen kommer att bli med samlokalisering av lokalerna. Frågetecken som måste rätas ut rätt snart. Andra frågetecken som fortfarande finns kvar är kring hur det blir med ambulans i Åsele, kommer den återställas eller kommer akutbilslösningen vidareutvecklas. Betyder det då i så fall att fler kommuner kommer få sina ambulanser ersatta av akutbilar?

Kommer de fyra akutvårdplatserna tillbaka?

Av , , 2 kommentarer 9

I dag lanserar den styrande S och MP majoriteten nyheten att sjukstugan i Dorotea ska flytta ihop med det särskilda boendet Bergvattengården. Jag kan nu bara hoppas att flytten sker utifrån en analys och konsekvensbeskrivning. Några sådana analyser har åtminstone inte passerat på politisk beslutsnivå men jag hoppas att det är framtagna och legat till grund för beslutet.

Fortfarande är det ju mycket som är oklart. Kommer nu de fyra akutvårdsplatserna tillbaka i och med denna sammanslagning och blir det utifrån tidigare vårdnivå? Vad innebär detta ekonomiskt utifrån de kostnader som fanns före med hur det ska bli nu? Vad är det investeringskostnader som behövs för att möjliggöra flytten? När ska verksamheterna flyttas ihop? Hur blir det med akutvården fram tills dess att flytten är genomförd?

För mig är det viktigaste att Doroteaborna ska kunna känna vetskap i att de har trygg och säker akutvård. Om det finns klara fördelar med att flytta ihop verksamheterna är jag inte emot det. Samverkan mellan kommun och landsting är positivt och går alltid att utveckla ännu mer. Däremot kvarstår många frågetecken och kommer sossarna att berätta för länsborna att detta beslut kommer utifrån det tydliga utfallet av folkomröstningen och att de därmed väljer att backa och göra om och göra rätt. Slutligen kommer Åsele få tillbaka sin ambulans?

Rösta JA för en trygg, jämlik och rättvis sjukvård i hela länet!

Av , , 4 kommentarer 10

Här nedan är det inledningsanförande som jag höll tidigare ikväll i folkomröstningsdebatten

 

Anförande folkomröstningsdebatt

Jag vill börja med att rikta ett stort tack till Västerbottensnytt som arrangerar denna debatt. Det är bra och viktigt att folkomröstningen om sjukvården i hela länet får uppmärksammas och debatteras. Jag vill även ta tillfället i akt och tacka folkinitiativet för deras hårda och tuffa arbete att få tillstånd denna folkomröstning.

För Moderaterna och Alliansen handlar denna folkomröstning om att hela länet ska ha en rättvis och jämlik sjukvård. För oss har det varit självklart att hela länet ska kunna känna en trygghet och veta att du kan få akutvård när du behöver det. Att skära ned på ambulanser och akutvårdsplatser är fel väg att gå. Därför är det självklart för oss att förespråka att hela länet ska rösta JA i folkomröstningen.

De akutvårdsplatser som funnits på sjukstugan i Dorotea har fungerat väl och gett trygghet till befolkningen. Att ta bort en ambulans för att först ersätta den med först en liten golf kombi för att sedan uppfinna ambulansen nästintill på nytt i form av en akutbil är rent utsagt vansinne. Att detta beslut med flera togs utan risk- eller konsekvensbeskrivningar förvånar nog ingen.

Om akutbilar är så bra varför ersätter inte Socialdemokraterna ambulanser med akutbilar på fler orter? Här har länets medborgare makten att säga ifrån och markera att ”vi vill ha en riktig ambulans med ambulansutbildad personal som kan hjälpa om dig om du blir akut sjuk”.

Folkomröstningen väcker även frågan om synen på trygghet och framtidstro i Västerbottens inland.  Vad skickar det för signaler från den politiska ledningen till befolkningen när de väljer att plocka bort akutvården från orten?

Handlar detta om pengar? Svaret är nej. Det är ytterst lite pengar vi pratar om, ungefär 3 miljoner vilket motsvarar 3 promille av landstingets budget. Troligtvis har det med hela processen blivit dyrare. Sen måste det understrykas att med bara en missad behandling av en stroke-patient i tid så är hela besparingen borta.

Trots massiv kritik och förundran från professionen, Vårdsverige, Uppdrag granskning, Socialstyrelsen och framför allt befolkningen i Västerbotten har Socialdemokraterna inte valt att backa. Att vi är där vi är idag är tackvare alla de 24801 länsbor som skrivit under för en folkomröstning för en rättvis sjukvård. Inte ens det har fått det styrande partiet att backa.  Det går det inte slås av tanken att detta måste handla om prestige. Jag är övertygad om att en viktig framgångsfaktor som politisk ledare är att visa ödmjukhet för felaktiga beslut som är tagna och faktiskt våga backa och göra om.

Nu när Socialdemokraterna inte vill backa från sitt beslut, hoppas jag att länets medborgare ser till att så blir fallet. Genom att rösta JA säger du som västerbottning stopp för nedmonteringen som sker av trygghet och akutvård i länet. Rösta JA för en trygg, jämlik och rättvis sjukvård i hela länet!

Nu kan du börja förtidsrösta i folkomröstningen

Av , , 2 kommentarer 4

I dag går det att börja förtidsrösta i folkomröstningen om sjukvården i Västerbotten. Vilka vallokaler som är öppna och vilka dagar hittar du här.

Folkomröstningen handlar i grunden inte om något svårare än om du anser att hela länet ska ha jämlik vård ja/nej. För som Socialdemokraterna gjort med att ta bort ambulanser från Åsele och minskat ned i Robertsfors samt akutvårdsplatser i ett antal av länets kommuner samt på sjukvården är något som medfört att sjukvården kraftigt försämrats. I lördagens VK fanns det en mycket bra och läsvärd artikel där läkarförbundets ordförande intervjuades om deras syn på situationen. Att det blivit kraftigt försämrad vård var det inga tveksamheter kring på de berörda orterna och att akutbilen inte alls var en lösning som var lika bra som en ambulans.

Jag väntar fortfarande på att Socialdemokraternas kampanj för ett Nej i folkomröstningen ska starta och de kommer ut på banan och börjar argumentera emot. Än så länge har det bara varit tyst från deras håll.