Etikett: partiledardebatt

Bra partiledardebatt med fokus på sjukvård och jobb

Av , , 2 kommentarer 6

I går var det partiledardebatt, en debatt som Fredrik Reinfeldt och hela Alliansen gjorde riktigt bra ifrån sig i. Inte helt oväntat så fick även Fredrik högst betyg för sin insats i de efterföljande undersökningarna som kvällspressen genomförde. Att sjukvården blev det första ämnet i debatt var bra i och med att det förs en allt mer intensiv diskussion kring hur läget är inom svensk sjukvård.

 

Vi har mycket att vara stolta över när det gäller svensk sjukvård som bara blir bättre och bättre. Ett exempel är att tillgängligheten till sjukvård har ökat då vårdköerna minskat tack vare kömiljarden. Trots det finns det mycket kvar att göra för att få den ännu bättre något som återkom i debatten. Precis som Fredrik betonade i debatten så det allra viktigaste för att tillföra resurser till sjukvården är att få fler människor som arbetar och på så sätt ökade skatteintäkter. Antalet arbetade timmar och antalet sysselsatta i välfärden har ökat sedan 2006. Mellan 2006 och 2012 har sysselsättningen ökat med drygt 200 000 personer trots den omfattande ekonomiska krisen och en utdragen lågkonjunktur. Tack vare arbetslinje och ansvar för ekonomin har Alliansen kunnat tillföra välfärdens kärna 30 miljarder kronor extra sedan 2006. Trots krisen i vår omvärld. Inom sjukvården har Alliansen på allvar gjort viktiga insatser och trots det finns det mycket kvar att göra.

 

En kul parentes i debatten var Annie Lööfs fråga till Stefan Löven om hur han såg på Socialdemokraternas nedrustning av sjukvården i Västerbotten och om det var ett positivt exempel. Löven valde att inte svara.

 

Inför kvällens partiledardebatt

Av , , Bli först att kommentera 4

I dag skriver Alliansens partiledare på DN-debatt om visioner för framtiden och inför skiljelinjerna i svensk politik just nu. De skriver bland annat följande ”Vi vill också ge bättre förutsättningar för fler att få jobb, bland annat genom lärlingsutbildningar och genom att ge lägre kostnader för företag som anställer yngre. Vi vill stärka kunskaperna i skolan med en stor satsning på läsning, mer matematik och ytterligare steg i karriärtjänsterna för yrkesskickliga lärare, så att alla elever ska få en bra utbildning och likvärdiga chanser när de går ut i vuxenlivet. Vi vill skydda klimatet och fasa ut farliga gifter i vardagen. Vi vill förbättra förutsättningarna för företagande, genom fortsatt sänkta kostnader och mindre regelkrångel. Vi vill ytterligare höja kvaliteten i sjukvården och omsorgen och ha fler platser på hälso- och sjukvårdsutbildningar. Vi vill öka stödet till de ekonomiskt mest utsatta.” Läs hela artikeln här.

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

Arbetslinjen helt central för en fungerade sjukvård

Av , , 3 kommentarer 5

I går var det partiledardebatt, inte helt oväntat blev jobben den viktigaste och största frågan. Moderaterna och Alliansens grundläggande inställning om att alla jobb behövs, fokus på att sänka trösklarna in på arbetsmarknaden och att göra det mer lönsamt att arbeta stod emot en splittrad opposition. Oppositionens enda gemensamma besked var att kostnaderna på att anställa unga ska höjas och att bidragen till dem som inte arbetar ska öka. Bara för Västerbottens läns landsting motsvarar det en kostnadsökning på 20 miljoner kronor utan några nya resurser tillförs.
 
Jobben och arbetslinjen är helt central i en fungerade välfärd. Utan jobb blir det inte heller några skatteintäkter. Därför bli den rödgröna oppositionens politik så farlig mot svensk välfärd och hälso- och sjukvård.

3 kommentarer
Etiketter: , ,