Etikett: rotavirus

Skydda små barn mot rotavirus

Av , , Bli först att kommentera 20

I dag skriver Västerbottens-Kuriren om en ny studie som granskat hur stor sjukdomsbördan av rotavirus är i Sverige. Studien visar att rotavirus svarar för ungefär 50 procent av alla sjuhusinläggningar på grund av magsjuka bland barn under fem år. Redan nu har enskilda landsting redan infört det och Sverige är ett av mycket få länder som redan idag inte redan har infört det i det allmänna barnvaccinationsprogrammet.

 

Precis som artikeln lyfter fram så föreslog det moderata fullmäktigegruppen redan under 2012 att detta skulle införas i Västerbotten. Tyvärr så sade den politiska S-majoriteten nej till detta. Tråkigt. Att införa en vaccination skulle minska lidandet hos alla de barn som drabbas, minska trycket på sjukhusens barnavdelningar och dessutom bli samhällsekonomiskt lönsamt. Det är ju aldrig för sent att ändra sig.

Bli först att kommentera
Etiketter:

Rotavirusvaccin kan bli gratis för barn

Av , , 7 kommentarer 5

I det borgerligt styrda Stockholm läns landsting pågår ett just nu ett arbete om att se över möjligheten att erbjuda rotavirusvaccin inom det allmänna vaccinationsprogrammet. Att införa rotavirus är något som vi moderater i Västerbotten presenterade som förslag i oktober förra året. Därför känns det väldigt glädjande att Stockholm går före och se över möjligheten.

 
Rotavirus orsakar en akut diarrésjukdom hos barn och ska vara den vanligaste orsaken till magsjuka hos barn mellan 6–24 månader. Vaccinet mot rotavirus, som ges före ett halvt års ålder, ska innebära ett 90-procentigt skydd.
 
Smittskyddsinstitutet håller på att sammanställa kunskap om rotavirusinfektionen för att utreda om ett vaccin mot viruset bör ingå i det nationella vaccinationsprogrammet. I september beräknas kunskapsunderlaget bli klart.
 
Mer än 40 länder i världen har redan infört vaccinet i sina barnvaccinationsprogram.
 
Förhoppningsvis kommer det att hända positiva saker på området under året och att därmed barn får tillgång till denna vaccination.
 
 

 

7 kommentarer
Etiketter: , , ,

Moderaterna vill ha allmän vaccinering för rotavirus

Av , , Bli först att kommentera 4

Moderaternernas fullmäktigegrupp lämnade idag in en motion till landstingsfullmäktige om att de vill införa en allmän vaccination för rotavirus. Rotavirus är den vanligaste orsaken till allvarlig magsjuka hos små barn, såväl i Sverige som globalt. Magsjuka, där en stor del är orsakade av rotavirus, är en av de vanligaste sökorsakerna inom barnakutsjukvården. Av barn yngre än 5 år som behöver slutenvård p.g.a. magsjuka står rotavirusinfektion för 50-70% av fallen.
 
Moderaternas oppositionslandstingsråd Nicklas Sandström säger i en kommentar att en vaccination skulle minska behovet av sjukhusvård samt ge en ökad samhällsvinst med färre sjuka barn och föräldrar.

 

 
För mer information om rotavirus:
 
 
Hela motionen i sin helhet:
 
Inför vaccination för rotavirus
 
Rotavirus är den vanligaste orsaken till allvarlig magsjuka, s.k. gastroenterit (GE), hos små barn, såväl i Sverige som globalt. I Sverige är dödsfall ovanliga och mindre än fem barn har avlidit till följd av rotavirus under de senaste 10 åren.
 
Det finns många olika typer av rotavirus, men det är ett fåtal av dessa som står för huvuddelen av sjukdomsbördan.
 
Viruset är mycket smittsamt och i princip alla människor smittas tidigt i livet av denna infektion. Immuniteten efter genomgången infektion är ganska dålig och man kan därför drabbas av rotavirusinfektioner flera gånger under livet. Risken för svår sjukdom är dock störst första gången man drabbas, vilket ofta är under det första levnadsåret.
 
Magsjuka, där en stor del är orsakade av rotavirus, är en av de vanligaste sökorsakerna inom barnakutsjukvården. Av barn yngre än 5 år som behöver slutenvård p.g.a. magsjuka står rotavirusinfektion för 50-70% av fallen.
 
Sjukdomen påverkade också barnens familjer. Rotavirus utsöndrades hos minst en ytterligare familjemedlem i ca hälften av de undersökta hushållen. Familjemedlemmar eller andra vårdgivare till barnet var borta från sitt jobb i snitt fem dagar per barn, varav ca 4 dagar p.g.a. barnets infektion och 1 dag p.g.a. av vårdgivarens egen infektion.
 
Båda vaccinerna minskar risken för svår rotavirus-maginfluensa och behovet av sjukhusvård kan minska med hela 90%
 
Det viktigaste målet med vaccination är inte att utradera rotainfektioner från samhället utan att skydda mot måttlig till allvarlig rotainfektion och på så sätt minska behovet av sjukhusvård, komplikationer och dödsfall.
 
Kostnaden för vaccinet har uppskattats till ca 500 kr per dos.
 
 
 
Utifrån ovanstående yrkar vi:
 
Att Västerbottens läns landsting inför vaccination för rotavirus i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. 
 
 
 
 
 
 
Nicklas Sandström (M)            Liv Granbom (M)
Oppositionslandstingsråd                    Fullmäktigeledamot
 
Göran Hahlin          (M)                   Andreas Löwenhöök (M)
Fullmäktigeledamot               Fullmäktigeledamot
 
 
Annica Nilsson (M)               Anna-Karin Jonsson Berg (M)
Fullmäktigeledamot               Fullmäktigeledamot
 
 
Isac Öberg (M)                   Lena Riedl (M)
Fullmäktigeledamot               Fullmäktigeledamot
 
 
Kenneth Isacsson (M)             Agneta Nilsson (M)
Fullmäktigeledamot               Fullmäktigeledamot
 

Bli först att kommentera
Etiketter: , , ,