Etikett: Alice i Underlandet

Har Socialdemokraterna och Miljöpartiet gått vilse i Underlandet när det ska sparas i sjukvården?

Av , , 2 kommentarer 7

Har Socialdemokraterna och Miljöpartiet gått vilse i Underlandet när det ska sparas i sjukvården?

I barnboken Alice i Underlandet träffar Alice månkatten och då frågar hon vilken väg hon ska välja. Månkatten svarar att det beror på var hon vill komma någonstans. När Alice förklarar att det inte spelar någon roll, får hon blixtsnabbt svaret att det då inte heller spelar någon roll vilken väg hon väljer. Precis så fungerar ideologi och idéer för politiker. Vetskapen om en gemensamt bestämd färdriktning är en förutsättning för att kunna ingjuta framtidstro, mod och delaktighet i förändring. Tyvärr blir detta bara en illustrativ bild vart landstinget befinner sig idag med Socialdemokraterna och Miljöpartiet vid rodret.

Genom historien har skickliga makthavare navigerat med ideologin som kompass och verkligheten som karta på ett sätt som förevigat dem i historieböckerna. Den kapten som nu ändrat landstingsskutan har förvisso, sent men ändock, väjt för de isberg som sedan länge siktas. Nu färdas landstinget på en ny men dock okänd kurs utan att det finns en gemensam bild av vart landstinget är på väg. Opportunistiska kaptener som seglar över öppet hav utan vare sig karta eller kompass är inte att föredra när det blåser till storm.

Nu är det endast kortsiktiga sparprogram som ska förverkligas till varje pris. Ambulanser som utgör trygghet för så många ska bort tillsammans med akutsjuktugeplatser. Vårdplatser för de mest sjuka äldre ska kraftigt minskas och primärvården ges nya stora åtaganden utan att några nya resurser tillförs. Detta utan att några utförliga konsekvensbeskrivningar finns som underlag för beslut. Trots att Socialdemokraterna och Miljöpartiet säger sig vilja ta ansvar riktas udden på sparförslagen mot dem som har de svårast.

För Moderaterna har behovet av en ny kursriktning varit tydlig det senaste årtiondet. Det tydligaste är och kommer fortsättningsvis vara att ta ansvar för ekonomin. Det är den enskilt viktigaste för att kunna fortsätta erbjuda god vård med hög kvalité och god tillgänglighet. Med en långsiktighet i ekonomiskt ansvarstagande undviks tvära kast och panikåtgärder. Då problemen inte åtgärdas tidigare har de samlats på hög och i kombination med att vården ständigt utvecklas kommer behoven av kostnadsreduceringar bli långt mycket mer än vad som har vidtagits. För att möta upp dessa förändringar måste den politiska färdriktningen för landstinget beskrivas för all vårdpersonal och länsborna.

Alla länsbor ska ha rätt till vård på lika villkor efter eget val. Den rätten får aldrig sättas i fara av politisk godtycklighet, geografiska eller sociala gränsdragningar eller begränsningar av valfriheten. För mig handlar politik om att skapa möjligheter. Politik ska inte vara ett hinder som stoppar utveckling. Politik ska uppmuntra till att göra annorlunda och bättre. Kvaliteten inom vården påverkas positivt av att människor själva får göra egna val. Det förstärker också kvalitén när personalen i verksamheterna får vara med och påverka.

Ute i verksamheten finns det idag en stor känsla av att inte bli lyssnad på. Dessa signaler måste tas på fullaste allvar. All duktig och kompetent personal som finns inom landstinget måste få mer att säga till om på sin arbetsplats genom tydliga uppdrag, mer ansvar och större befogenheter. Till det måste första linjens chefskap stärkas.

Landstingets ekonomi har de senaste 15 åren haft stora problem som kortsiktigt rättats till av stora skattehöjningar. En av de största bristerna har varit bristen på ekonomistyrning. Styrningen av ekonomin måste stärkas med ett tydligare beställar- och utförarmodell av sjukvården. Vid en övergång från dagens anslagsfinansierade till en prestationsbaserad modell går det att mäta förbättringstakt av kvalitetsmått som indikator för ersättning.  Att sköta sig och ständigt göra bättre måste löna sig.

En av de största utmaningarna landstinget står inför är att kunna klara av personalförsörjningen. Socialdemokratin har genom åren gjort kortsiktiga budgetbesparingar i den framtida personalen genom att inte ha utökat vidareutbildningsplatser i form AT- och ST-platser för nyexaminerade läkare. Dessutom har inte specialistutbildning för sjuksköterskor lönat sig. Det har resulterat att runt om i organisationen finns en mycket påtaglig rädsla att på sikt inte klara av bemanningen. Detta måste brytas.

Tillgängligheten till sjukvård är idag långt ifrån tillfredsställande. Under föregående år har landstinget haft stora problem med att nå den måluppfyllelse som krävs för att ta del av regeringens kömiljard. Västerbottningarna ska inte behöva vänta längre än andra för att få vård.

När Alice fastnar i Underlandet möter hon en surrealistisk värld utan logik. Då har fel idéer tagit över i brist på eget ideologiskt handlande. Nu har S och MP pekat ut en ny väg ut men utan att veta vart resan ska gå. Oavsett vilka politiska lösningar vi tror på och vilka idéer vi brinner för så krävs det en tydlig färdväg framåt. Kortsiktighet och åtgärder i panik skapar inte trygghet och framtidstro. Socialdemokraterna och Miljöpartiet har helt enkelt hittat vilse i Underlandet.

Nicklas Sandström (M)                
Oppositionslandstingsråd             
 

 

Från dagens VK, debattartikeln finns att läsa här.