Etikett: hygienrutiner

Bättre med följsamhet till hygienrutiner

Av , , Bli först att kommentera 1

Sveriges landsting har blivit bättre på att följa hygienrutinerna det visar Sveriges Kommuner och Landstings, SKL:s, senaste mätning av vårdrelaterade infektioner, basala hygienrutiner och klädregler. I landstingen följde totalt 76 procent alla basala hygienrutiner i våras, jämfört med 74 procent hösten 2012. Uppgången har varit stadig sedan hösten 2010, då totalt 62 procent följde de basala hygienrutinerna.

Följsamheten är allra främst en patientsäkerhetsfråga där det sker många vårdrelaterade infektioner inom sjukvården på grund av dålig hygien. Dessa vårdrelaterade infektioner innebär extra lidande för den enskilda patienten men det innebär även extra omkostnader för sjukvården i form av extra vårddygn och onödiga operationer.
 
Landstinget i Jönköpings län toppar listan. Där följde totalt 88 procent alla basala hygienrutiner våren 2013, en procentenhet mer än tvåan Landstinget Västmanland. I Västerbotten följde 83 procent hygienrutinerna. Region Halland låg sämst till i den senaste mätningen. Där följde 59 procent alla basala hygienrutiner.
 
Slår man ihop både klädregler och hygienrutiner följer 72 procent av alla i landstingen dessa, en ökning från 70 procent sedan förra mätningen hösten 2012. Att en vårdanställd inte uppfyller kraven beror oftast på att han eller hon inte spritar händerna före kontakt med patienter, uppger SKL.
 
Läkare har blivit betydligt bättre på att följa basala hygienrutiner och klädregler. Hösten 2010 gjorde 44 procent av läkarna det, att jämföra med 63 procent vid den senaste mätningen. Bland sjuksköterskor/barnmorskor har andelen ökat från 58 procent hösten 2010 till 74 procent våren 2013. Sjukgymnaster var inte med i mätningen hösten 2010, men sedan våren 2011 har andelen som följer rutinerna och reglerna ökat från 68 till 81 procent.
 
I basala hygienrutiner och klädregler ingår bland annat desinfektion före och efter kontakt med patienter, att vara fri från ringar, klockor och armband, korrekt arbetsdräkt samt kort eller uppsatt hår.
 
Totalt ingår 133 sjukhus/enheter och 2 291 avdelningar/mottagningar i mätningen.
 
 

Viktigt att hygienrutinerna följs

Av , , 4 kommentarer 4

SKL har för första gången presenterat en undersökning om hur vårdpersonal följer de uppsatta hygienrutiner och kläderegler. Den slutsats som SKL gör i sin undersökning är att personalen inte gör rätt i alla momenten, vilket kan orsaka infektioner hos patienterna. Något som är glädjande i undersökningen är att totalt har infektionerna minskat från drygt 11 procent, 2008 till 9,4 procent år 2010.

 
För Västerbottens läns landsting så är resultatet medelmåttigt. På länets sjukhus finns det förbättringsområden att jobba med. Ett exempel är för NUS del vårdrelaterade infektioner inom den somatiska slutenvården och en del kring hygien- och klädrutiner.
 
Nu är undersökningen den första och landstingets ambition måste vara att alla tre av länets sjukhus kommer att jobba med att förbättra sig. Om inte annat har regeringen tillskjutit 400 miljoner kronor till de landsting som lyckas att förbättra sitt arbete med att minska vårdrelaterade infektioner. Här är min tydliga ambition att Västerbottens läns landsting ska ta del av del medlen.
4 kommentarer
Etiketter: , ,